FILOLOGIE

LINGVISTICĂ ȘI FILOLOGIE ROMÂNĂ

Nicolae Felecan

carte
ISBN 978-606-020-223-3
Anul apariției: 2020
Format: A5
Nr. pagini: 366
Preț: 35 lei

„Volumul de față reunește studii și articole apărute între anii 2010 și 2020 în reviste de specialitate din țară și din străinătate, în volume omagiale, care, de regulă, au o circulație restrânsă, precum și articole redactate cu diverse ocazii, dar care au rămas inedite. Față de versiunile inițiale, unele materiale au fost supuse revizuirii sub aspect formal ori îmbogățite cu date noi. Adaosul l-am considerat util pentru întregirea conținutului de ansamblu sau pentru clarificarea unor puncte de vedere. Toate intră în sfera de preocupări ale autorului, lingvistică și filologie.
Indiferent de capitolul în care au fost inserate, articolele au, între altele, menirea de a evidenția anumite probleme ale devenirii și consolidării limbii române în ansamblul ei, dar și aspecte stilistice și istorice.” (din „Cuvânt-înainte”)CUPRINS


Cuvânt-înainte

G R A M AT I CĂ
Arta expunerii faptelor de limbă la Sextil Puşcariu
Latinisme, cuvinte regionale şi învechite la cărturarii năsăudeni din prima jumătate a secolului al XX-lea
Textele sacre, între tradiţie şi modernitate

DIALECTOLOGIE
Noi precizări cu privire la subdialectul maramureşean
Ion Coteanu şi graiul maramureşean
Aspecte ale graiului din satul Caila, jud. Bistriţa-Năsăud
Expresii din domeniul păstoritului existente în Munţii Rodnei

ONOMAST I CĂ
Categoriile antroponimice: nume, supranume, poreclă
Consideraţii asupra oiconimelor Caila şi Purcăreţ
Denumiri ale lăcaşurilor de cult din România
Dinamica numelor de botez reflectată în antroponimia municipiului Baia Mare
Sacru şi profan în oiconimie
Porecle şi supranume colective
Oiconime „decretate”. Aspecte sociolingvistice
Antroponimia, indice al multiculturalismului. Studiu de caz: Gimnaziul latino-catolic din Bistriţa (1729–1779)

VARIA
Sacrul în discursul politic de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918
Școala Ardeleană. Reper istorico-cultural crucial pentru poporul român
Realizarea unui vis
Geniul Școlii Ardelene
Picătura de rouă
Ecoul Marii Uniri de-a lungul vremii în presa maramureşeană

L I N GV I ȘT I Ș I F I L O LO G I
Nicolae Drăganu, o conştiinţă şi un caracter
G. I. Tohăneanu, „surugiu la cuvinte”
Teofil Teaha. Omul
Petru Creţia. Omagiu
Dumitre Pop. Evocare
Filologii băimăreni şi Academia Română
Cristian Bădiliță la Baia Mare

CĂ RȚ I Ș I O A M E N I
Lucia Wald, Progresul în limbă
Ioan Piuariu-Molnar, Deutsch-Walachische Sprahhlehre Gramatică germano-română.
I. Funeriu, G. I.Tohăneanu, Optimus Magister
George Weigel, Martor al speranței. Biografia Papei Ioan Paul al II-lea
Cristian Bădiliţă, Laura Stanciu, Geniul greco-catolic românesc
Abrevieri
Bibliografie
Indice de autori
Indice de cuvinte