ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI PEDAGOGIE

METODE ŞI TEHNICI DE INVESTIGARE ȘI INTERVENŢIE ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Delia-Anamaria Răchişan , Adriana-Florentina Călăuz

carte
ISBN 978-606-020-222-6
Anul apariției: 2020
Format: A5
Nr. pagini: 133
Preț: 20 lei

CUPRINS


INTRODUCERE

1. METODE DE INVESTIGARE ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ
1.1. Ancheta socială și analiza documentelor sociale
1.1.1. Ancheta socială
1.1.2. Analiza documentelor sociale
1.1.3. Test grilă. Ancheta socială și analiza documentelor sociale
1.2. Chestionarul
1.2.1. Încadrarea chestionarului, perspectivă interdisciplinară, definiţii
1.2.2. Criterii. Ipoteze
1.2.3. Taxonomia chestionarelor
1.2.4. Etape
1.2.5. Tehnici de structurare a chestionarelor
1.2.6. Chestionarul aplicat în asistenţa socială și în etnologie
1.2.7. Chestionare aplicative pe diverse teme
1.2.7.1. Drogurile și efectele negative în viaţa adolescenţilor
1.2.7.2. Abandonul școlar. Chestionar pentru cadrele didactice
1.2.7.3. Abandonul școlar. Chestionar pentru elevi
1.2.8. Test grilă. Chestionarul
1.3. Interviul
1.3.1. Coordonate teoretice – încadrare, definire
1.3.2. Scopul şi caracteristicile interviului în practica asistenţei sociale
1.3.3. Clasificare
1.3.4. Recomandări, tehnici, procedee
1.3.5. Test grilă. Interviul
1.4. Observaţia
1.4.1. Definire
1.4.2. Nomenclatura
1.4.3. Test grilă. Observaţia
1.5. Diagnoza socială sau psihosocială
1.6. Evaluarea nevoilor/resurselor
1.7. Studiul de caz
1.8. Convorbirea telefonică
1.9. Genograma
1.10. Ecomapa
1.11. Analiza câmpului de forţe
1.12. Întrevederea
1.12.1. Locul întrevederii
1.12.2. Timpul întrevederii
1.12.3. Variantele întrevederii
1.12.4. Modalităţi de luare a contactului cu clientul

2. TEHNICI DE LUCRU/INTERVENŢIE ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ
2.1. Teoria intervenţiei sociale
2.2. Intervenţia în asistenţa socială
2.3. Modelul (eco) sistemic al intervenţiei în asistenţă socială
2.3.1.Etapele acţiunii asistenţiale
2.4. Intervenţia centrată pe sarcină
2.4.1. Etapele intervenţiei centrate pe sarcină
2.5. Intervenţia în criză
2.5.1. Definirea „crizei”
2.5.2. Modelele teoretice ale intervenţiei în criză
2.5.3. Principii ale intervenţiei în criză
2.5.4. Caracteristicile intervenţiei în criză
2.5.5. Metode de intervenţie în criză
2.6. Consilierea
2.6.1.Consilierea din perspectiva lui Carl Rogers
2.6.2. Grupul de suport
2.7. Managementul de caz
2.8. Supervizarea
2.8.1.Tipuri de supervizare
2.8.2. Roluri de supervizorului
2.8.2.1. Rolul de formator
2.8.2.2. Rolul de suport al supervizorului
2.8.2.3. Rolul de manager al supervizorului
2.8.3. Tipuri de supervizare
2.9. Test grilă. Tehnici de lucru/intervenţie în asistenţa socială

CHEIA LA TESTELE GRILĂ

BIBLIOGRAFIE