ISTORIE

ROMII ȘI REGIMUL COMUNIST DIN ROMÂNIA MARGINALIZARE, INTEGRARE ȘI OPOZIȚIE. VOL. II

Manuela Marin

carte
ISBN 978-606-543-830-9
Anul apariției: 2017
Format:
Nr. pagini: 536

CUPRINS IV. DISCRIMINARE, PERSECUŢII, PARAZITISM SOCIAL, INFRACŢIUNI 19 Document nr. 1: Scrisoarea lui Gheorghe Nicolae, semnată sub pseudonimul de Alexandru Danciu, adresată ziaristului francez Bernard Poulet şi publicată în ziarul „Le Matin”, la 30 martie 1982, în care descrie abuzurile miliţiei împotriva romilor. 19 Document nr. 2: Articol semnat de către Nicolae Gheorghe, sub pseudonimul de Alexandru Danciu, şi publicat iniţial în Le Matin din 30 martie 1982 şi ulterior, în revista L’Alternative în numărul mai august, 1982 (Nr. 16–17), pp. 73–74. 25 Document nr. 3: Fragment din buletinul informativ al Inspectoratului Judeţean Mureş privind rezultatele descinderilor miliţiei pentru combaterea fenomenului de parazitism social. 29 Document nr. 4: Notă a Inspectoratului Judeţean Mureş privind reacţia romilor la acţiunile de recenzare a lor de către organele de miliţie. 31 Document nr. 5: Fragment din buletinul informativ din septembrie 1978 al Inspectoratului Judeţean Cluj de Securitate privind infracţiunile unor romi comise în gara CFR din oraşul Cluj-Napoca. 32 Document nr. 6: Fragment din buletinul informativ al Inspectoratului de Miliţie al Judeţului Mureş privind furtul unor bijuterii de aur de către o femeie de etnie romă. 33 Document nr. 7: Fragment dintr-o informare a organelor de miliţie din judeţul Mureş privind metodele de escrocare folosite de romi. 34 Document nr. 8: Scrisoare adresată de Ion Cioabă Ministerului de Justiţie prin care denunţă abuzurile miliţiei împotriva romilor care ar deţine ilegal aur. 36 Document nr. 9: Scrisoare adresată de Ion Cioabă Procurorului Şef al Procuraturii Generale Militare privind abuzurile organelor locale de miliţie împotriva romilor care ar deţine ilegal aur (1986). 39 Document nr. 10: Scrisoarea lui Ion Cioabă adresată ministrului de Interne, prin care semnalează comportamentul abuziv al organelor de miliţie care i-au cerut aur în schimbul eliberării sale. 44 Document nr. 11: Scrisoare adresată de Banca Naţională a Republicii Socialiste România lui Ion Cioabă în legătură cu monedele de aur, confiscate de miliţie şi predate Sucursalei judeţene Sibiu a Băncii Naţionale a RS România. 47 Document nr. 12: Notă a Inspectoratului Judeţean Dâmboviţa de Securitate privind presiunile organelor de miliţie împotriva romilor care deţin aur. 48 Document nr. 13: Notă privind informaţiile date de sursa „Florescu” (Ion Cioabă) privind implicarea romilor în furtul de cositor dintr-o serie de obiective industriale. 50 V. PROTESTÂND ÎMPOTRIVA REGIMULUI: NAŢIONALISMUL ROM SAU DESPRE LUPTA PENTRU DREPTURILE ROMILOR 53 Document nr. 1: Fragment din buletinul informativ al Inspectoratului Judeţean Cluj de Securitate privind manifestările „naţionalistiredentiste” ale unor romi. 53 Document nr. 2: Raport al Inspectoratului de Miliţie Bucureşti privind problemele ridicate de romi pe linia muncii de Securitate. 55 Document nr. 3: Corespondenţa dintre Inspectoratul Judeţean Timiș şi Dolj de Securitate privind pe Sabău Gheorghe şi posibilii săi complici la săvârşirea unor acte „duşmănoase” la adresa regimului. 59 Document nr. 4: Raport al Inspectoratului Judeţean Sălaj privind pe Patai Emil, autorul înscrisului cu caracter duşmănos apărut la cinematograful „Măgura” din Şimleu–Silvaniei la 31 octombrie 1982. 62 Document nr. 5: Raport al organelor de Securitate Bucureşti privind mersul investigaţiilor în cazul inscripţiei apărute pe peretele cinematografului „Măgura”. 65 Document nr. 6: Notă a Inspectoratului Judeţean Teleorman de Securitate privind doi romi luaţi în evidenţele Securităţi pentru acţiuni „ostile” îndreptate împotriva regimului. 