RELIGIE ŞI TEOLOGIE

BISERICĂ, ISTORIE ŞI CULTURĂ ÎN ZIARUL „UNIREA” DE LA BLAJ, DE LA APARIŢIE LA MAREA UNIRE

Sorin Valer Russu

carte
ISBN 978-606-543-467-7
Anul apariției: 2014
Format:
Nr. pagini: 384
Copertă cartonată
Preț: 30 lei

CUPRINS PREFAŢĂ 11 Introducere 15 I. ZIARUL „UNIREA” (1891–1918) – PREZENTARE GENERALĂ 25 I.1. Prezentarea ziarului „Unirea” 25 I.1.1. Contextul apariţiei ziarului „Unirea” 25 I.1.2. Descrierea ziarului „Unirea” 33 I.1.3. Finanţarea ziarului „Unirea” 35 I.2. Structura editorială 40 I.2.1. Articole de fond 40 I.2.2. Rubrica Feuilleton 42 I.2.3. Revista bisericească 44 I.2.4. Revista politică 45 I.2.5. Rubrica Corespondinţie 45 I.2.6. Parte scientifica‑literaria 46 I.2.7. Rubrici informative 49 I.2.8. Reclame 51 I.3. Colectivul redacţional 57 I.3.1. Redactorii ziarului 58 I.3.1.1. Dr.Vasile Hossu (nr. 1/3.01.1891 – nr. 32/ 6.08.1892) 58 I.3.1.2. Dr.Victor Szmigelski (nr. 33/ 13.08.1892 – nr. 51/ 24.12.1898) 62 I.3.1.3. Dr.Vasile Suciu (nr. 52/31.12.1898 – nr. 8/ 24.02.1900) 63 I.3.1.4. Aurel C.Domşa (nr. 9/ 3.03.1900 – nr. 136/ 31.12.1912) 64 I.3.1.5. Augustin Gruiţia (nr. 1/ 4.01.1913 – nr. 9/ 30.01.1913) – (nr. 38/ 22.04.1915 – nr. 104/ 22.10.1915) 66 I.3.1.6. Vasile Moldovan (nr. 10/ 1.02.1913 – nr. 52/ 26.05.1914) 67 I.3.1.7. Emil Tatar (nr. 53/ 30.05.1914 – nr. 37/ 17.04.1915) 68 I.3.1.8. Dr.Ioan Suciu (nr. 105–106/ 2.11.1915 – nr. 69/ 9.11.1918) 69 I.3.1.9. Ovidiu Hulea (nr. 1/12.11.1918 – nr. 39/ 31.12.1918) 70 I.3.2. Colaboratori consecvenţi 72 I.3.3. Colaboratori ocazionali 75 I.3.4. Corespondenţi 76 I.3.5. Colaboratori anonimi 76 II. ZIARUL „UNIREA” – INSTRUMENT DE EMANCIPARE ŞI RIDICARE A CONŞTIINŢEI RELIGIOASE ŞI NAŢIONALE 81 II.1. Reflectarea Bisericii Române Unite cu Roma în ziarul „Unirea” prin prisma elementului religios şi naţional 81 II.1.1. Interesul Bisericii pentru ridicarea conştiinţei religioase 83 II.1.2. Instruirea clerului 83 II.1.3. Dotarea clerului 87 II.1.4. Sprijinul financiar al clerului – congrua 89 II.2. Biserica Unită şi politica naţionalistă 92 II.3. Implicarea Bisericii în revigorarea conştiinţei naţionale 95 II.3.1. Conştiinţă religioasă şi naţională prin învăţământul confesional unit 97 II.3.2. Legea grădinilor şi asilelor de copii 98 II.3.3. Reforma gimnaziilor 101 II.3.4. Seminarele teologice 104 II.3.5. Manualele şcolare 105 II.3.6. Salarizarea învăţătorilor 108 II.4. Introducerea căsătoriei civile în Transilvania 110 III. ZIARUL „UNIREA” CA SURSĂ ISTORICĂ 115 III.1. Evenimente istorice majore ale epocii în intervalul 1891–1918 115 III.1.1. Detalii ale unor evenimente bisericeşti interne 115 III.1.1.1. Moartea Arhiepiscopului şi Mitropolitului Ioan Vancea de Buteasa (1892) 115 III.1.1.2. Alegerea Arhiepiscopului şi Mitropolitului Victor Mihali de Apşa (1894) 119 III.1.1.3. Alegerea episcopului de Lugoj, Dimitrie Radu (1896) 122 III.1.1.4. Moartea episcopului de Oradea‑Mare, Mihai Pavel (1902) 124 III.1.1.5. Alegerea episcopului de Lugoj, Vasile Hossu (1903) 125 III.1.1.6. Moartea episcopului Ioan Sabo (1911) 126 III.1.1.7. Alegerea episcopului de Lugoj, Valeriu Traian Frenţiu (1913) 127 III.1.1.8. Moartea episcopului Vasile Hossu (1916) 129 III.1.1.9. Alegerea episcopului de Gherla, Iuliu Hossu (1917) 131 III.1.1.10. Moartea Arhiepiscopului şi Mitropolitului Victor Mihali (1918) 133 III.1.2. Detalii ale unor evenimente bisericeşti externe 134 III.1.2.1. Moartea papei Leo al XIII‑lea (1903) 134 III.1.2.2. Alegerea papei Pius al X‑lea (1903) 136 III.1.2.3. Moartea Papei Pius al X‑lea (1914) 137 III.1.2.4. Alegerea papei Benedict al XV‑lea (1914) 138 III.1.3. Detalii ale unor evenimente laice 139 III.1.3.1. Declanşarea Primului război mondial 139 III.1.3.2. Procesul ziarului „Unirea” 142 III.2. Istorie naţională şi istorie bisericească: întrepătrunderi 156 III.2.1. Implicarea Bisericii Române Unite în actul Unirii. Detalii 157 III.2.2. Implicarea ziarului Unirea în pregătirea Unirii de la 1918. Detalii 165 IV. ZIARUL „UNIREA” – PROMOTOR AL CULTURII CA MIJLOC DE CONSERVARE AL ELEMENTULUI IDENDITAR ROMÂNESC DIN TRANSILVANIA 173 IV.1. Biserica Română Unită, promotor al culturii 173 IV.2. Progres şi emancipare prin cultură instituţională 178 IV.2.1. Muzee 180 IV.2.2. Biblioteci 188 IV.2.3. Teatru 192 IV.2.4. Societăţi de lectură 207 IV.3. Artă şi artişti: consemnări ale vremii în ziarul „Unirea” 208 IV. 3.1. Muzică 210 IV.3.2. Pictura 222 CONCLUZII 235 BIBLIOGRAFIE 253 ANEXE 269 Church, history and culture illustrated in „Unirea” newspaper from Blaj, from the first issue to the Great Union (1891–1918) (Abstract) 373 Contents 373