ETNOGRAFIE ŞI ETNOLOGIE

O ETNOLOGIE A JOCULUI ÎN CULTURA TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ. JOCUL CA JOC. JOCURILE DE COPII

Delia-Anamaria Răchişan

carte
ISBN 978-606-543-896-5
Anul apariției: 2017
Format: A5
Nr. pagini: 280
Preț: 30 lei

CUPRINS INTRODUCERE 9 Capitolul 1. 17 HOMO SIGNIFICANS – HOMO LUDENS 18 1.1. Funcţii şi semnificaţii ale jocului în cultura tradiţională românească 19 1.1.1. Perspectivă etimologică. Evoluţia sensului şi a terminologiei 19 1.1.2. Fenomenul joc în viziunea cercetătorilor avizaţi. Limitele interpretării 24 1.1.3. Triunghiul semiotic – semnificant, semnificat, semnificaţie 33 1.1.4. Semnificaţii secundare – expresii, proverbe 35 1.1.5. Funcţii fundamentale. Funcţii adiacente 39 1.2. Jocul ca joc în paradigma comunicării umane. Mijloace verbale şi nonverbale 44 1.3. Jocurile de copii – ritualul. Aplicaţie 48 Capitolul 2. 61 JOCUL CA JOC ÎNTRE NATURĂ ŞI CULTURĂ 61 2.1. Jocurile de copii între seriozitate şi gratuitate 62 2.1.1. Cimilitura și binaritatea joc-seriozitate 63 2.1.2. Dihotomia joc-muncă 65 2.2. Jocul ca joc între natură şi cultură. Culturalizarea biologicului. 67 Capitolul 3. 79 JOCUL CA JOC ÎN ETNOLOGIA VÂRSTELOR OMULUI 80 3.1. Etnologia vârstelor omului şi etnologia jocului. Jocul ca joc şi etatea 81 3.2. Jocul ca joc şi relaţia copii-adulţi 85 3.2.1. Recitative; formule-cântec 3.2.2. Numărători Capitolul 4. 103 JOCUL CA LIMBAJ 104 4.1. Jocurile de copii. Aspecte ale limbajului poetic 104 4.2. Puterea de divinaţie a copiilor în şi prin joc 111 4.3. Jocurile de copii. Iniţierea premaritală, sacrificiul ritual, iniţierea în moarte 120 Capitolul 5. 135 JOCURILE DE COPII ȘI CATEGORIILE FOLCLORICE–BASME, LEGENDE 136 5.1. Jocurile de copii şi basmele 136 5.1.1. Asemănări şi deosebiri 137 5.1.2. Vorbirea păsărească 145 5.2. Jocurile de copii şi legendele 149 5.2.1. Caracterul ludic şi caracterul cosmogonic 150 5.2.2. Făpturi cosmogonice comun 155 Capitolul 6. 157 JOCUL CA JOC ŞI SINCRETISMELE 158 6.1. Natura dinamică a faptelor de folclor 158 6.2. Raportul joc-mit-rit-magie-religie 166 Capitolul 7. 173 JOCUL DE COPII ŞI LITERATURA 174 7.1. Jocul De-a calul în folclorul infantil şi în literatură – Ion Creangă, I.L. Caragiale, Ion Agârbiceanu 174 7.2. Jocul modernist şi jocul tradiţional – Mircea Eliade 178 7.3. Manifestarea ludică şi morbul morţii în literatură – Ion Barbu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Creangă, Ana Blandiana 180 CONCLUZII 195 ABSTRACT 204 POSTFAȚĂ 209 ANEXA 1. 215 Jocuri de copii (frecvente şi cunoscute) 215 ANEXA 2. 229 Jocurile de copii. Nume proprii. Porecle (reale/imaginare) 229 BIBLIOGRAFIE 2