68 Document nr. 7: Notă a Inspectoratului Judeţean Dolj de Securitate privind cazul a trei romi identificaţi ca având atitutidini ostile faţă de regim, în special, în legătura cu nerecunoaşterea romilor ca „naţionalitate conlocuitoare”. 69 Document nr. 8: Fragment dintr-o notă a Inspectoratului Judeţean Dâmboviţa de Securitate privind pe Radu Stan care s-a adresat forurilor competente, cerând pentru romi drepturi similare de care se bucurau şi celelalte minnorităţi naţionale. 71 Document nr. 9: Notă a Inspectoratului Judeţean Bihor de Securitate despre încercările unor romi, printre care Gabor Iancu, de a crea un comitet de ţară care să-i reprezinte pe romii din România pe plan extern şi intern. 72 Document nr. 10: Raport pe marginea unei note informative privind un comitet care să reprezinte pe romii din România în relaţia cu autorităţile române şi cu „Romani Union”. 74 Document nr. 11: Note informativă privind preconizatul comitet care să-i reprezinte pe romii din România în relaţia cu autorităţile române şi cu „Romani Union”. 76 Document nr. 12: Notă trimisă către Inspectoratul judeţean de Securitate Bihor privind pe Barbu George din Bucureşti, care a avut iniţiativa constituirii unui comitet reprezentativ al romilor din România, şi care în urma avertizării din partea organelor de Securitate, a renunţat la această idee. 78 Document nr. 13: Notă privind reacţia lui Barbu George, iniţiatorul Comitetului ţiganilor, după avertizarea sa de către organele de Securitate. 79 Document nr. 14: Note privind Gabor Iancu, bulibaşa romilor din Oradea, în care menţionează intenţia ta de a crea o cooperativă meşteşugărească pentru romii din comuna Lăzăreni. 81 Document nr. 15: Raport privind informaţiile furnizate de Ion Cioabă (sursa „Florescu”) cu privire la Gabor Iancu, care a intenţionat să se alăture preconizatului Comitet al Ţiganilor. 84 Document nr. 16: Notă a Inspectoratului Judeţean Mureş de Securitate privind pe Maier Rafila, identificată ca fiind autoarea unor scrisori „cu conţinut duşmănos” adresate conducerii de partid şi de stat. 85 Document nr. 17: Fragment din nota Inspectoratului Judeţean Gorj de Securitate privind existenţa în rândurile populaţiei de etnie romă a unor persoane identificate ca având manifestări „duşmănoase” la adresa regimului. 87 Document nr. 18: Scrisoare semnată de Stoian Ioan şi Stoian Ruja din Reşiţa adresată autorităţilor centrale privind autorizarea deschiderii unei biserici penticostale doar pentru populaţia romă. 89 Document nr. 19: Notă a Inspectoratului Judeţean Caraş-Severin de Securitate privind Stoian Ioan, şeful unei comunităţi penticostale din Reşiţa care a iniţiat demersuri pe lângă autorităţile române pentru autorizarea funcţionării unei biserici numai pentru romi. 91 Document nr. 20: Notă a organelor de Securitate din judeţul Mureş din iulie 1982 privind pe Rad Gavrilă din Târgu Mureş care a făcut unele demersuri pentru înfiinţarea unei organizaţii naţionale a romilor din RS România. 92 Document nr. 21: Memoriul lui Rad Gavrilă privind înfiinţarea unei organizaţii naţionale a romilor. 96 Document nr. 22: Scrisoare adresată de Rad Gavrilă lui Nicolae Ceauşescu în martie 1984 privind crearea unei organizaţii a romilor. 98 Document nr. 23: Notă a Inspectoratului Judeţean Mureş de Securitate care menţionează cazul lui Rad Gavrilă din Târgu-Mureş care s-a adresat autorităţilor române, cerând să i se aprobe înfiinţarea unei organizaţii naţionale a romilor. 100 Document nr. 24: Plan de măsuri preconizate de organele de Securitate din judeţul Mureş privind pe Rad Gavrilă, care s-a adresat printr-o scrisoare conducerii superioare de partid pentru a i se aproba înfiinţarea unei organizaţii a romilor din RS România. 101 Document nr. 25: Notă de analiză privind dosarul de urmărire al lui Rad Gavrilă. 103 Document nr. 26: Notă de analiză privind dosarul de urmărire al lui Rad Gavrilă din anul 1986. 105 Document nr. 27: Notă de analiză privind dosarul de urmărire al lui Rad Gavrilă de la finele anului 1986. 