FILOLOGIE

IPOSTAZE ALE PERSONAJULUI FEMININ ÎN LITERATURA ROMÂNĂ INTERBELICĂ

Alina Maria Nechita

carte
ISBN 978-606-020-119-9
Anul apariției: 2019
Format: A5
Nr. pagini: 341
Preț: 25 lei

CUPRINS


PREFAŢĂ
Mitografia personajului feminin

ARGUMENT

CAPITOLUL I. FENOMENUL FEMINIST ŞI LITERATURA
1.1. Scurt istoric al fenomenului feminist
1.2. Aspecte ale feminismului românesc. Secolul al XIX‑lea sau startul emancipării feministe
1.3. Condiţia femeii în România interbelică
1.3.1. Activism feminist politico‑social
1.3.2. Presa feministă
1.4. Coordonatele personajului literar în perioada interbelică
1.4.1. Context şi pretext universal
1.5. Personajul romanesc interbelic în literatura română
1.5.1. Teorii asupra romanului şi actanţilor săi
1.5.2. Personajul feminin interbelic

CAPITOLUL II. COMPLEXITATEA STATUTULUI DE PĂRINTE
2.1. Ipostaza maternă
2.1.1. Cultul unei mame devotate (Sabina Voinea)
2.1.2. Universul matern în degradare (Mamele ciclului Hallipa)
2.1.3. Refuzul maternităţii de împrumut (Voica)

CAPITOLUL III. DRAMA INCAPACITĂŢII DE INTEGRARE
3.1. Ipostaza orfanei
3.1.1. Neajunsurile paternităţii multiple (Otilia Mărculescu)
3.1.2. Teroarea respingerii permanente (Eugeniţa Costea)
3.2. Ipostaza bastardei
3.2.1. Blestemul damnării preexistenţiale (Sia şi Mika‑Lé)

CAPITOLUL IV. SEXUALITATEA – DE LA FORMĂ DE CUNOAŞTERE LA MIJLOC DE SUBZISTENŢĂ
4.1. Ipostaza ingenuei pasionale
4.1.1. Controversele unei iubiri candide (Maitreyi)
4.1.2. Amăgirea pasiunii nematerializate (Adela)
4.1.3. Drama tranziţiei de la ingenuu la pasional (Liana Rosmarin)
4.2. Ipostaza curtezanei
4.2.1. Tragismul ambiţiilor derizorii (Emilia Răchitaru)

CAPITOLUL V. PRESIUNEA SOCIALULUI
5.1. Ipostaza feministei mondene
5.1.1. Devastatoarea proiecţie a idealului (Ela Gheorghidiu)
5.1.2. Practicanta militantismului extrem (Nory Baldovin)
5.1.3. Victima spaţiului citadin (Adriana Dunea)
5.2. Ipostaza intelectualei
5.2.1. Pulsaţiile femeii cerebrale (Doamna T.)
5.3. Ipostaza victimei
5.3.1. Dualitatea oscilantă victimă‑călău (Irina)

CAPITOLUL VI. TRIPLA IPOSTAZIERE A UNEI MUZE. CAZUL LYDIA MANOLOVICI
6.1. Tragismul jocului adolescentin (Dania)
6.2. Ecourile rapsodiei de mătase (Lydia)
6.3. Superficialitatea fetei „cu joben” (Leda)

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE