MONOGRAFII

MUZEUL ALT-MEDIASCH. MĂRTURII ALE COMUNITĂŢII SĂSEŞTI DE LA MEDIAŞ

Viorel Ştefu

carte
ISBN 978-606-543-884-2
Anul apariției: 2017
Format:
Nr. pagini: 338
Preț: 40 lei

CUPRINS PREFAŢĂ 9 CUVÂNT ÎNAINTE 17 INTRODUCERE 21 CAPITOLUL I. VIAŢA CULTURALĂ ŞI SOCIETATEA MEDIEŞEANĂ. REPERE ÎN TIMP 27 I.1. Aspecte ale societăţii medieşene. Instituţii. Evenimente. Oameni 27 Breslele meşteşugăreşti 28 Vecinătăţile săseşti şi rolul lor social 34 Învăţământul – factor al dezvoltării societăţii. Şcolile Mediaşului 41 Paşoptişti medieşeni 53 I.2. Coordonate ale vieţii culturale din Mediaş (secolul al XIX‑lea – prima jumătate a secolului XX) 65 Asociaţii şi organizaţii locale 65 Personalităţi şi colecţionari ai vremii 79 Activităţi culturale 97 CAPITOLUL II. MUZEUL ORAŞULUI MEDIAŞ. CONSTITUIRE ŞI DEZVOLTARE (1901–1949) 103 II.1. Fenomenul muzeisticii transilvănene în secolul al XIX‑lea şi prima jumătate a secolului XX 103 II.2. Muzeul Alt‑Mediasch 114 Ideea unui muzeu la Mediaş. Metode de realizare 114 Constituirea patrimoniului 117 Conducerea, statutele şi finanţarea 123 Organizarea şi funcţionarea 132 Personalul 141 Structura patrimoniului între anii 1901–1937 144 Donatori 150 Imaginea instituţiei reflectată în presa vremii 153 Publicul 158 CAPITOLUL III. EPILOG. DE LA ALT‑MEDIASCH LA MUZEUL MUNICIPAL 165 CONCLUZII 179 DAS MUSEUM ALT-MEDIASCH. ZEUGNISSE DER SÄCHSISCHEN GEMEINSCHAFT IN MEDIASCH. (ZUSAMMENFASSUNG) 193 SURSE / BIBLIOGRAFIE 201 ANEXE 211 ANEXA 1 212 ANEXA 2 265 ANEXA 3 278 ILUSTRAŢII 295