ISTORIE

DE LA IMPERIU LA REGAT. ROMÂNII BASARABENI ŞI MARELE RĂZBOI

Editori: Gheorghe Negustor
Mircea-Cristian Ghenghea

carte
ISBN 978-606-543-960-3
Anul apariției: 2018
Format:
Nr. pagini: 282
Preț: 35 lei

CUPRINS Toader NICOARĂ Cuvant inainte / 7 Andrei CUŞCO „Scenariile alternative” ale identităţii basarabene la inceputul secolului al XX-lea: mobilizare etnică, romanitate incertă şi construcţie naţională intr-o provincie de frontieră / 9 Cristina GHERASIM Nobilimea basarabeană in anii Primului Război Mondial (1914–1916) / 28 Andrei EMILCIUC Fenomenul eschivării recruţilor din Basarabia de la incorporare in anii Primului Război Mondial (1914–1918) / 53 Dinu POŞTARENCU Evenimentele social-politice din Basarabia (martie – aprilie 1917) / 75 Daniel CAIN Intre refugiu şi revoluţie: romani in sudul Rusiei (1917–1918) / 130 Mircea-Cristian GHENGHEA Ion Mihalache in Basarabia. Pagini puţin cunoscute din anul 1918 / 163 Eugen-Tudor SCLIFOS Franţa şi intrarea armatei romane in Basarabia (1918) / 187 Mihai Teodor NICOARĂ Onisifor Ghibu și „Astra” basarabeană / 202 Gheorghe NEGUSTOR Scene de viaţă cotidiană şi militară in Basarabia anilor 1914–1918 / 226 Gheorghe CALCAN Recunoașterea internaţională a Unirii Basarabiei cu Romania prin Tratatul de la Paris din 28 octombrie 1920. Reverberaţii in presa romanească și franceză a vremii / 248 Despre autori / 277