ISTORIE

PREDICHE SAU ÎNVĂȚĂTURI LA TOATE DUMINICILE ȘI SĂRBĂTORILE ANULUI

Laura Stanciu, Alin‑Mihai Gherman

carte
ISBN 978-606-543-812-5
Anul apariției: 2017
Format:
Nr. pagini: 564
Preț: 45 lei

CUPRINS Studiu istoric (Laura Stanciu) 5 Argument 5 Între tradiție și inovație: rădăcini și influențe 7 Iluminism catolic la Petru Maior 10 Predichele, între Iluminism catolic și Iosefinism 18 Conținut și tematică 26 Încheieri 29 Predichele lui Petru Maior între retorică şi expresivitate (Alin-Mihai Gherman) 33 Notă asupra ediţiei (Alin-Mihai Gherman) 65 Prediche sau Învăţături la toate Duminecile şi Serbătorile anului 69 CUVÂNT ÎNAINTE 71 PREDICA 1 DUMINECA VAMEŞULUI ŞI A FARISEULUI 75 PREDICA 2 DUMINICA FIULUI CELUI CURVAR 84 PREDICA 3 DUMINECA ÎN ZIOA LĂSATULUI DE CARNE 93 PREDICA 4 DUMINECĂ, ÎN ZIOA LĂSATULUI DE BRÂNZĂ 100 PREDICA 5 DUMINECĂ, ÎNTÂIA SĂPTĂMÂNĂ A SFÂNTULUI POST 108 PREDICA 6 DUMINECĂ, A DOAO SĂPTĂMÂNĂ A SFÂNTULUI POST 115 PREDICA 7 DUMINECĂ, A TREIA SĂPTĂMÂNĂ A SFÂNTULUI POST 121 PREDICA 8 DUMINECĂ, A PATRA SĂPTĂMÂNĂ A SFÂNTULUI POST 130 PREDICA 9 DUMINECĂ, A CINCEA SĂPTĂMÂNĂ A SFÂNTULUI POST 138 PREDICA 10 DUMINECA FLORIILOR 145 PREDICA 11 ÎN SFÂNTA ŞI MAREA VINERI 151 PREDICA A 12 LA ZIOA PAŞTILOR 161 PREDICA 13 LUNI DUPĂ PAŞTI 167 PREDICA 14 DUMINICĂ DUPĂ PAŞTI 174 PREDICA 15 DUMINECĂ, A TREIA, A MIRONOSIŢELOR 180 PREDICA 16 DUMINICA A PATRA A SLĂBĂNOGULUI 188 PREDICA 17 DUMINECĂ, A CINCEA A SAMARINENCII 194 PREDICA 18 DUMINICĂ A ŞASA A ORBULUI 201 PREDICA 19 JOI LA ÎNĂLŢARE 210 PREDICA 20 DUMINECĂ, A ŞEAPTEA A SFINŢILOR PĂRINŢI 217 PREDICA 21 LA ZIOA DE RUSALII 224 PREDICA 22 LUNI DUPĂ RUSALII 232 PREDICA 23 DUMINECA TUTUROR SFINŢILOR 240 Prediche sau Învăţături la toate Duminecile şi Serbătorile anului 251 PREDICA 1 DUMINECĂ, A DOAO SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 253 PREDICA 2 DUMINICĂ, A TREIA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ PAŞTI 261 PREDICA 3 DUMINECĂ, A PATRA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 269 PREDICA 4 DUMINECĂ, A CINCEA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII. 276 PREDICA 5 DUMINECĂ, A ŞASEA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII. 283 PREDICA 6 DUMINECĂ, A ŞAPTEA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 292 PREDICA 7 DUMINECĂ, A OPTA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 301 PREDICA 8 DUMINECĂ, A NOUA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 311 PREDICA 9 DUMINECĂ, A ZECEA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 320 PREDICA 10 DUMINECĂ, A UNSPRĂZECEA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 330 PREDICA 11 DUMINECĂ, A DOAOSPRĂZECEA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 336 PREDICA 12 DUMINECĂ, A TREISPRĂZECEA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 345 PREDICA 13 DUMINECĂ, A PATRUSPRĂZECEA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 355 PREDICA 14 DUMINECĂ, A