107 Document nr. 28: Completare la nota de analiză privind dosarul de urmărire al lui Rad Gavrilă din anul 1988. 110 Document nr. 29: Raport al Inspectoratului judeţean Bihor de Securitate privind cazul lui Varga Gheorghe, autorul unui poem (trilogia ţiganilor) şi a unui lexicon, pe care intenţiona să le publice în ţară sau peste hotare. 111 Document nr. 30: Notă a Inspectoratului Judeţean Iaşi de Securitate din mai 1984 privind pe Brătianu Radian care deţinea o lucrare despre romi, publicată în Ungaria şi care din poziţia sa de bulibaşă a romilor din Moldova intenţiona să organizeze o serie de activităţi culturale „cu specific ţigănesc”. 113 Document nr. 31: Fragment din scrisoarea lui Mathe Ladislau din comuna Zagon, judeţul Covasna care conţine o serie de propuneri privind „iluminarea ţiganilor” şi integrarea lor în societate. 115 Document nr. 32: Notă privind vizita lui Mihai Ilie la Centrul de Informare ONU din Bucureşti, unde a înaintat o serie de propuneri privind promovarea drepturilor culturale ale ţiganilor. 119 Document nr. 33: Notă a Inspectoratului Judeţean Timiş de Securitate privind gruparea penticostală a romilor din Timişoara, care s-au adresat forurilor competente de partid şi de stat, cerând autorizaţie de funcţionare pentru biserica lor. 120 Document nr. 34: Notă justificativă pentru deschiderea dosarului problemă „naţionalişti ţigani”de către Securitatea judeţului Sibiu. 123 Document nr. 35: Raport al Direcţiei I din cadrul Departamentului Securităţii Statului cu privire la ultimele aspecte apărute în problema „naţionalişti-ţigani”. 126 Document nr. 36: Scrisoare adresată lui Nicolae Ceauşescu privind activitatea Consiliului Naţional al Ţiganilor Români Creştini. Scrisoarea a fost trimisă Radioului „Europa Liberă” şi citită în cadrul emisiunii „De vorbă cu ascultătorii” a acestui post de radio. 130 Document nr. 37: Raport al Inspectoratului Judeţean Alba de Securitate privind intensificarea activităţii de prozelitism din partea cultului penticostal în rândul romilor din judeţ. 132 Ion Cioabă 135 Document nr. 1: Listă de propuneri formulate de Ion Cioabă privind integrarea socială a romilor (iulie 1981). 135 Document nr. 2: Raport pe marginea informaţiilor furnizate de Ion Cioabă privind întâlnirea sa cu un cetăţean străin interesat de achiziţionarea unui costum tradiţional rom, precum şi stadiul demersurilor sale făcute pe lângă conducerea de partid şi de stat în legătură cu situaţia romilor. 141 Document nr. 3: Lista de propuneri prezentată de Ion Cioabă în cadrul audienţei la Vasile Vâlcu, prim-vicepreşedintele Consiliului de Stat al RS România. 143 Document nr. 4: Fragment dintr-o notă informativă în care se menţionează faptul că Gheorghe Nicolae şi Ion Cioabă au fost primiţi în audienţă la Vasile Vâlcu, în urma memoriului depus de ei la CC al PCR în problema integrării romilor în societatea românească. 146 Document nr. 5: Scrisoarea lui Ion Cioabă prin care cere sprijinul autorităţilor române pentru a se deplasa în ţară în vederea organizării unor acţiuni educative cu romii. 147 Gheorghe Nicolae 149 Document nr. 1: Notă informativă privind preocupările ştiinţifice ale lui Gheorghe Nicolae din cadrul Centrului de cercetări sociologice din Bucureşti. 149 Document nr. 2: Notă informativă despre preocupările lui Gheorghe Nicolae pentru studierea problemei romilor şi relaţiile sale cu familia Cioabă. 152 Document nr. 3: Notă informativă privind participarea lui Gheorghe Nicolae la Congresul internaţional de istorie, prilej cu care a susţinut, încă odată, cauza recunoaşterii romilor ca naţionalitate conlocuitoare în România. 154 Document nr. 4: Notă informativă despre activitatea de cercetare a lui Gheorghe Nicolae în cadrul Centrului de sociologie. 157 Document nr. 5: Fragment din nota de analiză a dosarului informativ al lui Gheorghe Nicolae (iunie-septembrie 1982). 159 Document nr. 6: Fragmente din nota de analiză a dosarului informativ al lui Gheorghe Nicolae (septembrie 1982-februarie 1983). 