ISTORIE

GENERALUL MAIOR ONIŞOR N. CÂRCU (1923-1984). UN PROFESIONIST AL ARTILERIEI. STUDIU MONOGRAFIC

Ioan I. Cârcu, Vasile Tutula

carte
ISBN 978-606-543-896-5
Anul apariției: 2017
Format:
Nr. pagini: 584
Preț: 45 lei

CUPRINS PREFAŢĂ, Ioan Manci ..................................................................................... 5 ARGUMENT, Autorii....................................................................................... 15 I. FIŞA BIOGRAFICĂ A GENERALULUI ONIŞOR N. CÂRCU (1923-1984). Scurtă cronologie (Vasile Şt. Tutula) ........................................... 21 II. REBRIŞOARA – STRĂVECHE VATRĂ ROMÂNEASCĂ DIN ŢINUTUL NĂSĂUDULUI (Leon Muti) ................................................. 29 1. Preliminarii............................................................................................. 29 2. Aspecte geografice. Coordonate, aşezare, structură administrativă, căi de comunicaţie............................................................ 31 3. Scurt istoric.............................................................................................32 4. Demografie .............................................................................................32 5. Instituţii fundamentale ale statului în comună ....................................33 6. Monumente istorice şi monumente ale naturii ....................................33 7. Personalităţi ridicate din Rebrişoara .................................................... 34 8. Străvechi familii rebrişorene..................................................................35 ● Căpitanul Artenie Cârcu.....................................................................37 ● Familia gereralului Onişor N. Cârcu: părinţii şi fraţii....................... 38 9. Copilăria. Crâmpeie şi amintiri............................................................. 45 ● Elev la Şcoala Primară de Stat „Ignat Seni” din Rebrişoara .............. 49 10. Scurt istoric al învăţământului rebrişorean ........................................ 49 11. Onişor N. Cârcu la Şcoala Primară de Stat „Ignat Seni” ..................... 54 12. Elev la Şcoala Normală de Învăţători „Solomon Haliţă” şi la Liceul Român Grăniceresc „George Coşbuc” din Năsăud.................... 58 III. REBRIŞOARA – TRADIŢII MILITARE (Vasile Şt. Tutula) 1. Rebrişoara – tradiţii militare ................................................................. 67 ● Tradiţii militare moştenite de la daci: zona Văii Someşului Mare, o zonă a dacilor liberi pe timpul stăpânirii romane (106-271/274) .... 67 2. Înfiinţarea cetelor de plăieşi ................................................................. 70 3. Câteva considerente despre instituţia „cetelor de plăieşi”.................... 71 4. Ofiţeri şi subofiţeri din Rebrişoara pe timpul existenţei Regimentului 2 grăniceri români de la Năsăud. Compania 8 Grăniceri de la Rebrişoara...................................................................... 75 5. Ofiţeri şi subofiţeri români ai Regimentului 2 Grăniceri în 1765, 1769 şi 1771 .......................................................... 79 6. Ofiţeri şi subofiţeri din Rebrişoara care şi-au desfăşurat activitatea în Regimentul 2 Grăniceri sau alte unităţi ale armatei habsburgice în perioada 1764-1851..80 7. Pierderile suferite în oameni de comuna Rebrişoara pe timpul Revoluţiei de la 1848-1849............................................................. 83 8. Pierderile suferite de comuna Rebrişoara în Primul Război Mondial (1914-1919) şi pe timpul campaniei militare împotriva Ungariei bolşevice (1918-1919)........... 85 9. Pierderile suferite de Rebrişoara în oameni, mijloace materiale şi financiare în cel de-al Doilea Război Mondial (1941-1945)....... 94 ● Câteva concluzii ...............................................................................101 v 10. Ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri născuţi în Rebrişoara din perioada interbelică şi postbelică, inclusiv după 1990, încadraţi în Ministerul Apărării Naţionale (1919-2017)........................... 