ISTORIE

ACASĂ, ÎN REICH?
STRĂMUTAREA GERMANILOR DIN REGATUL ROMÂN

Daniel Hrenciuc

carte
ISBN 978‑606‑543‑979‑5
Anul apariției: 2018
Format: B5
Nr. pagini: 262
Preț: 30 lei

Strămutarea germanilor din România a reprezentat un eveniment istoric esenţial din întreaga istorie a germanităţii din spaţiul românesc, cu precădere a Basarabiei, Bucovinei şi a Dobrogei. Acest fenomen a fost determinat de ample schimbări intervenite pe scena politică europeană, în special, în politica celui de Al Treilea Reich odată cu semnarea pactului Molotov-Ribbentrop (23 august 1939). Eveniment geopolitic de o importanţă covârşitoare, înţelegerea Hitler-Stalin (cum mai este cunoscut pactul de neagresiune germano-sovietic, 23 august 1939) a stabilit o serie de schimbări fundamentale pentru spaţiul geopolitic al Europei Centrale şi Răsăritene, în cadrul cărora strămutarea germanilor din România, statele baltice ş.a. a reprezentat un obiectiv important pentru realizarea Planului General. Strămutarea germanilor din Regatul Român a reprezentat în sine un proces extrem de laborios, determinat de către interesele speciale ale celui de Al Treilea Reich enunţate de către Adolf Hitler la 6 octombrie 1939 şi materializate în practică de către Heinrich Himmler, cel care şi-a asumat responsabilitatea întregului proces.