ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ

CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA ALGELOR MARINE ÎN BIOREMEDIEREA APELOR UZATE INDUSTRIALE

Elena-Suzana Biriș-Dorhoi

carte
ISBN 978-606-020-084-0
Anul apariției: 2019
Format: A5
Nr. pagini: 142

Cuprins


PREFAȚĂ

INTRODUCERE

1. CONTEXTUL ACTUAL AL UTILIZĂRII ALGELOR ÎN EPURAREA APELOR REZIDUALE
1.1. Rolul algelor în ecosistemele acvatice
1.2. Parametrii de calitate ai apei
1.3. Caracteristicile apei
1.4. Tratarea apei
1.5. Reutilizarea apei

2. UTILIZAREA MACROALGELOR
2.1. Utilizarea ca materie primă
2.1.1. Produse alimentare pe bază de macroalge
2.2. Utilizarea macroalgelor în procesul de epurare
2.3. Utilizarea macroalgelor pentru bioacumularea metalelor grele din apă
2.4. Utilizarea macroalgelor pentru îndepărtarea coloranţilor
2.5. Utilizarea macroalgelor pentru obţinerea de subproduse
2.6. Utilizarea macroalgelor pentru obţinerea de biodiesel
2.7. Utilizarea macroalgelor ca agent antimicrobian și antifungic

3. COMPUȘI CHIMICI PREZENŢI ÎN COMPOZIŢIA DETERGENŢILOR ȘI MACROALGELOR
3.1. Surfactanţi
3.2. Hipoclorit de sodiu
3.3. Benzizotiazolinona
3.4. Hexil-cinnamal
3.5. Compuși din macroalge

4. SCOP, OBIECTIVE ȘI DESIGN EXPERIMENTAL
4.1. Scop și obiective
4.2. Design experimental al cercetărilor privind epurarea apelor uzate din industria alimentară folosind alge marine v

5. MATERIAL ȘI METODĂ
5.1. Speciile de macroalge marine utilizate experimental
5.1.1. Ulva lactuca L.Linnaeus (Fig. 6, a)
5.1.2. Cladophora vagabunda (Linnaeus) Hoek
5.1.3. Enteromorpha intestinalis (Linnaeus) Nees
5.1.4. Ceramium rubrum (Linnaeus) Nees
5.2. Echipamente utilizate
5.2.1. Materiale chimice
5.2.2. Echipamente analitice
5.2.2.1. Spectrofotometrul UV-Vis portabil Spectroquant NOVA 60, Merck, Germania
5.2.2.2. Fotochemiluminometru PHOTOCHEM, Analytik Jena AG, Germania
5.2.2.3. Spectrometru de absorbţie atomică de înaltă rezoluţie ContrAA®700
5.3. Experimente şi determinări efectuate
5.3.1. Determinarea nitriţilor
5.3.2. Determinarea sulfaţilor
5.3.3. Determinarea pH-ului
5.3.4. Determinarea ionilor de amoniu
5.3.5. Determinarea durităţii totale
5.3.6. Determinarea clorurilor
5.3.7. Determinarea consum chimic de oxigen (CCO)
5.3.8. Determinarea oxigenului dizolvat
5.3.9. Determinarea conţinutului de fosfaţi
5.3.10. Determinarea conţinutului de nitraţi
5.3.11. Determinarea conţinutului de azot total
5.3.12. Determinarea activităţii antioxidante
5.3.13. Determinarea activităţii antimicrobiene
5.3.14. Determinarea pigmenţilor clorofilieni
5.3.15. Determinarea umidităţii pulberilor de alge marine verzi și reziduului fix prin calcinare
5.3.16. Determinarea conţinutului de metale grele
5.3.17. Metode statistico-matematice utilizate

