ETNOGRAFIE ŞI ETNOLOGIE

PRIVIRE APOLINICĂ. STUDII DE LITERATURĂ, ETNOLOGIE ŞI FOLCLOR. PERSPECTIVE COMPARATIV-ANALITICE

Delia-Anamaria Răchişan

carte
ISBN 978-606-543-878-1
Anul apariției: 2017
Format: B5
Nr. pagini: 222
Preț: 30 lei

CUPRINS INTRODUCERE 9 Capitolul 1. LITERATURĂ ÎN PERSPECTIVĂ ETNOLOGICĂ 11 1.1. Mit şi dramatism în universul blagian și manian – Meșterul Manole, Meșterul 11 1.2. Stilistica antroponimelor în dramaturgia eminesciană și blagiană – Mureșanu, Zamolxe 24 1.3. Universul eminescian și galactionian în nuvele – Moartea lui Ioan Vestimie, Moara lui Călifar 32 CAPITOLUL 2. GNOSEOLOGIE ȘI DESTIN 40 2.1. Glossa eminesciană 40 2.2. Mărgeaua șerpilor în spațiul cultural românesc 50 Sursele textelor, bibliografie: 65 2.3. Blestemul în balade – Cântecul Nunului, Mistriceanul, Vidros 66 2.4. Relaţia iniţiat-neiniţiat în balade – Vidros, Mistriceanul, Cântecul Nunului 74 2.5. Podoabele cerului din perspectiva teoriei oralității 80 CAPITOLUL 3. UNIVERSALIILE BASMULUI 90 3.1. Formulele basmului 90 3.2. Protagoniștii și funcțiile basmului 99 CAPITOLUL 4. RITURI DE TRECERE, TIMP, LOCURI FASTE ȘI NEFASTE 108 4.1. Nașterea în mentalitatea oamenilor din comunitatea tradițională 108 4.2. Nunta în mentalitatea oamenilor din societatea tradițională 121 4.3. Moartea în mentalitatea oamenilor din comunitatea tradițională. Moșii de Florii, Moșii de Paști din Țara Lăpușului 132 4.4. Timp, locuri faste și nefaste 146 CAPITOLUL 5. SĂRBĂTORI CU DATĂ FIXĂ DE PESTE AN 164 5.1. Măcinicii (Calendarul Popular) și Cei 40 de Sfinți din Sevastia (Calendarul Creștin) – 9 Mărțișor/Martie 164 5.2. Sânzienele/Drăgaica – 24 Iunie/Cireșar 173 5.3. Sântandrei [Sfântul Andrei] – 30 Noiembrie/Brumar 188 5.4. Ignat – 20 Decembrie/Undrea 204 CONCLUZII 220