162 Document nr. 7: Fragmente dintr-o notă informativă privind contactele externe şi activitatea ştiinţifică a lui Gheorghe Nicolae. 165 Document nr. 8: Raportul întâlnirii lui Gheorghe Nicolae cu organele de Securitate pe marginea activităţii sale ştiinţifice, dar mai ales a contactelor sale cu străinii. 167 Document nr. 9: Fragmente din nota de analiză a dosarului informativ al lui Gheorghe Nicolae (martie 1982-februarie 1983). 171 Document nr. 10: Notă privind raporturile pe care Gheorghe Nicolae le-a avut cu cercetători străini. 174 Document nr. 11: Notă informativă despre Gheorghe Nicolae în care se dau detalii despre perioada de început a activităţii sale de cercetare şi despre ultimele preocupări privind situaţia populaţiei de etnie romă din România. 177 Document nr. 12: Plan de măsuri privind continuarea urmăririi informative a lui Gheorghe Nicolae, mai ales în contextul existenţei suspiciunii ca el este autorul unei scrisori „duşmănoase” trimise postului de radio „Europa Liberă”. 180 Document nr. 13: Notă informativă privind activităţile desfăşurate de Gheorghe Nicolae în problema romilor. 183 Document nr. 14: Notă informativă privind încercarea eşuată a lui Gheorghe Nicolae de a constitui o asociaţie a romilor. 185 Document nr. 15: Notă informativă a sursei „Ionescu Vasile” în care se precizează că pe fondul tensionării relaţiilor cu romii din Sibiu şi a probabilităţii destrămării mariajului său, Gheorghe Nicolae a renunţat la preocupările sale de cercetare privind problema romilor. 187 Document nr. 16: Notă informativă a sursei „Ionescu Vasile” privind modul de influenţare pozitivă al lui Gheorghe Nicolae pentru a renunţa la preocupările sale legate de situaţia romilor din România. 189 Document nr. 17: Notă de analiză privind ultimele evoluţii în dosarul de urmărire informativă a lui Gheorghe Nicolae. Documentul menţionează că el a renunţat la preocupările sale privind problema romilor prin acţiunea concertată a mai multor apropiaţi, recrutaţi în acest sens de către Securitate. 191 Document nr. 18: Notă informativă a sursei „Ionescu Vasile” privind modul de influenţare pozitivă al lui Gheorghe Nicolae pentru a renunţa la preocupările sale legate de situaţia romilor din România. 194 Document nr. 19: Notă informativă a sursei „Ionescu Vasile” privind modul de influenţare pozitivă al lui Gheorghe Nicolae pentru a renunţa la preocupările sale legate de situaţia romilor din România. 196 Document nr. 20: Notă de analiză privind ultimele evoluţii în dosarul de urmărire informativă al lui Gheorghe Nicolae. Documentul menţionează că el a renunţat la preocupările sale privind problema romilor şi la cultivarea contactelor sale externe, interesate de această chestiune. 198 Document nr. 21: Notă informativă a sursei „Ionescu Vasile” în care confirmă că Gheorghe Nicolae a renunţat la preocupările sale legate de situaţia romilor din România. 200 Document nr. 22: Notă de analiză privind ultimele evoluţii în dosarul de urmărire informativă al lui Gheorghe Nicolae. Documentul menţionează că el a renunţat la preocupările sale privind problema romilor, şi identifică acţiunile organelor de Securitate pentru a întrerupe orice legături ale acestuia cu colaboratorii săi din străinătate. 202 Document nr. 23: Notă informativă a sursei „Ionescu Vasile” în care menţionează că Gheorghe Nicolae a renunţat definitiv la preocupările sale legate de situaţia romilor din România şi este interesat de evenimentele din Uniunea Sovietică, după introducerea reformelor lui Mihail Gorbaciov. 204 Document nr. 24: Notă de analiză privind ultimele evoluţii în dosarul de urmărire informativă al lui Gheorghe Nicolae.Documentul menţionează că acesta a renunţat la preocupările sale privind problema romilor în urma acţiunii concertate a colaboratorilor şi a apropiaţilor săi. 206 Document nr. 25: Raport cu propuneri privind închiderea dosarului de urmărire al lui Gheorghe Nicolae. 