ISTORIE

PROCESELE ECONOMICE ALE FUNCȚIONARILOR EVREI DIN COMERȚUL EXTERIOR 1960–1964

Veronica Rozenberg

carte
ISBN 978-606-543-899-6
Anul apariției: 2018
Format: B5
Nr. pagini: 370
Copertă cartonată
Preț: 45 lei

CUPRINS MULȚUMIRI LA TIPĂRIREA CĂRŢII… 11 CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 13 METODOLOGIA FOLOSITĂ ŞI DOCUMENTELE DE ARHIVĂ 18 CAPITOLUL 2. CONTEXTUL SOCIAL-POLITIC AL ROMÂNIEI DUPĂ CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 22 2.1. ROMÂNIA ÎN DRUM SPRE COMUNISM 22 2.1.1. ROMÂNIA DUPĂ PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 22 2.1.2. MIȘCAREA SOCIALISTĂ DIN ROMÂNIA 26 2.1.3. EVOLUŢIA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN PÂNĂ LA PRELUAREA PUTERII POLITICE 27 2.2. ROMÂNIA, ETAPE ŞI EVENIMENTE 30 2.2.1. REPUBLICĂ POPULARĂ SUB CONDUCEREA LUI GHEORGHIU-DEJ 30 2.2.2. URMĂRILE DISCURSULUI HRUȘCIOVIAN 34 2.2.3. DEZGHEŢUL NEÎNFĂPTUIT 36 2.3. SCHIMBĂRI DE ATITUDINE ÎN POLITICA LUI GHEORGHIU-DEJ DUPĂ EVENIMENTELE DIN 1956 38 2.3.1. NOI TENDINŢE ALE POLITICII LUI GHEORGHIU-DEJ 38 2.3.2. COMUNISMUL NAŢIONAL ÎN FORMULA LUI GHEORGHIU-DEJ 38 2.3.3. POLITICA ROMÂNIEI FAŢĂ DE MINORITĂŢILE NAŢIONALE, EVREII 41 CONCLUZII 45 CAPITOLUL 3. PROCESE POLITICE, MIJLOACE DE REPRESIUNE FOLOSITE ÎN SISTEMELE COMUNISTE 47 3.1. TERMINOLOGIE JURIDICĂ, INTRODUCERE ȘI DEFINIŢII 47 3.1.1. TERMINOLOGIE JURIDICĂ 47 3.1.2. PROCESUL POLITIC, O UNEALTĂ ÎN MÂINILE STATULUI: PROCES SPECTACOL, SAU PROCES ÎNSCENAT? 48 3.1.3. PROCESE POLITICE ÎN EUROPA DE EST 60 CONCLUZII PARŢIALE 63 3.2. PROCESE ECONOMICE ÎN ȚĂRILE SOCIALISTE 64 3.2.1. ESTE PROCESUL ECONOMIC O ALTĂ FORMĂ DE PROCES POLITIC? 64 3.2.2. PROCESE POLITICE ȘI ECONOMICE ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ ÎN TIMPUL ANILOR ȘAIZECI AI SECOLULUI DOUĂZECI 65 CONCLUZII 98 CAPITOLUL 4. ELIMINAREA EVREILOR DIN COMERŢUL EXTERIOR 100 INTRODUCERE 100 4.1. ECONOMIA SOCIALISTĂ ÎN VERSIUNE ROMÂNEASCĂ 102 4.1.1. POZIŢIA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI PE PIAŢA MONDIALĂ DUPĂ AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 102 4.1.2. ÎNFIINŢAREA ORGANIZAŢIEI CAER ŞI ROLUL SĂU ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI 105 4.1.3. ÎNFIINŢAREA MCE ŞI A ÎNTREPRINDERILOR DE STAT PENTRU COMERŢ EXTERIOR 106 4.2. PROCESELE ECONOMICE DIN COMERŢUL EXTERIOR 118 4.2.1. SPECIFICITATEA ACESTOR PROCESE 118 4.2.2. EVREII, SINGURELE VICTIME DIN PROCESELE COMERŢULUI