ISTORIE

SECURITATEA SI EXILUL INTELECTUALILOR ROMANI IN ITALIA

Anca Stangaciu

carte
ISBN 978-606-020-076-5
Anul apariției: 2019
Format: B5
Nr. pagini: 399
Preț: 30 lei


"După fuga politică antiantonesciană, plecările din perioada regi mului comunist au relevat diferite nuanţe ale exilului românesc prefi gurat în spaţiul italian şi transpus în tot atâtea stări, trăiri, intensităţi, durate, convingeri, atitudini, geografii, prietenii, profesii, sentimente, identităţi. Tocmai de aceea, realităţile politice, circumstanţele, moti vaţiile sau experienţele sunt cele care au conturat imaginea feluritelor feţe ale exilului postbelic."( din Premisă)

CUPRINS

LISTĂ DE ABREVIERI

PREMISĂ

PREMESSA

CAPITOLUL I. PE CULMILE EXILULUI
Lămuriri conceptuale
Cu gândurile mereu spre ţară
Trăiri identitare
Întoarcerea acasă

CAPITOLUL II. METAMORFOZELE EXILULUI ITALIAN
Preexilul
Interferenţe culturale în secolul al XIX lea
Școala Română de la Roma şi viitorii intelectuali ai exilului în Italia
Exilul
Exilul legionar 1941–1945
Exilul anticomunist 1945–1989
Cauze, tipologii, traiectorii
Anii ’40–’50
Anii ’60–’70
Anii ’80

CAPITOLUL III. EXILUL ÎNTRE UNITATE ŞI DEZBINARE
Obiectivele şi metodele Securităţii
Grupările politice
Despre militantism
Securitatea şi forţele politice ale exilului italian
Rezistenţa politică
Exil şi antiexil
Structurile religioase
Organizaţiile culturale
Funcţiile şi particularităţile exilului românesc în Italia

CONCLUZII

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIE

EXILUL INTELECTUALILOR ROMÂNI ÎN ITALIA (1941–1989)