ISTORIE

ILUMINISM CENTRAL EUROPEAN. ŞCOALA ARDELEANĂ (1700–1825)

Laura Stanciu

carte
ISBN 978-973-1868-76-9
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„Fenomenul Şcoala Ardeleană, curent cultural iluminist dezvoltat în Transilvania în perioada 1700–1825, este unul de referinţă pentru Aufklärung-ul central european. Deşi istoriografia română a înregistrat o adevărată abundenţă bibliografică privitoare la Şcoala Ardeleană, o sinteză la zi asupra fenomenului, debarasat de partizanate şi ideologii, a rămas un deziderat în câmpul cercetării româneşti. Dorinţa mea este de a oferi cititorului o discuţie privitoare la rolul influenţei iluminismului occidental, îndeosebi francez şi german, asupra iluminismului central european şi de a reliefa locul iluminismului românesc transilvan la definirea şi devenirea Aufklärung-ului central european.
Desigur, istoriografia română conţine pagini dense şi valoroase privitoare la Şcoala Ardeleană, dar remarcabilele calităţi analitice şi speculative ale istoriografiei noastre au fost tributare unei perspective cu un unic fundal conceptual. Ea s-a rezumat, în majoritatea cazurilor, la selectarea aspectelor privitoare la ideea şi concepţia naţională din conţinutul ideologic al fenomenului, ceea ce a conferit o valoare explicativă relativ redusă pentru înţelegerea ansamblului tipurilor discursive al Şcolii. Simpla constatare a acestei realităţi a reclamat abordarea distinctă a acestora, a discursurilor teologic, istoric, lingvistic, politic, în consonanţă cu progresele interpretative, la nivel conceptual şi metodologic, realizate de istoriografia universală contemporană. Este şi motivul datorită căruia m-au interesat implicaţiile pe care le-au avut curentele Reformei catolice, Aufklärung-ul, iozefinismul sau iluminismul, pentru forma şi conţinutul operei Şcolii Ardelene. Analiza acestor lucrări înglobate Şcolii Ardelene a subliniat, complementar, necesitatea unei exegeze de profil din perspectiva surselor şi documentelor vremii, în vederea dimensionării reale a contribuţiei Şcolii Ardelene la definirea gândirii iluminismului central european.” (Laura Stanciu)


CUPRINS


Motivaţie. Metodă
II. Introducere
Despre conceptul Şcoala Ardeleană: periodizare, reprezentanţi, ideologie
III. Partea întâi. Spaţiile formative ale Şcolii Ardelene
1. Primii paşi. Mediul iezuit de la Cluj şi Trnava
2. Background-ul transilvănean, la Blaj
3. În Roma controverselor. Unitate prin diversitate
4. În Viena cosmopolită. Despre reformism şi multiculturalitate
5. Spaţiul consacrativ, în Buda-Pesta
IV. Partea a doua. Plurivalenţă discursivă la Şcoala Ardeleană
1. Discursul teologic
2. Discursul istoric
3. Discursul lingvistic
4. Discursul politic
V. În loc de concluzii. Şcoala Ardeleană şi naşterea Romantismului românesc
VI. Postfaţă
Despre istoria istoriografi ei iluministe central europene.
Direcţii – repere – tendinţe
Bibliografie selectivă
Abrevieri
Indici de localităţi
Indici de persoane