FILOSOFIE ŞI PSIHOLOGIE

SFÂRȘITUL LUMII ȘI DESTINUL POSTUM AL SUFLETELOR ÎN IMAGINARUL CULTURII TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI

Cosmina-Maria Berindei

carte
ISBN 978-606-543-652-7
Anul apariției: 2015
Format: B5
Nr. pagini: 408
Copertă cartonată

„Sfârşitul lumii este o temă larg răspândită în mitologie şi religie. De la apariția sa în zoroastrism, gândirea eschatologică a însoțit umanitatea de-a lungul timpului, iar astăzi o întâlnim nu doar în texte mitico-religioase păstrate din epoci îndepărtate, ci și în discursul cotidian. Uneori articole de ziar anunţă iminenta ciocnire a Pământului cu vreun asteroid, alteori întâlnim persoane care vorbesc despre amenințarea nucleară sau descriu scenarii care ar urma să se întâmple și a căror finalitate ar fi dezlănțuirea apocalipsului. În lucrarea de față ne propunem să evidenţiem cum se articu-lează eschatologia în imaginarul culturii tradiționale românești. Înaintea abordării propriu-zise a subiectului, facem unele precizări de natură teoretico-metodologică și conceptuală. În continuare, vom defini terme-nul eschatologie, ne vom opri asupra conceptului de imaginar, vom prezenta detaliat sursele de documentare ale cercetării de față și meto-dologia de lucru folosită în procesul de colectare a datelor, precum și în cel de interpretare a lor.”

CUPRINS Cuvânt înainte ........................................................................................9 INTRODUCERE 0. Delimitări teoretico-metodologice și conceptuale..........................13 0.1. Eschatologie, imaginar, imaginar eschatologic .......................13 0.2. Sursele de cercetare .................................................................21 0.3. Metodologia de cercetare ........................................................31 CAPITOLUL I 1. Gândirea eschatologică în culturile lumii ......................................37 1.1. Timpul ciclic și timpul vectorial ..............................................37 1.2. Prima viziune eschatologică în istoria ideilor religioase .........39 1.3. Sfârșitul lumii și miturile diluviene .........................................45 1.4. Eschatologia iudaică și creștină ...............................................48 1.4.1. Mitul combativ și rolul lui Mesia ...................................48 1.4.2. Eschatologia profețiilor iudaic .......................................50 1.4.3. Viziunile apocaliptice în literatura iudaică și în cea creștină ..........................................................................57 1.4.4. Morfologia apocalipselor iudaice și a celor creștine ......62 1.4.5. Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – un text alegoric despre sfârşitul lumii .....................................................74 1.4.6. Texte apocaliptice apocrife .............................................82 1.4.6.1. Testamentul lui Avraam ......................................82 1.4.6.2. Apocalipsa lui Pavel...........................................86 1.4.6.3. A doua apocalipsă a lui Ioan .............................89 1.4.7. Eschatologia individuală în creştinism ...........................92 1.4.8. Morfologia celeilalte lumi în spaţiul creştin ...................95 1.4.9. Sectele creștine şi apocalipsul .......................................107 1.5. Eschatologia islamului ..........................................................109 1.6. Cartea egipteană a morţilor – un ghid spre Lumea de Dincolo .................................................................115 1.7. Un model eschatologic transcendent .....................................119 1.8. Eschatologia individuală în religia celților ............................123 1.9. O cosmogonie eschatologică .................................................124 1.10. Aspecte eschatologice în cultul strămoșilor ........................126 1.11. Elemente eschatologice în sistemele mitico-religioase ale Greciei Antice: orfism, pitagoreism și filosofia lui Platon ....127 CAPITOLUL II 2. Sfârșitul lumii în imaginarul culturii tradiționale românești ....131 2.1. Semnele sfârșitului lumii .......................................................133 2.2. Scenarii apocaliptice ..............................................................148 2.3. Colindele despre sfârșitul lumii .............................................158 2.4. Apocalipsul ca temă iconografică în spațiul românesc ..........164 2.5. Lumea după sfârșit ................................................................171 2.6. Așteptând sfârșitul .................................................................175 2.6.1. Mișcarea milenaristă într-o comunitate din Secuime, în 1949 ..........................................................................175 2.6.2. Figura Salvatorului – un model exemplar .....................177 CAPITOLUL III 3. Destinul postum al sufletelor conform imaginarului culturii tradiționale românești........................................................................181 3.1. Pregătirea sufletului pentru moarte și imaginarul întâlnirii cu Moartea ..............................................................182 3.2. Moartea dreptului și moartea păcătosului. Aspecte de stigmatizare socială ...............................................................204 3.3. Semne care prevestesc moartea .............................................212 3.4. Acte rituale de sporire a securității defunctului în Lumea de Dincolo .................................................................214 3.4.1. Lumânarea de ieșire a sufletului ...................................215 3.4.2. Pregătirea trupului celui mort pentru înmormântare .....223 3.4.3. Pregătirea sufletului pentru călătoria spre Lumea de Dincolo ........................................................231 3.4.4. Vămile văzduhului și puntea raiului .............................248 3.4.5. Pomana mortului și rolul ei eschatologic ......................267 3.4.6. Sufletul între lumea viilor și cea a morților: discuție despre strigoi ...................................................276 3.5. Judecata particulară și Judecata de Apoi ...............................284 3.6. Geografia Lumii de Dincolo în cultura tradițională românească ............................................................................303