ISTORIE

RELAȚII CULTURALE ȘI DIPLOMATICE ROMÂNO-SPANIOLE (1880–1936)

Flaviu Vasile Rus

carte
ISBN 978-606-543-930-6
Anul apariției: 2018
Format:
Nr. pagini: 208
Copertă cartonată
Preț: 35 lei

CUPRINS ARGUMENT 9 CAPITOLUL I. ASPECTE ISTORICE ALE DIPLOMAȚIEI CULTURALE ROMÂNO-SPANIOLE 12 1.1. Relații culturale româno-spaniole în perioada antică și medievală 12 1.2. Aspecte ale istoriei culturale spaniole – „Secolul de Aur” 14 1.3. Imaginea Țărilor Române în mediul cultural spaniol 17 1.4. Mihail Kogălniceanu – reprezentant al diplomației culturale românești 20 1.5. Universitatea spaniolă și mediul cultural românesc – primii bursieri români în Spania 22 CAPITOLUL II. AMBASADORI AI DIPLOMAȚIEI CULTURALE ROMÂNEȘTI ÎN MEDIUL SPANIOL 26 2.1. Vasile Alecsandri – „el genio del pueblo de Rumania” 26 2.2. Mihai Eminescu – reprezentant al diplomației culturale româno-spaniole 33 2.3. Regina Carmen Sylva 36 2.4. George Coșbuc 39 2.5. Ion Creangă 39 CAPITOLUL III. RELAȚII DIPLOMATICE ROMÂNO-SPANIOLE 40 3.1. Stabilirea Relațiilor diplomatice dintre România și Spania. Sesiunea Parlamentului spaniol din 28 februarie 1880 40 3.2. Expoziția Națională a României – 1906 43 3.3. Joaquín de Llave y García 44 2.4. Relațiile româno-spaniole în perioada „Marelui Război European” 45 3.5. Un călător spaniol la curtea regală din Iași 57 3.6. Marile Adunări naționale românești în mediul cultural spaniol 62 3.7. Regele României prezentat de un român 65 3.8. Ministrul român Ion I.C. Brătianu 68 3.9. Mărturiile Reginei Maria – „Confidencias de Reina” 70 CAPITOLUL IV. RELAȚII CULTURALE ȘI DIPLOMATICE ROMÂNOSPANIOLE 76 4.1. Sărbătoarea „geniului latin” 76 4.2. Ceremonia de inaugurare a Universității din Cluj în spațiul cultural spaniol 76 4.3. Ramón de Basterra – un reprezentant al diplomației culturale spaniole în România 78 4.4. „Un salut fratern către Universitatea din Salamanca” – un pasaj din relațiile universitare româno-spaniole 82 4.5. Un moment al relațiilor științifico-economice româno-spaniole – Conferința Internațională din iulie 1925 83 4.6. Aspecte politico-culturale ale societății spaniole în perioada interbelică 85 4.7. Expoziția Internațională din Barcelona (20 mai 1929 – 15 ianuarie 1930) 94 4.8. „Revista Hispanica” 103 4.9. Vizita Reginei Maria în Spania (3 februarie – 6 mai 1929) 104 4.10. Nicolae Iorga. Conferința Politica spaniolă în Țările Române din cadrul Universității din Madrid 119 4.11. Liviu Rebreanu și Mihail Sorbul – reprezentanți români la al IV-lea Congres Internațional al Autorilor și Compozitorilor în Madrid 127 4.12. Filosoful spaniol Miguel de Unamuno 129 4.13. Evenimente marcante din relațiile culturale româno-spaniole 138 4.14. Alexandru Popescu-Telega – promotor al literaturii spaniole în România 145 4.15. Prințul George Valentin Bibescu – un reprezentant al aeronauticii românești în spațiul cultural spaniol. Competiția aeronautică București – Madrid 148 4.16. Prințesa Marta Bibescu și mediul cultural spaniol 150 4.17. Prințul Anton Bibescu – Ministrul plenipotențiar al României la Madrid 152 4.18. Nicolae Titulescu 157 4.19. Acorduri diplomatice româno-spaniole. Ministrul român Gheorghe Mironescu 158 4.20. Diplomatul român Ștefan Cicio-Pop în ședința extraordinară „De Las Cortes Generales” din Madrid 160 4.21. Mihai Tican Rumano 161 CONCLUZII 167 BIBLIOGRAFIE 171 ANEXE 17