ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI PEDAGOGIE

SCRIERI SOCIO‑PEDAGOGICE

carte
ISBN 978-606-543-287-1
Anul apariției: 2012
Format:
Nr. pagini: 322
Preț: 25 lei

CUPRINS INTRODUCERE (Codruţa Liana Cuceu) 7 MIC TRATAT DESPRE CORELAŢIILE PSIHICE ÎN VIAŢA COPILULUI 37 ERORILE UTILITARISTE ÎN PEDAGOGIA SPENCERIANĂ 99 CONCEPŢII ŞI PERSPECTIVE DIN PEDAGOGIA ACTUALĂ (ERNST WEBER, JOHN DEWEY, GEORG SIMMEL, ADOLPHE FERRIÈRE, PEDAGOGIA SOCIALĂ) 113 Estetismul şi idealismul pedagogic al lui Ernst Weber 115 Educaţia intelectuală în lumina pragmatismului 119 Treptele formale ale predării, după John Dewey 126 Relativismul filosofic în Pedagogia şcolară a lui Georg Simmel 132 Principiile Pedagogiei Sociale în Germania 140 Adolphe Ferrière şi Educaţia Constructivă (Progresul Spiritual) 146 Încheiere 177 FIGURI UNIVERSITARE 181 C. C. Dimitrescu‑Iaşi 183 Emil Racoviţă 192 G. Bogdan‑Duică 200 C. Rădulescu‑Motru 208 P. P. Negulescu 216 Pompiliu Eliade 228 D. Caracostea 236 Florian Ştefănescu‑Goangă 244 Vasile Bogrea 252 Mircea Djuvara 261 Victor Papilian 271 Ştefan Bezdechi 279 Tudor Vianu 289 Silviu Dragomir 297 Nicolae Iorga 306