ECONOMIE

MANAGEMENTUL DE CRIZĂ AL ENTITĂŢILOR ECONOMICE CU CAPITAL MAJORITAR PUBLIC DEŢINUT DE UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE VOL. I

Sabin Siserman

carte
ISBN 978-606-543-790-6
Anul apariției: 2016
Format: A5
Nr. pagini: 147

CUPRINS


MULȚUMIRI

PREFAȚĂ

CAPITOLUL I
INTRODUCERE
1.1. Actualitatea temei și obiectivele cercetării
1.2. Motivarea alegerii temei de cercetare
1.3. Nivelul cercetării în domeniu
1.4. Ipoteze ale cercetării

CAPITOLUL II
CONCEPTUALIZAREA PARADIGMEI „GUVERNANŢA CORPORATIVĂ”
2.1. Etimologia cuvântului guvernanţă
2.2. Perioada preparadigmatică
2.2.1. Proprietarii şi primii manageri
2.2.2. Guvernanţa ca atribut al economiei de piaţă
2.3. Perioada de conturare a paradigmei guvernanţă corporativă
2.4. Perioada paradigmatică
2.4.1. A doua revoluţie industrială şi supremaţia managerilor
2.4.2. Declinul puterii absolute a managerului
2.4.3. Guvernanţa în economia de piaţă şi în economia planificată
2.4.4. Contextul socioeconomic după revoluţiile anticomuniste esteuropene
2.4.5. Repunerea în drepturi a investitorului
2.4.6. Trecerea de la actul de constrângere la acceptarea voluntară a principiilor de guvernanţă
2.5. Factorii de emergență a unui adevărat proces de guvernanță
2.5.1. Dezmembrământul dreptului de proprietate
2.5.2. Complexitatea operaţiunilor economice
2.5.3. Complexitatea situaţiilor în care operează entităţile corporative
2.5.4. Nivelul riscului la care poate fi supusă o corporaţie
2.5.5. Puterea directoratului
2.5.6. Pertinenţa implementării guvernanţei într-o întreprindere
2.5.7. Articularea guvernanţei într-o corporaţie. Conceptul de metaguvernanţă
2.6. Guvernanţa corporativă – întreprinderi private
2.6.1. Definiţii ale guvenanţei corporative în mediul privat
2.7. Managementul de criză. Guvernanţă corporativă în criză și importanța liderului
2.7.1. Definirea noţiunii de societate comercială în criză
2.7.2. „Puterea” ca model comportamental într-o societate comercială
2.7.3. Manager vs lider în cazul societaţilor comerciale în criză
2.7.4. Liderul complementar într-o societate comercială
2.7.5. Cultura de echipă şi liderul complementar
2.7.6. Puterea managerului în întreprinderile publice. Imixtiunea politicului în activitatea de guvernanţă corporativă
2.8. Uniunea Europeană și întreprinderile publice. Caz particular: Franţa
2.8.1. Tipuri de entităţi economice publice în Franţa
2.8.2. Distribuţia întreprinderilor publice locale (Epl) în Franţa
2.8.3. Distribuţia Epl (Sem, Spla, Spl) după forma de organizare juridică 2.9. Concluzii

CAPITOLUL III
CONFIGURAREA MODELULUI ȘI STABILIREA METODELOR. DELIMITĂRI CONCEPTUALE
3.1. Întreprinderea publică în România. Definiții, caractristici, particularități
3.2. Motivaţia introducerii conceptului de guvernanţă corporativă în România
3.3. Modelul și metodele de cercetare propuse pentru analiza managementului de criză în entitățile economice cu capital majoritar deținut de UAT
3.3.1. Modelul de cercetare
3.3.2. Metoda de cercetare propusă pentru analiza managementului de criză în entitățile economice cu capital majoritar deținut de UAT
3.3.3. Rolul contabilității și al statisticii în aplicarea modelului și metodei de cercetare
3.4. Delimitări ale cercetării științifice referitoare la managementul de criză al entităţilor economice cu capital majoritar public deţinut de UAT
3.4.1. Delimitarea domeniului de activitate a entităţilor economice cu capital majoritar public deţinut de UAT, în economia națională. Secțiunile domeniului
3.4.2. Delimitarea spaţială a entităţilor economice cu capital majoritar public deţinut de UAT. Regiunile de dezvoltare economico-socială
3.4.3. Delimitarea temporală a entităţilor economice cu capital majoritar public deţinut de UAT
3.4.4. Delimitarea după mijlocul de realizare a activităţilor desfășurate de entităţile economice cu capital majoritar public, deținut de UAT. Formele de organizare juridică
3.4.5. Delimitarea după faza evolutivă a entităţilor economice cu capital majoritar public, deţinut de UAT. Tipuri de contribuabili
3.5. Concluzii

CAPITOLUL IV
CONSTITUIREA BAZEI DE DATE NECESARE STUDIULUI
4.1. Considerații generale
4.2. Demersurile pentru constituirea bazei de date necesare cercetării managementului de criză în entităţile economice cu capital majoritar public
4.3. Selecția entităţilor economice cu capital majoritar public și constituirea populației statistice supuse cercetării
4.4. Determinarea indicilor de actualizare
4.5. Relații de calcul utilizate pentru indicatorii statistici și econometrici
4.6. Concluzii

BIBLIOGRAFIE