ISTORIE

INTELECTUALII DIN ROMÂNIA. CONFIGURAȚII CULTURALE

Lucian Nastasă

carte
ISBN 978-606-543-827-9
Anul apariției: 2014
Format: A5
Nr. pagini: 300
Preț: 30 lei

Cuprins Cuvânt înainte 7 Datoria vieții noastre. Context istoric şi semnificaţie la Vasile Pârvan 17 Frontierele spirituale și avatarurile Marii Uniri. Publicul studențesc basarabean în universitățile românești 33 Intelectualii și violența 76 Cazul Ionescu‑Caion. Câteva precizări aparent nesemnificative 118 Istoria Socială în polemica dintre Ștefan Zeletin și Gheorghe I. Brătianu 139 N. Iorga în apărarea lui Ovid Densusianu 149 „Poeticul” Dan Barbilian și mișcarea legionară 164 Lucian Blaga și „oratoria găunoasă” a lui Marin Ștefănescu 179 O comemorare disputată. Asasinarea lui Nicolae Iorga și mediul universitar 192 Miklós Bánffy și avatarurile singurătății la Cluj (1945–1949). File din dosarul Securității 227 Zevedei Barbu și iluzia diplomației românești comuniste 235 Indice de nume 287