RELIGIE ŞI TEOLOGIE

PAGINI DE ORTODOXIE SÂNGEORZANĂ

Alexandru Dărăban

carte
ISBN 978-606-543-933-7
Anul apariției: 2018
Format:
Nr. pagini: 245

CUPRINS Prefaţă 9 Argument 13 Capitolul I. Monahismul sângeorzean în contextul transilvan 17 Capitolul II. Lăcaşuri de trăire ortodoxă sângeorzene 25 1. Biserica de la anul 1450 25 2. Schitul din Poiana (Valea) Mărului – în jurul anului 1566 26 3. Mănăstirea Cormaia 27 4. Biserica din Sângeorz de la anul 1669 31 5. Biserica Greco-Catolică, apoi Ortodoxă, Sfântul Nicolae 34 6. Biserica Adormirea Maicii Domnului 36 7. Biserica Schimbarea la Faţă 51 Capitolul III. Slujitori şi luptători pentru ortodoxie 68 III.1. Mărturisitori şi trăitori până la sfârşitul secolului al XIX-lea 72 1. Eftimie, călugărul 72 2. Todor, popa 72 6 3. Miron, popa 73 4. Pahomie, cuviosul 74 5. Mihail, popa 74 6. Constantin Rus, popa 75 7. Nicolae, diaconul 76 8. Vasile a Canţii, popa 76 9. Andrei George, popa 77 10. Constantin, popa, călugărit Climent 77 11. Popa Iacob şi popa Grigore 79 12. Călugărul Atanasie 79 13. Diacul Vasile a popii Roşu 80 14. Vlădica Misail 81 15. Vasile Mărcuş, Andrei Georgieş, Oniga Nicolae, Grigore a Popii, Grigore Vărvari 82 16. Andrei Nicolai 83 III.2. Mărturisitori şi trăitori de la începutul secolului XX şi până la instaurarea comunismului 85 1. Ieromonahul Antonie (Alexandru) Bâznog 86 2. Ieromonahul Ioachim (Ioan) Bâznog 96 3. Preot profesor Ilarion Boţiu 97 4. Preot Victor Susa 100 5. Preot profesor Ioan Bunea 103 III.3. Protopopul Grigore Pletosu şi ortodoxia în Sângeorz-Băi 107 III.4. Slujitori în perioada celui de-al Doilea Război Mondial 114 1. Preotul Vasile Puica 115 III.5. Mărturisitori şi trăitori la începuturile comunismului 119 1. Preotul Andresse Virgil 120 2. Ieromonahul Veniamin Grigoraş 123 3. Preotul Sabin Truţa 124 4. Părintele Teodor Lazăr 126 7 Capitolul IV. Jertfa şi martiriul clerului şi credincioşilor sângeorzeni 130 1. Andrei Nicolai 131 2. Ieromonahului Antonie Bâznog 133 3. Ieromonahul Ioachim Bâznog 136 4. Preotul Teodor Lazăr 158 Capitolul V. Intelectualii şi Ortodoxia în Sângeorz-Băi 163 1. Dr. Andrei Monda 164 2. Profesorul Anton Domide 168 3. Dr. Laurenţiu Oanea 176 4. Prefectul Solomon Haliţă 181 5. Femeile intelectuale aflate în staţiune 182 6. Avocatul Ioan Lazăr 184 Capitolul VI. Biserici dărâmate şi distruse, casă parohială şi terenuri confiscate 186 Capitolul VII. Ortodoxia sângeorzană în presa vremii 191 Concluzii 216 Bibliografie 219 Anexe 229