102 IV. ELEV LA ŞCOALA NORMALĂ DE ÎNVĂŢĂTORI „SOLOMON HALIŢĂ” DIN NĂSĂUD (1934-1939) (Vasile Șt. Tutula) ........113 Scurt istoric al Şcolii Normale de Învăţători din Năsăud ........................113 Elev în clasa I-a: anul şcolar 1934-1935......................................................121 Anul şcolar 1935-1936: „neprezentare” .................................................... 123 Elev în clasa a II-a: anul şcolar 1936-1937 ................................................ 124 Elev în clasa a III-a: anul şcolar 1937-1938 ............................................... 125 Elev în clasa a IV-a: anul şcolar 1938-1939...............................................126 Colegii din clasele a II-a, a III-a şi a IV-a: anul şcolar 1938-1939 ............ 128 Profesorii Şcolii Normale de Învăţători „Solomon Haliţă” din Năsăud în perioada 1934-1939.............................................................131 Câteva consideraţii şi concluzii ............................................................... 137 V. ELEV ÎN CLASA A V-A LA LICEUL GRĂNICERESC „GEORGE COŞBUC” NĂSĂUD, ANUL ŞCOLAR 1939-1940 (Vasile Șt. Tutula, Onișor Șt. Cîrcu) ...................... 139 VI. REFUGIUL LA TURNU SEVERIN ŞI CONTINUAREA STUDIILOR LA LICEUL „TRAIAN” (1940-1944) (Ioan I. Cârcu) ............... 145 VII. ELEV LA ȘCOALA MILITARĂ DE OFIŢERI ACTIVI DE ARTILERIE „REGELE CAROL I” PITEŞTI (1944-1946) (Ioan I. Cârcu) ..... 155 VIII. EVOLUŢIA ÎN CARIERA MILITARĂ A OFIŢERULUI ONIŞOR N. CÂRCU (1946-1964) (Ioan I. Cârcu, Vasile Şt. Tutula) ............169 IX. OFIŢER ELEV AL ACADEMIEI MILITARE GENERALE (1964-1967) (Ioan I. Cârcu, Onișor Șt. Cîrcu) ................ 279 X. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE GENERALUL MAIOR ONIŞOR N. CÂRCU ÎN COMANDAMENTUL ARMATEI A 3-A/A 4-A ÎN PERIOADA 16.09.1967-20.08.1983 (Ioan I. Cârcu) .. 295 XI. DECESUL ŞI ÎNMORMÂNTAREA.......................................................... 381 Moartea generalului Onişor N. Cârcu – ceremonia de înmormântare oficiată în Rebrişoara (Leon Muti) ................................. 381 Ceremonialul înmormântării generalului maior Onişor N. Cârcu (Dumitru Tiron) ...........................................................387 XII. ACTIVITATEA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ ŞI PUBLICISTICĂ ÎN PRESA MILITARĂ ŞI REVISTE: „SCUTUL PATRIEI”, „APĂRAREA PATRIEI”, ÎN REVISTE MILITARE DE SPECIALITATE, ÎN PRESA CIVILĂ (Vasile Şt. Tutula) .............................. 395 XIII. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN SOCIETATEACULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ „VIRTUS ROMANA REDIVIVA” (1975-1983) (Vasile Şt. Tutula).................. 407 Încercarea de constituire a unei asociaţii a năsăudenilor şi bistriţenilor în Cluj-Napoca (1975) ..................................................... 407 Câteva secvenţe din pregătirea şi desfăşurarea primei întâlniri a năsăudenilor şi bistriţenilor în Cluj-Napoca..........................410 v Organizarea primei întâlniri a Fiilor judeţului Bistriţa Năsăud, domiciliaţi în Cluj-Napoca (4 octombrie 1975) ........................ 412 Activitatea şi întâlnirile năsăudenilor şi bistriţenilor în Cluj-Napoca în perioada 1976-1983.......................................................... 421 XIV. INTERVIURI DESPRE ACTIVITATEA ŞI PERSONALITATEA GENERALULUI MAIOR ONIŞOR N. CÂRCU............................................ 427 Portret, INTERVIUL NR. 1 şi 2, cu generalul locotenent (r.) dr. Iulian Topliceanu...................................................... 427 INTERVIU cu colonelul (r.) Domiţian Rusu .......................................... 451 v INTERVIU cu medicul Emil Cârcu, fratele generalului Onişor N. Cârcu........................................................................................461 XV. REMEMORĂRI, APRECIERI ŞI PUNCTE DE VEDERE DESPRE PERSONALITATEA OMULUI DE OMENIE ŞI GENERALUL MAIOR ONIŞOR N. CÂRCU ................................. 