ECONOMIE

MANAGEMENTUL DE CRIZĂ AL ENTITĂŢILOR ECONOMICE CU CAPITAL MAJORITAR PUBLIC DEŢINUT DE UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE VOL. II

Sabin Siserman

carte
ISBN 978-606-543-836-1
Anul apariției: 2017
Format: A5
Nr. pagini: 327

CUPRINS


PREFAȚĂ

CAPITOLUL I
MANAGEMENTUL DE CRIZĂ AL ENTITĂŢILOR PUBLICE CU CAPITAL MAJORITAR DEŢINUT DE UAT, ÎN FUNCȚIE DE SECȚIUNILE ECONOMIEI NAȚIONALE ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA
1.1. Considerații generale asupra domeniului de activitate
1.2. Analiza variațională a indicatorilor din situațiile financiare anuale, agregați în funcție de secțiunile domeniului studiat
1.2.1 Analiza variațională a indicatorilor din bilanț
1.2.2. Analiza variațională a indicatorilor din contul de profit și pierdere
1.2.3 Analiza variațională a indicatorilor din date informative
1.2.4. Analiza variațională a indicatorilor de performanță managerială
1.3. Analiza econometrică. Corelația capitalizărilor / decapitalizărilor la 31.12.2014, cu variațiile indicatorilor de bilanț, după secțiunile principale ale domeniului studiat
1.4. Concluzii privind performanța managementului de criză în secțiunile principale ale domeniului de activitate

CAPITOLUL II
MANAGEMENTUL DE CRIZĂ AL ENTITĂŢILOR PUBLICE CU CAPITAL MAJORITAR DEŢINUT DE UAT, ÎN FUNCȚIE DE DISTRIBUŢIA REGIONALĂ A ACESTORA
2.1. Considerații generale asupra distribuției regionale a întreprinderilor publice
2.2. Analiza variațională a indicatorilor din situațiile financiare anuale, agregați în funcție de distribuţia regională a acestora
2.2.1. Analiza variațională a indicatorilor din bilanț
2.2.2. Analiza variațională a indicatorilor din contul de profit și pierdere
2.2.3. Analiza variațională a indicatorilor din date informative
2.2.4. Analiza variațională a indicatorilor de performanță managerială
2.3. Analiza econometrică. Corelația capitalizărilor / decapitalizărilor la 31.12.2014, cu variațiile indicatorilor de bilanț, pe regiuni de dezvoltare economico‑socială
2.4. Concluzii

CAPITOLUL III
MANAGEMENTUL DE CRIZĂ AL ENTITĂŢILOR PUBLICE CU CAPITAL MAJORITAR DEŢINUT DE UAT ÎN FUNCȚIE DE EVOLUȚIA TEMPORALĂ A ACESTORA
3.1. Considerații generale asupra domeniului, agregat în funcție de evoluția temporală a entităţilor economice publice
3.2. Analiza variațională a indicatorilor din situațiile financiare anuale, agregați după momentul înființării întreprinderilor publice
3.2.1. Analiza variațională a indicatorilor din bilanț
3.2.2. Analiza variațională a indicatorilor din contul de profit și pierdere
3.2.3. Analiza variațională a indicatorilor din date informative
3.2.4. Analiza variațională a indicatorilor de performanță managerială
3.3. Analiza econometrică. Corelația capitalizărilor / decapitalizărilor la 31.12.2014, cu variațiile parametrilor bilanțieri, după evoluția temporală a întreprinderilor publice
3.4. Concluzii

CAPITOLUL IV
MANAGEMENTUL DE CRIZĂ AL ENTITĂŢILOR PUBLICE CU CAPITAL MAJORITAR DEŢINUT DE UAT, ÎN FUNCȚIE DE FAZA EVOLUTIVĂ A ACESTORA
4.1 Considerații generale asupra domeniului, agregat în funcție de faza evolutivă a entităţilor economice publice deţinute de UAT
4.2. Analiza variațională a indicatorilor din situațiile financiare anuale, agregați în funcție de faza evolutivă a entităţilor economice cu capital majoritar public deţinute de UAT
4.2.1. Analiza variațională a indicatorilor din bilanț
4.2.2. Analiza variațională a indicatorilor din contul de profit și pierdere
4.2.3. Analiza variațională a indicatorilor din date informative
4.2.4. Analiza variațională a indicatorilor de performanță managerială
4.3. Analiza econometrică. Corelația capitalizărilor / decapitalizărilor la 31.12.2014, cu variațiile indicatorilor de bilanț, după faza evolutivă a entităţilor economice cu capital majoritar deţinut de UAT
4.4. Concluzii privind performanța managementului de criză în funcție de faza evolutivă a entităţilor economice cu capital majoritar public deţinut de UAT

CAPITOLUL V
MANAGEMENTUL DE CRIZĂ AL ENTITĂŢILOR ECONOMICE PUBLICE CU CAPITAL MAJORITAR DEŢINUT DE UAT, ÎN FUNCȚIE DE ORGANIZAREA JURIDICĂ A ACESTORA
5.1. Considerații generale asupra domeniului, agregat după forma de organizare juridică
5.2. Analiza variațională a indicatorilor din situațiile financiare anuale, agregați după forma de organizare juridică
5.2.1. Analiza variațională a parametrilor bilanțieri
5.2.2. Analiza variațională a indicatorilor din contul de profit și pierdere
5.2.3. Analiza variațională a principalilor indicatori din date informative
5.2.4. Analiza variațională a principalilor indicatori de performanță managerială
5.3. Analiza econometrică. Corelația capitalizărilor / decapitalizărilor la 31.12.2014, cu variațiile indicatorilor de bilanț, după forma de organizare juridică a întreprinderilor publice deţinute de UAT
5.4. Concluzii

CAPITOLUL VI
SINTEZE, CONCLUZII, POSIBILITĂȚI DE DEZVOLTARE ULTERIOARĂ A CERCETĂRII ÎN DOMENIU
6.1. Sinteze referitoare la modul de organizare și derulare al cercetării
6.2. Aspectele de noutate ale cercetării și contribuții personale
6.3. Îndeplinirea obiectivelor și atingerea scopurilor propuse prin prin prezenta cercetare
6.4. Concluzii generale. Măsuri considerate necesare pentru redresarea economică a entităților economice cu capital majoritar public deținut de UAT
6.5. Posibilități de dezvoltare ulterioară a cercetării în domeniu

BIBLIOGRAFIE

ANEXA
Lista entităţilor economice cu capital majoritar public deţinute de UAT, active în perioada 2009–2014, care au constituit populaţia statistică de analiza econometrică a performanţelor managementului de criză