EXTERIOR 123 4.3. ETAPE ÎN EVOLUŢIA ATITUDINII PCR FAŢĂ DE FUNCŢIONARII EVREI DIN COMERŢUL EXTERIOR 125 4.3.1. ACTIVITATEA ŞI NIVELUL POLITICO-IDEOLOGIC AL FUNCŢIONARILOR DIN MCE 125 4.3.2. PLENARA CC AL PCR DIN 9–13 IUNIE 1958 130 4.3.3. ADUNAREA GENERALĂ A SALARIAŢILOR DIN MCE (OCTOMBRIE 1958) 133 4.3.4. PLENARA CC AL PMR DIN NOIEMBRIE 1961 138 CONCLUZII 140 CAPITOLUL 5. DESFĂŞURAREA PROCEDURII PENALE ÎN CADRUL PROCESELOR DIN COMERŢUL EXTERIOR 141 INTRODUCERE 141 5.1. ETAPELE CARE AU PRECEDAT PROCESELE 142 5.2. DE LA DESCHIDEREA PROCEDURII PENALE LA APARIŢIA ÎN FAŢA INSTANŢEI 144 5.3. ŞEDINŢELE DE JUDECATĂ 163 5.4. RECURSUL 167 5.5. EXECUTAREA PEDEPSEI 168 CONCLUZII 171 CAPITOLUL 6. PRIMELE PROCESE ECONOMICE 173 6.1. PROCESUL CARTIMEX – CA 175 6.1.1. INCULPAŢII DIN PROCES ŞI FUNCŢIILE DEŢINUTE 176 6.1.2. ARTICOLELE CODULUI PENAL CARE AU CONDUS LA TRIMITEREA ÎN JUDECATĂ 177 6.1.3. CRONOLOGIA PROCESULUI PENAL 177 CONCLUZII ASUPRA PROCESULUI CARTIMEX 185 6.2. PROCESELE PRODEXPORT 186 6.2.1. PRIMUL PROCES PRODEXPORT (PE–1) 187 6.2.2. AL DOILEA PROCES PRODEXPORT (PE–2) 207 6.2.3. AL TREILEA PROCES PRODEXPORT (PE–3) 213 CONCLUZII ASUPRA PROCESELOR PRODEXPORT 219 6.3. PROCESUL AGROEXPORT 222 6.3.1. INCULPAȚII ÎN PROCES ŞI FUNCȚIILE DEȚINUTE 222 6.3.2. CRONOLOGIA PROCESULUI AE 222 CONCLUZII 230 CAPITOLUL 7. PROCESUL ROMÂNOEXPORT 234 INTRODUCERE 234 7.1. ETAPE ALE PROCESULUI–RE 237 7.1.1. SURSE PERSONALE DE INFORMAȚIE 237 7.1.2. STRUCTURA DOSARULUI PENAL P179 238 7.1.3. ACUZAŢII ÎN PROCESUL RE ŞI FUNCȚIILE DEŢINUTE 239 7.1.4. ANCHETATORII SECURITĂȚII IMPLICAȚI ÎN ARESTAREA ȘI ANCHETAREA INCULPAȚILOR 241 7.2. CRONOLOGIA PROCESULUI 243 7.3. ANALIZA UNOR CONTRACTE INCRIMINATE DE ACUZARE 276 7.3.1. CONTRACTUL DE CELOFIBRĂ CU BRUNO HASNER 277 7.3.2. CONTRACTELE DE CIMENT ŞI DE BUMBAC ÎNCHEIATE ÎN ANII 1955-1956 279 7.3.3. CONTRACTUL CU COMPANIA ATLAS DIN ANUL 1959 315 CONCLUZII 318 CAPITOLUL 8. ÎNCHEIERE 322 BIBLIOGRAFIE 330 ANEXA NR. 1. DICŢIONAR DE TERMENI JURIDICI 338 ANEXA NR. 2. DICŢIONAR GENERAL DE TERMENI 340 ANEXA NR. 3. INSTITUŢIILE SECURITĂŢII ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ 347 ANEXA NR. 4. TIPURI DE DOSARE ÎN CADRUL CNSAS 349 ANEXA NR. 5. SCHEMA ORGANIZATORICĂ A MCE 351 ANEXA NR. 6. SITUAŢIA COMERŢULUI EXTERIOR ÎN ROMÂNIA 352 ANEXA NR. 7. ACUZAŢI ŞI ACUZATORI 354 ANEXA NR. 8. FIŞELE DE PENITENCIAR ALE INCULPAŢILOR RE 360 ANEXA NR. 9. TERMINOLOGIA INCOTERMS 368