209 Document nr. 26: Raport trimis de Inspectoratul Judeţean Gorj al Securităţii în mai 1983 privind manifestările culturale organizate pentru populaţia romă din Târgu-Jiu. Documentul conţine şi detalii privind activitatea lui Gheorghe Nicolae pentru reliefarea situaţiei socio-economice dificile a acestei populaţii. 212 VI. REGIMUL COMUNIST ROMÂN ŞI ROMII: COLABORAREA 215 Document nr. 1: Fişa personală a lui Ion Cioabă întocmită de Inspectoratul Judeţean Sibiu în decembrie 1983. 215 Document nr. 2: Notă a organelor de Securitate privind oportunitatea folosirii „cuplului” Ion Cioabă-Gheorghe Nicolae pentru obţinerea de informaţii cu privire la comunitatea romă din România şi a legăturilor sale cu forurile internaţionale. 218 Document nr. 3: Notă a Miliţiei Municipiului Sibiu privind investigarea şi reţinerea lui Ion Cioabă pentru un prejudiciu financiar considerabil provocat cooperativei la care era angajat. 222 Document nr. 4: Notă a Securităţii privind starea de nelinişte creată în comunitatea romilor din Sibiu după arestarea lui Ion Cioabă. Documentul menţionează abuzurile săvârşite de organele de miliţie în anchetarea romilor din Sibiu, precum şi intervenţia Securităţii pentru cercetarea în libertate a lui Cioabă. 225 Document nr. 5: Raport privind conţinutul primului contact al Securităţii cu Ion Cioabă după eliberarea sa din detenţie 228 Document nr. 6: Raport al Direcţiei I a Departamentului Securităţii Statului din 5 aprilie 1988 privind recrutarea lui Ion Cioabă ca informator. 230 Document nr. 7: Raport al organelor de Securitate privind recrutarea lui Ion Cioabă ca informator. 233 VII. SĂRBĂTORI ŞI TRADIŢII ALE ROMILOR 235 1. Adunarea tradiţională a romilor de la 8 septembrie 235 Document nr. 1: Plan de măsuri întocmit de Direcţia I a Securităţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea adunării tradiţionale a romilor de la Costeşti-Bistriţa, judeţul Vâlcea din septembrie 1984. 235 Document nr. 2: Notă a Direcţiei I a Securităţii privind apariţia pe raza municipiului Cluj-Napoca a unor afişe despre organizarea la 8 septembrie 1984 a adunării tradiţionale a romilor în localitatea Costeşti, judeţul Vâlcea. 239 Document nr. 3: Raport al Inspectoratului Judeţean Vâlcea de Securitate privind desfăşurarea manifestării tradiţionale a romilor corturari şi căldărari din comuna Costeşti, judeţul Vâlcea din septembrie 1984. 240 Document nr. 4: Raport al Direcţiei I a Securităţii privind desfăşurarea adunării romilor de la Costeşti, judeţul Vâlcea la 8–9 septembrie 1984. 242 Document nr. 5: Notă a organele de Securitate privind realizarea de către Gheorghe Nicolae, cu sprijinul unei echipe a Studioului „Alexandru Sahia”-Bucureşti, a unui film documentar privind desfăşurarea adunării tradiţionale a romilor de la 8 septembrie 1984. 245 Document nr. 6: Scrisoare adresată de Ion Cioabă lui Nicu Ceauşescu prin care cere sprijinul organelor de conducere de partid şi de stat pentru organizarea în septembrie 1985 a adunării tradiţionale a romilor de la Bistriţa-Costeşti, judeţul Vâlcea. 247 Document nr. 7: Scrisoare adresată de Nicolae Gheorghe şi Ion Cioabă lui Juan Ramirez Heredia – Congresul deputaţilor, Grupul Parlamentarilor Socialişti, Madrid, Spania cu privire la adunarea tradiţională a romilor din septembrie 1984 de la Bistriţa-Costeşti, judeţul Vâlcea. 251 Document nr. 8: Notă privind încercările liderilor romilor, printre care Ion Cioabă, Gheorghe Nicolae şi Mihai Ilie, de a obţine aprobarea oficială pentru ţinerea adunării tradiţionale de la Costeşti-Bistriţa în septembrie 1985. 255 Document nr. 9: Notă trimisă de Inspectoratul Judeţean Vâlcea de Securitate privind măsurile luate pentru împiedicarea deplasării romilor spre Bistriţa-Costeşti, judeţul Vâlcea, cu prilejul sărbătorii tradiţionale de 8 septembrie 1985. 