6. MECANISMELE CHIMICE DE BIOABSORBŢIE

7. REZULTATE ŞI DISCUŢII
7.1. Caracterizarea pulberii de material algal utilizată pentru experiment
7.2. Probe preliminarii
7.2.1. Rezultate privind conţinutul de amoniu după 6 ore
7.2.2. Rezultate privind conţinutul de nitriţi în probele preliminarii după 6 ore
7.2.3. Rezultate privind pH-ul în probele preliminarii după 6 ore
7.3. Rezultate privind conţinutul de nitriţi din cadrul experimentului
7.3.1. Evaluarea conţinutului de nitriţi în experimentul cu Ulva lactuca L.
7.3.2. Evaluarea conţinutului de nitriţi în experimentul cu Cladophora vagabunda L.
7.4. Rezultate privind conţinutul de sulfaţi
7.4.1. Evaluarea conţinutului de sulfaţi în experimentul cu Ulva lactuca L.
7.4.2. Evaluarea conţinutului de sulfaţi în experimentul cu Cladophora vagabunda L.
7.5. Rezultate privind conţinutul de amoniu
7.5.1. Evaluarea conţinutului de amoniu în experimentul cu Ulva lactuca L.
7.5.2. Evaluarea conţinutului de amoniu în experimentul cu Cladophora vagabunda L.
7.6. Rezultate privind conţinutul de oxigen dizolvat
7.6.1. Evaluarea conţinutului de oxigen dizolvat în experimentul cu Ulva lactuca L.
7.6.2. Evaluarea conţinutului de oxigen dizolvat în experimentul cu Cladophora vagabunda L.
7.7. Rezultate privind duritatea totală
7.7.1. Evaluarea durităţii totale în experimentul cu Ulva lactuca L.
7.7.2. Evaluarea durităţii totale în experimentul cu Cladophora vagabunda L.
7.8. Rezultate privind pH-ul apei
7.9. Rezultate privind conţinutul de azot total în cadrul experimentului cu Ulva lactuca L.
7.10. Rezultate privind conţinutul de cloruri
7.10.1. Evaluarea conţinutului de cloruri în experimentul cu Ulva lactuca L.
7.10.2. Evaluarea conţinutului de cloruri în experimentul cu Cladophora vagabunda L.
7.11. Rezultate privind conţinutul de fosfaţi
7.11.1 Evaluarea conţinutului de fosfaţi în experimentul cu Ulva lactuca L.
7.11.2. Evaluarea conţinutului de fosfaţi în experimentul cu Cladophora vagabunda L.
7.12. Rezultate privind parametrii în funcţie de concentraţia de detergent
7.12.1. Evaluarea parametrilor apei pentru detergentul 1 în concentraţie de 1%
7.12.2. Evaluarea parametrilor apei pentru detergentul 1 în concentraţie de 0.2%
7.12.3. Evaluarea parametrilor apei pentru detergentul 1 în concentraţie de 0.05%
7.12.4. Evaluarea parametrilor apei pentru detergentul 2 în concentraţie de 1%
7.12.5. Evaluarea parametrilor apei pentru detergentul 2 în concentraţie de 0.2%
7.12.6. Evaluarea parametrilor apei pentru detergentul 2 în concentraţie de 0.05%
7.13. Rezultate privind repetarea experimentului la concentraţiile de alge pentru care s-au înregistrat cele mai bune rezultate, folosind specia Ulva lactuca L.
7.14. Evaluarea activităţii antimicrobiene
7.15. Evaluarea activităţii antioxidante totale
7.16. Evaluarea conţinutul de metale grele
7.17. Evaluarea conţinutul de pigmenţi
7.18. Analiza statistică
7.18.1. Analiza statistică a studiului derulat cu specia Cladophora vagabunda L.
7.18.2. Analiza statistică a studiului derulat cu specia Ulva lactuca L.

8. SCHIŢĂ TEHNICĂ TEORETICĂ PENTRU O STAŢIE DE EPURARE A APELOR TEHNOLOGICE DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ FOLOSIND MACROALGE MARINE

9. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
9.1. Evaluarea capacităţii macroalgelor de a epura apa uzată
9.2. Capacitatea macroagelor de a elimina din apa uzată cei 2 detergenţi
9.3. Evaluarea activităţii antimicrobiene a macroalgelor
9.4. Evaluarea activităţii antioxidante a macroalgelor
9.5. Evaluarea conţinutului de metale grele
9.6. Concluzii privind analiza statistică
9.7. Perspective

BIBLIOGRAFIE