ARHEOLOGIE

BAZINUL MUREȘULUI INFERIOR ȘI SUD-VESTUL MUNȚILOR APUSENI ÎN PERIOADA CLASICĂ A DACIEI PREROMANE

Alexandru Berzovan

carte
ISBN 978-606-543-846-0
Anul apariției: 2017
Format: A4
Nr. pagini: 430
Copertă cartonată
Preț: 70 lei

" Cercetarea arheologică şi istorică a Daciei pre-romane, deşi s-a materializat în numeroase studii – unele de o remarcabilă valoare – nu a reuşit, totuşi, să acopere în mod uniform întreg teritoriul intrat în stăpânirea lui Burebista şi Decebal, ca urmare a stadiului diferenţiat al cunoştinţelor actuale despre vasta problematică a acestei perioade. Desigur, în centrul atenţiei s-a aflat, cum era şi firesc, nucleul fortificat din zona Munţilor Orăştiei, unde s-au desfăşurat şi cele mai de seamă evenimente legate de istoria statului dac. Printre regiunile cărora cercetarea le-a acordat o atenţie mai redusă se numără şi cea a Mureşului Inferior, cu zona adiacentă a sud-vestului Munţilor Apuseni, poate datorită şi poziţiei sale periferice, ceea ce a favorizat unele amestecuri etno-culturale – nu întotdeauna lesne de descifrat. Cartea elaborată de tânărul cercetător dr. Alexandru Berzovan, arădean prin origine, actualmente ieşean, vine să umple această lacună istoriogra‑ fică. Autorul, absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, al unui master la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi al unui doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, s-a remarcat deja prin contribuţiile importante pe care le-a adus la cunoaşterea istoriei şi civilizaţiei dacice, îndeosebi din partea de vest a ţării, fiind autorul a circa 20 de studii, primite cu interes de către specialişti. Contribuţiile aduse atât în studiile anterioare, cât şi în prezenta monografie se bazează deopotrivă pe valorificarea unor materiale inedite din săpături mai vechi, aflate în diferite colecţii muzeale (îndeosebi din Arad şi Timişoara), ca şi pe rezultatele cercetărilor personale, întreprinse pe teren, în zona care face obiectul acestei cărţi. Monografia dedicată bazinului Mureşului Inferior şi sud-vestului Munţilor Apuseni în perioada clasică a Daciei prero‑ mane are la bază teza sa de doctorat, susţinută în 2015 la Universitatea din Iaşi (sub coordonarea noastră), căreia autorul i-a adus câteva modificări, vizând o structurare mai coerentă şi condensată a numeroaselor materiale prezentate. Cu toate că nucleul monografiei îl constituie prezentarea şi discutarea realităţilor arheologice şi istorice din regiunea vizată, totuşi autorul s-a străduit să le integreze, mai ales pe baza descoperirilor arheologice, ca şi pe baza puţinelor informaţii oferite de izvoarele scrise, în contextul mai larg al istoriei şi arheologiei Daciei din perioada maximei sale dezvoltări (secolele I î. Hr. – I d. Hr.). Compararea datelor din zona studiată s-a făcut îndeosebi cu realităţile din nucleul statului dac, situat în Munţii Orăştiei, dar şi cu informaţiile existente din alte regiuni ale Daciei, mai ales cu cele din părţile vestice ale regatului. Meritul acestor paralele constă în evitarea expunerii unor locuri comune, arhicunoscute, autorul punând accentul pe compararea datelor concrete de care a dispus din teritoriul studiat." - fragment din Prefață

CUPRINS Prefață (dr. Nicolae Ursulescu) Cuvînt înainte (dr. Valeriu Sîrbu) Introducere Capitolul I. Aspecte introductive / 1 I.1. Mijloace și metode / 1 I.2. Cadrul geografic / 10 Capitolul II. Istoricul cercetărilor / 31. II.1. Istoricul cercetărilor până în anul 1918 / 31 II.2. Cercetări efectate în perioada 1918 -1945 / 34. II.3. Cercetări efectuate în perioada 1945-1989 / 35. II.4. Cercetări efectuate din 1990 până în prezent / 39 Capitolul III. Repertoriul arheologic / 43 III.1. Repertoriul stațiunilor / 43 III.2. Troianul Zarandului / 161 III.3. Repertoriul tezaurelor și descoperirilor monetare / 182 Capitolul IV. Aspecte privind habitatul / 269 IV.1. Așezările și mediul ambiant / 269. IV.2. Amenajări cu rol defensiv / 271. IV.3. Locuințe și gropi / 274. IV.4. Un sistem defensiv la pătrunderea Mureșului în Câmpia Aradului ? / 276. Capitolul V. Ocupații și meșteșuguri / 283. V.1. Ocupații producătoare de hrană / 283. V.2. Meșteșugul olăritului / 287. V.3. Torsul și țesutul / 352. V.4. Prelucrarea lemnului / 353 V.5. Metalurgia fierului / 354. V.6. Orfevrăria / 355. V.7. Prelucrarea pietrei / 358. Capitolul VI. Portul / 359 VI.1. Accesorii vestimentare / 359. VI.2. Podoabe și obiecte de toaletă / 361. VI.3. Studiu de caz. Tezaurul cu piese de argint de la Gura Văii / 362. Capitolul VII. Schimburile / 366. VII.1. Circulația monetară / 366. VII.2. Relațiile comerciale / 370. Capitolul VIII. Societatea / 373 VIII.1. Societatea / 373 VIII.2. Războinicii / 375 VIII.3. Un posibil mormânt de războinic la Dombegyháza (Ungaria) / 377 Capitolul IX. Spiritualitatea / 379 IX.1. Edificii de cult / 379 IX.2. Posibile gropi rituale / 383 IX.3. Posibile obiecte de cult / 384 Capitolul X. Istoria politico-militară / 385 X:1. Situația politico-militară în perioada pre-Burebista / 385. X.2. Dacia de vest sub Burebista / 387. X.3. Cucerirea Illyricum-ului de către romani / 389. X.4. A existat o expediție punitivă romană pe Mureșul Inferior în vremea lui Augustus ? / 392. X.5. Problema teritoriului disputat între daci și iazigi / 396 X.6. Operațiuni militare romane pe Mureșul Inferior în timpul războaielor dacice ? / 397. Considerații finale / 401 Lista figurilor / 407 Lista tabelelor / 409 Bibliografie / 412 Abrevieri / 440 Planșe / 441