257 Document nr. 10: Fragment din raportul pe marginea întâlnirii pe care Ion Cioabă, identificat ca sursa „Florescu”, a avut cu legătura sa din Securitate. Cu acest prilej, Ion Cioabă a declarat că renunţă la intenţia de a mai organiza în septembrie 1986 întâlnirea tradiţională a romilor de la Costeşti-Bistriţa, judeţul Vâlcea. 259 Document nr. 11: Scrisoare adresată de preşedintele Romani Union, Sait Balici, în martie 1989, autorităţilor române prin care solicită aprobarea pentru organizarea adunării tradiţionale a romilor de la Bistriţa-Costeşti, judeţul Vâlcea. 260 Document nr. 12: Informare trimisă Securităţii judeţului Gorj privind cererea înaintată de Ion Cioabă Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste pentru obţinerea aprobării organizării manifestării tradiţionale a romilor căldărari de la Costeşti-Bistriţa, judeţul Vâlcea la data de 8 septembrie 1989. 261 Document nr. 13: Scrisoare adresată de Ion Cioabă preşedintelui Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, Suzana Gâdea, prin care solicită aprobarea pentru organizarea întâlnirii tradiţionale a romilor pe data de 8 septembrie 1989 la Bistriţa-Costeşti, judeţul Vâlcea. 262 2. Tradiţii şi obiceiuri ale romilor 264 Document nr. 1: Raport privind descrierea unei nunţi a unei familii de romi din Strehaia, organizată în toamna anului 1982, unde se menţionează cheltuielile mari implicate de organizarea evenimentului. 264 Document nr. 2: Scrisoarea lui Mathe Ladislau din comuna Zagon, judeţul Covasna, privind categoriile de romi care trăiesc în România şi o legendă, numită „Vrăjitorul inimos”, menită să explice, cu ajutorul unei povestiri plasate în timpul Mariei Tereza, necesitatea şi teama de „iluminare” a romilor. 266 Document nr. 3: Textul cuvântării lui Ion Cioabă la simpozionul „Limba şi cultura la ţigani” care s-a ţinut în perioada 9–11.06. 1986 la Sarajevo, Iugoslavia. 277 Document nr. 4: Scrisoare adresată de Dudu Stănescu bulibaşei Vasilicaş Stănescu prin care îi cere să pune capăt unui conflict ivit între el şi un alt membru al comunităţii rome din Iaşi din cauza unei căsătorii anulate. 279 Document nr. 5: Proiectul unui volum, în limba germană, trimis Editurii Kriterion privind aspectele vieţii socio-culturale şi istorice ale romilor din România. 282 3. Străinii despre romii din România şi obiceiurile lor 287 Document nr. 1: Transcrierea unei emisiuni a Radioului „Europa Liberă” în care a fost citit articolul unei ziariste vest-germane despre situaţia romilor corturari din România şi din Sibiu. 287 Document nr. 2: Reproducerea, în traducere, a unui articol apărut în publicaţia Uniunii Culturale a Ţiganilor din Ungaria privind târgul organizat la Beiuş, judeţul Bihor. 290 VIII. ROMII DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL 293 1. Uniunea Internaţională a Romilor 293 Document nr. 1: Fragment dintr-un material de cercetare aparţinând lui Gheorghe Nicolae privind activitatea desfăşurată de diferite organizaţii internaţionale pentru apărarea drepturilor naţionale ale romilor, precum şi soluţiile identificate pentru această problemă de o serie de state socialiste. 293 Document nr. 2: Notă privind preocuparea Uniunii Internaţionale a Romilor în ceea ce privește recunoaşterea populaţiei de etnie romă ca minoritate naţională în România. 302 Document nr. 3: Documentul oficial al Congresului mondial al romilor ţinut la Göttingen în luna mai 1981 304 Document nr. 4: Scrisoarea lui Rajko Durici, preşedintele Uniunii Internaţionale a Romilor, trimisă lui Ion Cioabă privind organizarea celui de al patrulea Congres Internaţional al Romilor în Franţa, în aprilie 1986. 305 Document nr. 5: Textul intervenţiei lui Ion Cioabă în cadrul Prezidiului Uniunii Romilor privind condiţiile de viaţă ale romilor din România şi modul defectuos de funcţionare al acestui organism. 306 Document nr. 6: Scrisoare adresată de Ion Cioabă lui Nicolae Ceauşescu prin care îi solicită sprijinul pentru deplasarea sa la o întâlnire a Prezidiului Uniunii Internaţionale a Romilor din Iugoslavia. 