ARHEOLOGIE

ÎNCEPUTURILE CULTURII MONTEORU AȘEZAREA DE LA NĂENI-ZĂNOAGA CETATEA 2

Mihai Constantinescu

carte
ISBN 978-606-020-205-9
Anul apariției: 2020
Format: A4
Nr. pagini: 436
Copertă cartonată
Preț: 80 lei

CUPRINS


PREFAȚĂ

CULTURA MONTEORU. CONSTRUCȚIA ARHEOLOGICĂ ȘI SURSELE EI
a) Geografia spațiului monteorean
b) Aria descoperirilor Monteoru
c) Istoricul cercetărilor de teren
d) Publicarea cercetărilor din stațiuni Monteoru
e) Interpretarea cercetărilor din stațiuni Monteoru

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ŞI ECONOMIA
a) Date palinologice şi paleobotanice
b) Date arheozoologice

AŞEZAREA DE LA NĂENI-ZĂNOAGA CETATEA 2
a) Amplasarea şi istoricul cercetărilor
b) Stratigrafia
c) Gropile din epoca bronzului
d) Urme de terasări
e) Complexe cu ceramică şi pietre
f) Zone de construcţie

SPAŢIUL DOMESTIC ÎN ARIA DESCOPERIRILOR MONTEORU
a) Staţiunile Monteoru şi dinamica lor spaţială
b) Structura internă a aşezărilor
c) Terasări ale Cetăţuilor
d) Structuri de locuire și anexele lor
e) „Clasa războinicilor” Monteoru şi fortificarea aşezărilor
f) Amenajările de piatră şi semnificația lor

CERAMICA DE LA NĂENI-ZĂNOAGA CETATEA 2
a) Pasta, degresanţii, tratarea suprafeţelor
b) Tipologia formelor ceramice la Năeni-Zănoaga Cetatea 2
Amfore
Kantharoi
Căni şi ceşti
Străchini şi castroane
Oale
Cupe
Capace de vase
Strecurătoare
Vase miniaturale
Askoi
Fragmente ceramice provenite de la vase insolite
Fragmente neîncadrate tipologic
c) Decorul ceramicii de la Năeni-Zănoaga Cetatea 2
d) Tehnici de ornamentare
Incizarea
Aplicațiile plastice în relief
Impresiunea
Împunsăturile succesive
e) Motive decorative
f) Dispunerea motivelor decorative și relația lor cu formele ceramice
g) Arderea ceramicii
Concluzii

OBIECTE DIN LUT ARS
a) Fusaiole
b) Fusaiole parțial perforate
c) Roţi miniaturale de car
d) Pereţi de vas prelucraţi
e) Greutăţi pentru războiul de ţesut
f) Plăci de lut perforate
g) Linguri de lut
h) Sfere de lut şi piatră
i) Reprezentări plastice: topoare miniaturale de lut
j) Obiecte de lut cu funcţionalitate neprecizabilă

OBIECTE DIN PIATRĂ
a) Obiecte din silex
Vârfuri de săgeți
Lame/răzuitoare
b) Obiecte din piatră șlefuită
Cuţite curbe
Topoare miniaturale
Topoare cu perforație
Securi/topoare plate
Dălţi
Râşniţe şi frecătoare
c) Alte obiecte din piatră

OBIECTE DIN OS, CORN, SCOICĂ
a) Vârfuri de săgeţi
b) Pandantive din dinți perforaţi
c) Pandantive din scoică/oase de peşte
d) Falange/diafize perforate
e) Ace
f) Inele
g) Pumnale/cuţite-spatule
h) Săpăligi
i) Dălţi/răzuitoare
j) Străpungătoare/împungătoare/vârfuri
k) Mânere
l) Obiecte cu funcţionalitate necunoscută

OBIECTE DIN METAL
a) Străpungătoare

PERIODIZAREA ȘI CRONOLOGIA CULTURII MONTEORU
a) Periodizarea culturii Monteoru
b) Cronologia relativă a descoperirilor Monteoru timpurii
c) Cronologia absolută a descoperirilor Monteoru timpurii

CONCLUZII

CATALOGUL DESCOPERIRILOR ATRIBUITE CULTURII MONTEORU

ABSTRACT

ABREVIERI

BIBLIOGRAFIE

PLANȘE