CINCISPRĂZECEA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 363 PREDICA 15 DUMINECĂ, A ŞAISPRĂZECEA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 373 PREDICA 16 DUMINECĂ, A ŞAPTESPRĂZECEA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 379 PREDICA 17 DUMINECĂ, A OPTSPRĂZECEA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII. 386 PREDICA 18 DUMINECĂ, A NOAOSPRĂZECEA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 391 PREDICA 19 DUMINECĂ, A DOAOZECEA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 398 PREDICA 20 DUMINECĂ, A DOAOZECI ŞI UNA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 405 PREDICA 21 DUMINECĂ, A DOAOZECI ŞI DOAO SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 410 PREDICA 22 DUMINECĂ, A DOAOZECI ŞI TREIA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 417 PREDICA 23 DUMINECĂ, A DOAOZECI ŞI PATRA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 424 PREDICA 24 DUMINECĂ, A DOAOZECI ŞI CINCEA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 431 PREDICA 25 DUMINICĂ, A DOAOZECI ŞI ŞASEA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 437 PREDICA 26 DUMINECĂ, A DOAOZECI ŞI ŞAPTEA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 444 PREDICA 27 DUMINICĂ, A DOAOZECI ŞI OPTA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 451 PREDICA 28 DUMINICĂ, A DOAOZECI ŞI NOUA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 456 PREDICA 29 DUMINICĂ, A TREIZECEA SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 459 PEDICA 30 DUMINECĂ 31 SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 465 PREDICA 31 DUMINECĂ, A TREIZECI ŞI DOAO SĂPTĂMÂNĂ DUPĂ RUSALII 470 Prediche sau Învăţături la toate Duminecile şi Serbătorile anului 477 PREDICA 1 LA OPT ZILE ALE LUI SEPTEMVRIE 479 PREDICA 2 LA PATRUSPRĂZECE ZILE ALE LUI SEPTEMVRIE 483 PREDICA 3 LA DOAOZECI ŞI ŞASE ZILE ALE LUI OCTOMVRIE 486 PREDICA 4 LA OPT ZILE ALE LUI NOIEMVRIE 490 PREDICA 5 LA DOAOZECI ŞI UNA DE ZILE A LUI NOIEMVRIE 493 PREDICA 6 LA ŞASE ZILE ALE LUI DECHEMVRIE 496 PREDICA 7 LA DOAOZECI ŞI CINCI DE ZILE ALE LUI DECHEMVRIE 499 PREDICA 8 LA DOAOZECI ŞI ŞASE ZILE ALE LUI DECEMVRIE 503 PREDICA 9 LA ÎNTÂIA ZI A LUI IANUARIE 506 PREDICA 10 LA ŞASE ZILE ALE LUI IANUARIE 509 PREDICA 11 LA TREIZECI DE ZILE ALE LUI IANUARIE 513 PREDICA 12 LA DOAO ZILE ALE LUI FEVRUARIE 516 PREDICA 13 LA DOAOZECI ŞI CINCI DE ZILE ALE LUI MARTIE 519 PREDICA 14 LA DOAOZECI ŞI TREI DE ZILE ALE LUI APRILIE 522 PREDICA 15 LA DOAOZECI ŞI PATRU DE ZILE ALE LUI IUNIE 526 PREDICA 16 LA DOAOZECI ŞI NOAO ZILE ALE LUI IUNIE 529 PREDICA 17 LA DOAOZECI DE ZILE ALE LUI IULIE 533 PREDICA 18 LA ŞASE ZILE ALE LUI AUGUST 536 PREDICA 19 LA CINCISPREZECE ZILE ALE LUI AUGUST 539 PREDICA 20 LA DOAOZECI ŞI NOAO DE ZILE ALE LUI AUGUST 542 Abstract.Petru Maior’s Sermons or the Limits of Romanian Enlightenment in Transylvania (Laura Stanciu, Alin-Mihai Gherman) 547 Bibliografie selectivă (Laura Stanciu) 557