NUMISMATICĂ

THE ROMAN IMPERIAL HOARD FROM DESA (DOLJ COUNTY, ROMANIA)
TEZAURUL IMPERIAL ROMAN DE LA DESA (JUD. DOLJ, ROMÂNIA)
VOL. XIII

Cristian Găzdac, Marin Neagoe

carte
ISBN 978-606-020-132-8
Anul apariției: 2020
Format: A4
Nr. pagini: 193
Preț: 50 lei

CONTENTS


LIST OF ILLUSTRATIONS
ACKNOWLEDGMENTS
INTRODUCTION
THE FINDSPOT
THE HOARD STRUCTURE
THE DENOMINATION
THE MINTS
THE HOARD VALUE
THE REASON FOR THE HOARD BURIAL AND NON-RECOVERY
THE HOARD DESA 1988 – AN ALTERNATIVE EXPLANATION: A FUNERARY HOARD?
REFERENCES
TABLE
GRAPHS
MAPS
CATALOGUE
PLATESCUPRINS


LISTA ILUSTRAȚIILOR
MULȚUMIRI
INTRODUCERE
LOCUL DESCOPERIRII
STRUCTURA TEZAURULUI
NOMINALUL
MONETĂRIILE
VALOAREA TEZAURULUI ÎN EPOCĂ
MOTIVUL ÎNGROPĂRII ȘI NERECUPERĂRII
TEZAURUL DESA 1988 – O EXPLICAȚIE ALTERNATIVĂ: TEZAUR FUNERAR?
BIBLIOGRAFIE
TABEL
GRAFICE
HĂRȚI
CATALOG
PLANȘE