ECONOMIE

DICȚIONAR TERMINOLOGIC DE AFACERI ENGLEZ-ROMÂN

Teodora Popescu

carte
ISBN 978-606-543-859-0
Anul apariției: 2017
Format:
Nr. pagini: 386
Preț: 35 lei

”Dicționarul de față este rezultatul unei experiențe de peste douăzeci de ani în predarea și cercetarea limbajului de afaceri în limbile engleză și română, precum și al activității de traducere și interpretariat din domeniul economic, finanțelor sau contabilității. Încă de la începutul carierei mele didactice, am realizat diverse glosare terminologice, cu explicații, traduceri și exemple de folosire a cuvintelor sau frazelor în context reale, în încercarea de a înțelege mai bine domeniul complex al comunicării scrise și orale în afaceri. Înțelegerea terminologiei specificie este o provocare atât pentru specialiștii din diverse ramuri economice, cât și pentru profesorul sau traducătorul de limba engleză. Așadar, pornind de la propriile mele experiențe și nevoi, am realizat acest dicționar și din dorința de a veni în sprijinul tuturor acelor care doresc să își dezvolte competențele de comunicare orală și în scris, traducătorilor, interpreților sau profesorilor de limba engleză de afaceri. Dicționarul este organizat în treisprezece unități tematice, pornind de la cele mai importante sub-domenii ale universului economic, prezente atât în programele școlare de la liceele economice și în planurile de învățământ ale facultăților de științe economice din România, cât și în literatura de specialitate sau în presa de profil. Gama este variată și cuprinde contabilitate, finanțe și bănci, administrarea afacerilor, comunicare în afaceri, micro- și macroeconomie, resurse umane, protecția mediului înconjurător, tehnologia informațiilor, asigurări, comerț international, management, marketing, turism.” - fragment din Prefață