313 Document nr. 7: Scrisoare adresată de Ion Cioabă lui Nicolae Ceauşescu prin care solicită o audienţă la organele centrale de partid şi de stat pentru a primi aprobarea oficială în vederea organizării unei vizite a reprezentanţilor Uniunii Internaţionale a Romilor în România. 315 Document nr. 8: Notă a lui Ion Cioabă despre conţinutul discuţiilor purtate în cadrul şedinţei Prezidiului Uniunii Mondiale a Romilor care a avut loc la 08.06.1986 la Sarajevo în Iugoslavia. 317 Document nr. 9: Notă elaborată de Ion Cioabă în legatură cu cel de al IV-lea Congres Mondial al Romilor. 320 Document nr. 10: Raport privind informaţiile furnizate de sursa „Florescu” (Ion Cioabă) cu privire la amânarea vizitei lui Sait Balic, preşedintele Uniunii Internaţionale a Romilor, în România şi ultimele iniţiative ale lui Gabor Iancu din Oradea. 323 Document nr. 11: Informare oferită de Ion Cioabă privind vizita în România a preşedintelui Uniunii Internaţionale a Romilor, Sait Balici în februarie 1989. 325 Document nr. 12: Notă a Inspectoratului Judeţean Mehedinţi de Securitate privind vizita lui Sait Balici, preşedintele Uniunii Internaționale a Romilor la Strehaia. 331 Document nr. 13: Adresă a Direcţiei I a Securităţii prin care se solicită inspectoratelor sale judeţene o informare privind persoanele care au primit invitaţie pentru a participa la cel de al doilea Festival Internaţional al Romilor de la Chandigarh-India. 333 Documentul nr. 14: Informare a Inspectoratului Judeţean Sibiu de Securitate privind neparticiparea lui Ion Cioabă şi a lui Gheorghe Nicolae la cel de al doilea Festival Internaţional al Romilor de la Chandigarh-India. 334 2. Problema despăgubirilor pentru Holocaustul romilor 336 Document nr. 1: Scrisoarea lui Ion Cioabă adresată Tribunalului Internaţional de la Haga în martie 1985 în problema obţinerii despăgubirilor din partea statului vest-german pentru romii deportaţi în timpul celui de al Doilea Război Mondial. 336 Document nr. 2: Proiectul scrisorii lui Ion Cioabă adresată Cancelarului RFG, Helmuth Kohl, privind acordarea despăgubirilor materiale romilor care au avut de suferit de pe urma persecuţiilor regimului nazist 341 Document nr. 3: Notă a lui Ion Cioabă privind conţinutul discuţiilor purtate cu Rajko Durici, secretar general al Prezidiului Uniunii Internaţionale a Romilor în problema despăgubirilor pe care guvernul RFG le datora romilor deportaţi în timpul celui de al Doilea Război Mondial. 345 Document nr. 4: Notă din noiembrie 1983 privind implicarea Uniunii Mondiale a Romilor şi a lui Ion Cioabă în obţinerea despăgubirilor pentru romii din România deportaţi în timpul celui de al Doilea Război Mondial. De asemenea, documentul menţionează că Ion Cioabă a publicat amintirile sale din timpul deportării în revista „Lacio Drom”, iar un exemplar din numărul respectiv l-a trimis Papei Ioan Paul al IIlea. 349 Document nr. 5: Schimb de corespondenţă între organele de Securitate din Bucureşti şi Sibiu privind călătoria lui Ion Cioabă în Iugoslavia şi Italia. În Italia, a acceptat propunerea de a scrie şi publica un articol despre experienţa deportării sale în Transnistria în revista „Lacio Drom”. 351 Document nr. 6: Copie a scrisorii adresate de Ion Cioabă Papei Ioan Paul al II-lea în septembrie 1983 în care descrie experienţa personală a deportării şi solicită sprijin pentru obţinerea de despăgubiri pentru romii deportaţi din România în perioada celui de al Doilea Război Mondial. 355 Document nr. 7: Adresă a Inspectoratului Judeţean Sibiu de Securitate privind aprobarea deplasării lui Ion Cioabă la întrunirea de la Geneva din aprilie 1984 a Uniunii Internaţionale a Romilor, care urma să ia în discuţie problema despăgubirilor pentru romii deportaţi în timpul celui de al Doilea Război Mondial. 