475 Generalul de brigadă (r.) Florian Caba, despre generalul maior Onişor N. Cârcu............................................................................ 475 Amintiri... amintiri (general de brigadă (r.) Valer Cengher)..................496 Un nivel de pregătire și competență profesională de excepție (general de brigadă (r.) Ilie I. Godja)....................................................... 502 Secvenţe din întâlnirile cu generalul Onişor N. Cârcu (general de brigadă (r.) Vasile Băeţan) ............................................... 504 Generalul Onişor N. Cârcu, un artilerist de înaltă clasă (colonel (r.) Pavel Dăianu) ..................................................................... 506 Era o plăcere să discuţi cu acest general, un mare om (colonel (r.) Nicolae Botezan) ........................................................... 508 Lider incontestabil al artileriştilor armatei române (colonel (r.) Vasile Blidar) ...................................................................... 509 Generalul Onişor N. Cârcu a apreciat valoarea artileriştilor (colonel (r.) Gheorghe Bilanici) ............................................................... 510 In memoriam: generalul Onișor N. Cârcu (1923-1984) (colonel (r.) Mihai Piuariu) ....................................................................... 511 Sensibil la problemele subordonaţilor, atent la derularea carierei lor militare (colonel (r.) Traian Macarie) .................................. 515 Părintele locotenenţilor (colonel (r.) Alexandru Liviu Şerban)............... 517 Pentru mine generalul Onişor N. Cârcu a constituit un model (locotenent (r.) Viorel Hanu) .......................................................518 Preocupare permanentă pentru folosirea judicioasă a bunurilor din dotare (locotenent colonel (r.) Ioan Fărcaş) .................519 Grijă permanentă pentru exploatarea corectă a armamentului şi muniţiilor (colonel (r.) ing. Viorel Andreşan) .................................... 520 Generalul maior Onişor N. Cârcu, un specialist de înaltă clasă a Artileriei Terestre Române (colonel (r.) Ioan Pogan) ................. 521 Spre veşnică aducere aminte (ad perpetuum rei memoriam)...................524 În loc de epilog (colonel (r.) Gavril Moisa)..............................................527 O amintire... (colonel (r.) Iulian Patca) ................................................. 529 O personalitate exemplară (colonel (r.) Gheorghe Cireap) .................... 531 Generalul Onişor N. Cârcu, un artilerist de excepţie (colonel (r.) Sandu Martinescu) .......................................................................536 Am cunoscut și lucrat cu un om deosebit (colonel (r.) ing. Dumitru Grigoriciuc) ................................................... 539 Generalul Onişor N. Cârcu nu şi-a uitat originea (colonel (r.) Gheorghe Nicoda) ................................................................ 541 Onişor N. Cârcu – un general care a făcut cinste Armatei Române (colonel (r.) Nicolae Onuţu) ......................................................543 Şcoala Generalului Onişor N. Cârcu (Vasile Şt. Tutula) ....................... 547 Respect şi recunoştinţă (colonel (r.) Ioan I. Cârcu) ............................... 549 XVI. ALBUM SENTIMENTAL........................................................................ 551 XVII. EVOCAREA GENERALULUI ONIŞOR N. CÂRCU (Vasile Șt. Tutula) .......................................................................................... 565 O clipă mare, o zi de neuitat (07.08.1992), pentru locuitorii comunei Rebrişoara din judeţul Bistriţa-Năsăud................................... 565 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ........................................................................ 569 Medalioanele autorilor....................................................................................573 Mulţumiri.........................................................................................................577