ISTORIE

CĂLĂTORIE PRIN PATRIMONIUL ECLEZIASTIC TRANSILVĂNEAN
GHID ISTORIC, ARTISTIC ȘI PASTORAL

Coordonator: Sorina Paula Bolovan
Autori: Ciprian Firea, Nicoleta Marţian, Sorin Marţian, Diana Covaci

carte
ISBN 978-606-543-201-7
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Cuprins


Cap. 1. Aspecte introductive (Sorina Paula Bolovan, Ciprian Firea, Diana Covaci)

1.1. Valorificarea patrimoniului istorico-religios din Transilvania în predarea istoriei și a religiei
1.2. Patrimoniul ecleziastic transilvănean – un loc de manifestare a alterităţii


Cap. 2. Scurtă descriere istorică și religioasă a Transilvaniei (Ciprian Firea)

2.1. Perioada Voievodatului (sec. XI – XVI)
2.2. Principatul Transilvaniei (sec. XVI – XVII)
2.3. Transilvania în Imperiul Habsburgic (sec. XVIII)
2.4. Secolul al XIX lea
2.5. Secolul XX


Cap. 3. Patrimoniul transilvănean – lectură în cheie istorico-religioasă (Nicoleta Marţian, Sorin Marţian)

3.1. Argument
3.2. Chei de interpretare


Cap. 4. Pastorala turistică (Nicoleta Marţian, Sorin Marţian)

4.1. Istorie, artă și credinţă
4.2. Dimensiunea creativă în discursul pastoral-turistic
4.3. Itinerar pastoral-turistic – propuneri


Cap. 5. Monumentul ecleziastic – lectură în cheie simbolică și artistică (Ciprian Firea)


Cap. 6. Călătorii la monumentele ecleziastice ale Transilvaniei (Ciprian Firea)

6.1. Itinerarul catedralelor
6.2. Itinerarul mănăstirilor
6.3. Itinerarul marilor biserici parohiale gotice din orașe
6.4. Itinerarul bisericilor fortificate
6.5. Itinerarul ctitoriilor cneziale
6.6. Itinerarul bisericilor de lemn
6.7. Un itinerar urban: Clujul


Călătorie fără sfârșit... (Sorina Paula Bolovan)