358 Document nr. 8: Scrisoare adresată de Uniunea Internaţională a Romilor, secretarului general al ONU, prin care i se solicită sprijinul pentru deschiderea unei filiale în Germania de Vest ca un instrument suplimentar pentru a obţine de la RFG recunoaşterea Holocaustului romilor şi a plăţii despăgubirilor datorate acestora. 360 Document nr. 9: Scrisoarea lui Gheorghe Nicolae privind conţinutul scrisorii trimise de Asociaţia Romilor-Ţigani din Germania privind plata despăgubirilor pentru romii din România deportaţi în timpul celui de al Doilea Război Mondial. 362 Document nr. 10: Conţinutul scrisorii trimise de Asociaţia RomilorŢigani din Germania privind condiţiile de plată ale despăgubirilor pentru romii din România deportaţi în timpul celui de al Doilea Război Mondial. 365 Document nr. 11: Rezumat al scrisorii trimise de Consiliul Central al Romilor şi Sinti din Germania în mai 1984 privind problema acordării despăgubirilor pentru romii din România deportaţi în timpul celui de al Doilea Război Mondial. 367 Document nr. 12: Notă-raport întocmită de Inspectoratul Judeţean Sibiu de Securitate privind implicarea lui Ion Cioabă în obţinerea despăgubirilor de la statul vest-german pentru romii din România deportaţi în timpul celui de al Doilea Război Mondial. 369 Document nr. 13: Interceptarea discuţiei telefonice purtate de Ion Cioabă cu medicul legist al judeţului Sibiu privind posibilitatea eliberării unor adeverinţe privind starea de sănătate a romilor deportaţi în Transnistria, adeverinţe care să fie folosite pentru justificarea cererilor de despăgubire adresate Germaniei federale. 372 Document nr. 14: Notă a Inspectoratului Judeţean Timiş de Securitate privind o întâlnire a conducerii Uniunii Internaţionale a Romilor cu Gheorghe Nicolae. 374 Document nr. 15: Notă privind cel de al patrulea congres al romilor ce urma să se ţină la Strasbourg, congres care urma să abordeze şi chestiunea despăgubirilor datorate de statul vest-german romilor deportaţi în timpul celui de al Doilea Război Mondial. 376 Document nr. 16: Scrisoare adresată de Ion Cioabă lui Nicolae Ceauşescu prin care solicită sprijinul autorităţilor române pentru întocmirea documentaţiei necesare care să susţină pretenţia la despăgubiri a romilor din România deportaţi în timpul celui de al Doilea Război Mondial. 378 Document nr. 17: Copie după scrisoarea pe care Ion Cioabă a trimis-o lui Stănescu Ceandiri în care descrie conţinutul discuţiilor purtate de el cu Sait Balici, preşedintele Uniunii Internaţionale a Romilor, cu privire la despăgubirile pentru romii deportaţi în timpul celui de al Doilea Război Mondial. 383 Document nr. 18: Notă raport şi notă de propuneri în cadrul operaţiunii „Recunoştinţa” privind despăgubirile acordate de statul vest-german persoanelor persecutate de regimul nazist în timpul celui de al Doilea Război Mondial. 386 Document nr. 19: Notă de convorbiri pe marginea temei despăgubirilor acordate de statul vest-german dintre ambasadorul român C. Oancea şi secretarul german de stat Paul Frank. 392 Document nr. 20: Notă cu propunerile făcute Prezidiului Permanent al CC al PCR de către Securitate privind modul în care să se acţioneze în problema despăgubirilor persoanelor persecutate de regimul nazist. 397 Document nr. 21: Notă privind problema despăgubirilor care a fost supusă spre aprobarea Prezidiului Permanent al CC al PCR la data de 23 martie 1970. 403 Document nr. 22: Notă-raport din 10 octombrie 1968 întocmită de CSS şi prezentată conducerii de Partid şi de Stat privind problema despăgubirilor şi a pensiilor plătite de către RF a Germaniei. 409 Document nr. 23: Extrase din legea federală de despăgubiri a RF a Germaniei şi acordurile cu unele state 419 Document nr. 24: Fragmente din rapoartele săptămânale întocmite de Inspectoratul General al Jandarmeriei privind situaţia deportărilor romilor în perioada iunie-august 1942. 423 Document nr. 25: Cererile de despăgubiri ale romilor deportaţi sau ale urmaşilor acestora adunate la iniţiativa regimului român în prima jumătate a anului 1970 437 ANEXE 513