ARHEOLOGIE

MITOGRAFII INVENTAR PARȚIAL AL EZOTERISMELOR ROMÂNEŞTI

Sorin Nemeti

carte
ISBN 978-606-020-103-8
Anul apariției: 2019
Format: A5
Nr. pagini: 156

„Trăim azi într‑o lume dominată de explozia informațională. Dacă în trecut au existat epocile pietrei, bronzului şi fierului, acum suntem în epoca cristalelor de siliciu, a tehnologiei şi informației. Apariția internetului poate fi comparată cu revoluția tiparului, care face în Evul Mediu cuvântul scris accesibil unui număr imens de oameni, comparativ cu epocile trecute ale manuscriselor pe pergamente şi papirusuri.(...)
Cum dezvoltările domeniului sunt anarhice şi nu se pretează la sistematizare vom încerca să comentăm cîteva lucrări esențiale, mai vechi sau mai recente, pornind de la texte publicate anterior în rubrica Corecții din revista Tribuna între anii 2000–2010.(...)” ( din Argument)Cuprins


Argument

I. Introducere. Pseudo-istoria şi comparatismul aproximativ

II. În căutarea Tradiției Primordiale
Eliade, perenialistul
Regele Graalului moldovenesc
Dacia Hiperboreană
Brâncuşi esoteric
La più pura tradizione…

III. Imperiul preistoric. De la pelasgi la sumerieni şi arieni
Transilvania sumeriană
Teohari Antonescu şi Dacia ariană
Dacia ariană
Noi nu suntem urmaşii Romei

IV. Periplu prin țara strămoşilor. Istoria ocultată a tracilor şi dacilor
Eu, tracul
Istorie getică în plumb
Regele, Securitatea şi Tăbliţele
Cititorii în pietre
Despre geți, cu vocea istoricului Antichității

V. Periplu prin țara strămoşilor. Goţii şi danii sau mitul vestic al geţilor şi dacilor
Celto-Românii
Despre goticism
Carolus Lundius, Zalmoxis şi civilizația noastră multimilenară
Goticism explicat

VI. Evul Mediu ezoteric
Statele iluzorii ale DacoRomaniei
Cronica lui Groza
Pentru un alt Ev Mediu timpuriu
Despre „basilica” din Densuş

VII. Epilog. Mitografiile şi mainstream‑ul cultural de azi

Bibliografie selectivă

Abrevieri