ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI PEDAGOGIE

50 DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI SPECIFICE EDUCAŢIEI NON‑FORMALE

Coordonator: Valentin Cosmin Blândul

carte
ISBN 978-606-543-821-7
Anul apariției: 2017
Format: B5
Nr. pagini: 219
Preț: 25 lei

Oamenii bine educaţi (având o cultură generală şi de specialitate solidă, un sistem de valori morale şi civice bine structurat, capabili să înţeleagă şi să creeze frumosul din artă, natură, societate, bine pregătiţi profesional, sănătoşi din punct de vedere fizic şi psihic, apţi să se adapteze la nou etc.) vor avea competenţele necesare pentru a gestiona adecvat provocările şi de a depăşi diversele obstacole cu care se confruntă. Educaţiei îi revine un rol crucial în pregătirea omului de azi pentru lumea de mâine. Educaţia trebuie privită însă în ansamblul său şi realizată sub toate cele 3 ipostaze: formală, non-formală şi informală. CUPRINS CUVÂNT ÎNAINTE 9 ÎN LOC DE PREFAŢĂ 11 SECŢIUNEA I REPERE TEORETICO‑METODOLOGICE PRIVIND EDUCAŢIA NON‑FORMALĂ CÂTEVA PRECIZĂRI INTRODUCTIVE… 17 Valentin Cosmin Blândul CAPITOLUL I. REPERE TEORETICE PRIVIND EDUCAŢIA NON‑FORMALĂ 19 I.1 Consideraţii preliminare 19 I.2 Statutul educaţiei non‑formale în contextul formelor educaţionale 20 I.3 Delimitări conceptuale. Caracteristici generale ale educaţiei non‑formale 21 I.4 Factori implicaţi în realizarea educaţiei non‑formale 26 I.5 În loc de concluzii 34 Referinţe bibliografice: 35 Valentin Cosmin Blândul CAPITOLUL II. REPERE METODOLOGICE PRIVIND EDUCAŢIA NON‑FORMALĂ 37 II.1 Consideraţii preliminare 37 II.2 Finalităţi specifice educaţiei non‑formale 38 II.3 Forme şi strategii specifice educaţiei non‑formale 42 II.4 Evaluarea şcolară în cadrul educaţiei non‑formale 53 II.5 În loc de concluzii 59 Referinţe bibliografice: 60 Florentina Adriana Blândul CAPITOLUL III. JOCUL – STRATEGIE FUNDAMENTALĂ DE REALIZARE A EDUCAŢIEI NON‑FORMALE 63 III.1 Considerații preliminare 63 III.2 Definiție. Caracterizare generală. Teorii despre joc 64 III.3 Clasificarea jocurilor. Elemente de metodică a jocurilor 71 III.4 În loc de concluzii 79 Referințe bibliografice: 80 SECŢIUNEA II REPERE PRAXIOLOGICE PRIVIND EDUCAŢIA NON‑FORMALĂ CÂTEVA PRECIZĂRI INTRODUCTIVE… 83 Florentina Adriana Blândul DACII ȘI ROMANII 85 Florentina Adriana Blândul AER, APĂ, SOL 88 Florentina Adriana Blândul CUM SE IMPROVIZEAZĂ O TARGĂ? 90 Florentina Adriana Blândul ORIENTARE TURISTICĂ 95 Andrea‑Hajnalka Ciavoi HAI SĂ NE JUCĂM! PRIN JOCURI SĂ‑NVĂŢĂM! 98 Mihaela Indrieş MIRIAPODUL 102 Mihaela Indrieş CASTELUL 104 Mihaela Indrieş SĂRITURA ÎN SAC 106 Mihaela Indrieş PĂIANJENUL ŞI MUSCULIŢELE 108 Corina Baciu REALIZAREA DE COMPOZIŢII DECORATIVE LIBER COMPUSE FOLOSIND ŞABLOANE DE DIVERSE FORME 110 Alin Crețu SUNTEM BULE DE GAZ ÎN ȘAMPANIE 112 Alin Crețu SĂ CONSTRUIM O CASĂ DIN BUCĂȚI DE HÂRTIE 114 Alin Crețu SCRIEM ÎN CILINDRU 116 Alin Crețu SĂ FACEM PIZZA 118 Crina Crețu CUM TE VĂD CEILALȚI? 120 Crina Crețu MINGEA IMAGINARĂ 122 Crina Crețu OGLINDA 124 Crina Crețu PRIN PĂDURE 126 Lăcrămioara Dimitriu ÎMBRĂŢIŞĂRI MUZICALE 128 Simona Laurian‑Fitzgerald, Carlton J. Fitzgerald FANTA, PEPSI, COLA 130 Simona Laurian‑Fitzgerald PROFIL DE JURNAL 133 Claudia Mândru ÎȚI PLAC VECINII TĂI? 136 Simona Corina Lucaciu GRUPAȚI‑VĂ! 139 Simona Corina Lucaciu COBRA 141 Sânziana Neșiu JOCUL DE ROL (ROLE PLAY) 143 Teodora Pantazi AUTOCUNOAȘTERE ÎN PAȘI DE DANS 146 Teodora Pantazi AUTOCUNOAȘTERE PE RITMUL MUZICII 149 Diana Suciu ACUM E POSIBIL! 152 Diana Suciu HARTA/PLANUL TABEREI 154 Corina Baciu REALIZAREA UNEI COMPOZIŢII DECORATIVE LINIARE PE BAZA UNUI COLAJ CU IMAGINI PE UN SUBIECT DAT (GRĂDINA FANTASTICĂ, PEISAJ SUBACVATIC, DULAPUL CU JUCĂRII, MAGAZINUL CU PRĂJITURI ETC.) 156 Corina Baciu REALIZAREA UNEI COMPOZIŢII PLASTICE PE BAZA UNUI COLAJ DE IMAGINI ŞI TEXTE DECUPATE 158 Adela Bradea AROMA CĂRȚILOR 161 Adela Bradea CE‑AR FI DACĂ? 164 Marcela Andrea Urs CUVINTE AMESTECATE 167 Valentin Cosmin Blândul CUM MĂ VĂD EU? CUM MĂ VĂD CEILALŢI? 169 Lăcrămioara Dimitriu AI ÎNCREDERE ÎN TINE! 172 Lăcrămioara Dimitriu PE NEVĂZUTE! 174 Diana Marina Laslău POT ȘI EU! 176 Delia Mirela Năstase, Constantin Marian PROTEJEAZĂ ŞI RECICLEAZĂ 179 Diana Suciu LISTA FERICIRII 183 Marcela Andrea Urs AUDIȚIE LEGO 185 Corina Baciu SCHIMBUL MATERIALITĂŢII ELEMENTELOR DIN CADRUL UNEI NATURI STATICE 188 Valentin Cosmin Blândul JOC DE AUTOCUNOAŞTERE/INTERCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE A EMPATIEI 191 Adela Bradea TOȚI AVEM UN VIS! 194 Cristian Dorin Horea GAZ REAL – GAZ IDEAL 198 Ioana Claudia Horea INTEGRAMĂ – TIPURI DE SCRISORI DE AFACERI 201 Diana Marina Laslău AZI SUNT CINEVA! 205 Sânziana Neșiu CREATIVE WRITINGS 207 Marcela Andrea Urs JOCUL M & M 211 Marcela Andrea Urs VÂNĂTOAREA DE COMORI (SUFLETEȘTI) 213 ÎN LOC DE CONCLUZII 216 LISTA AUTORILOR 219