ETNOGRAFIE ŞI ETNOLOGIE

EVOLUŢII CULTURALE. ISTORII RECENTE

Andreea Grecu

carte
ISBN 978-606-543-871-2
Anul apariției: 2017
Format: A5
Nr. pagini: 250
Preț: 35 lei

„Cartea Andreei Grecu – Evoluţii culturale. Istorii recente – arhivează experienţele acumulate în parcursul său de până acum, un bilanţ profesional de care cu toţii avem uneori nevoie pentru a putea privi lucrurile în perspectivă şi a organiza proiectele de viitor. După cum ştim, una dintre metehnele timpului actual este viteza în care ne trăim viaţa. Împărţiţi în multe direcţii, încercăm să facem faţă proiectelor pe care le întreprindem, să răspundem la timp colaborărilor în care suntem implicaţi, să ne facem treburile cât putem mai bine. Cu toate acestea, de cele mai multe ori experienţele noastre nu rămân notate, puse în ordine şi accesibile, nu sunt transmise mai departe. Acest aspect are efecte negative nu numai la nivelul individului, ci şi în domeniile în care suntem activi, în cazul de faţă al scenei culturale, atâta timp cât uneori persoane (artişti sau manageri culturali) sau instituţii refac aceiaşi paşi, uneori fără să fie la curent, alteori fără să recunoască încercările asemănătoare anterioare. Evoluţii culturale. Istorii recente aduce mărturie exact despre perioada în care autoarea şi-a desfăşurat activitatea, începând cu sfârşitul anilor ’90, după ce şi-a terminat studiile şi a devenit activă pe scena culturală. Cartea debutează cu o introducere în care se argumentează modul cum este structurată, tocmai pentru a fi un material cât mai accesibil pentru cei interesaţi să descopere mai multe despre schimbările de pe scena culturală românească din ultimii cincisprezece ani. Urmează apoi capitolele care tratează, pe rând, dansul contemporan, finanţările culturale, patrimoniul şi politicile culturale actuale - cu dezbaterile care gravitează în jurul lor, strategia culturală şi creativă a Bucureştiului 2015-2020 şi se încheie cu o serie de concluzii. Aşa cum spune şi Andreea Grecu, articolele, interviurile, studiile au o viaţă efemeră, însă puse cap la cap în ele se poate „citi” coerenţa sau de multe ori incoerenţa strategiilor culturale locale, care condiţionează acţiunile întreprinse de artişti, manageri culturali, organizaţii sau instituţii din acest domeniu. Printre rândurile acestor materiale cu informaţii foarte concrete despre scena culturală pot fi observate şi aceste aspecte limitative date de cadrul oferit de Ministerul Culturii, de autorităţile locale, de legislaţie şi deconturi, care fac ca operatorii culturali să îşi direcţioneze cea mai mare parte din timp şi energie spre raportări, în loc ca pe primul loc să fie atingerea scopului şi a rezultatelor proiectului. Cu o activitate intensă în acest domeniu, parcurgând paşii profesionali de la coordonator de proiecte, manager al unei instituţii proaspăt înfiinţate în 2005 - Administraţia Fondului Cultural Naţional - cadru didactic universitar, manager cultural independent, Andreea Grecu dovedeşte tenacitate şi seriozitate în toate demersurile sale. Dar una dintre calităţile apreciate de colaboratorii săi şi de artişti, în special, este capacitatea ei de a aprecia şi înţelege actul artistic, fără a pune condiţionări, ci încercând să vină în sprijinul acestora. Plină de curiozitate şi deschisă spre înţelegerea unor noi abordări artistice, Andreea Grecu încheie cartea sa într-o notă matură, subliniind în concluzii intenţia de a selecta cu atenţie proiectele cărora le va acorda timp în viitor, tocmai pentru că în urma acestor ani de experienţă a realizat împlinirea şi starea de bine pe care ţi-o pot da munca cu oameni pe care îi apreciezi şi credinţa în ceea ce faci." - Aurora Király

Cuprins CONTENTS 7 CUVÂNT ÎNAINTE 11 INTRODUCERE 13 CAPITOLUL I. DANS CONTEMPORAN 15 Despre Europa, în România, Publicat în „Observator cultural”, Suplimentul dedicat reţelei Theorem, aprilie 2005, nr. 263, p. 2 16 DANS – DANS? – DANS!, Publicat în „Observator Cultural”, 23 iunie 2005, nr. 274, p. 10, eXplore dance festival şi nu numai, 14–17 iunie 2005, Teatrul Odeon, Clubul La Scena 17 DANS. Dans contra cuvinte, Publicat în „Observator cultural”, iunie 2005, nr. 275, p. 11 20 Despre aeronauţi, statuete Oscar şi (oarecum) strategii în dans, Publicat în „Observator cultural”, iulie 2005, nr. 278, p. 13 22 CAPITOLUL II. FINANŢAREA ÎN CULTURĂ LA NIVEL NAŢIONAL 29 2005 Finanţator, caut experţi culturali, în „Ziua”, an X, nr. 1188, 2005, p. 10, Interviu realizat de Iulia Popovici 30 Cum să profităm de Fondul Cultural Naţional, în „Averea”, an V, nr. 37, 2005, p. 10, Interviu realizat de Ara Șeptilici 36 Artiştii au la dispoziţie 2.000.000 RON, dar trebuie să înveţe să-i ceară, în „Adevărul” online, 29 noiembrie 2005 Interviu realizat de Dan Boicea 38 2006 Cum poate fi sprijinită cultura prin Administraţia Fondului Cultural Naţional?, în „Observator cultural”, an VII, nr. 306, februarie 2006, p. 11–12, Interviu realizat de Ovidiu Şimonca 39 Reticenţa la schimbare şi la nou, în „Bucureştiul cultural”, an III, nr. 15, 2006, p. 10, Interviu realizat de Gabriela Adameşteanu 54 Cum va supravieţui cultura?, în revista „Dilema veche”, an IV, nr. 123, 1 iunie 2006, p. 12–13, Interviu realizat de Magdalena Boiangiu 68 2007 Avem deja beneficiari care au acumulat experienţă în colaborarea cu A.F.C.N., în „Bucureştiul cultural”, an IV, nr. 9, 2007 Interviu realizat de Gabriela Adameşteanu 72 Programe de finanţare: modelul european contra realitatea românească – cadru de lucru, dificultăţi instituţionale, armonizarea procedurilor administrative; subtitlu: România şi Fondul Cultural Naţional, Coautori: Dr. Andreea Grecu, Eugenia Ţarălungă, Bucureşti, mai 2006 77 Fondul Cultural Naţional: despre rezultate, planuri şi cum să aplice un solicitant pentru fonduri, pe Internet granturi.ro, buletinul informativ electronic „PONT”, 13 martie 2009 Interviu cu Andreea Grecu, director AFCN 83 2013 Studiu privind nevoile de finanţare a operatorilor culturali în perspectiva 2014–2020, coordonat de Institutul de Cercetări Europene din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, autori: prof. dr. Vasile Puşcaş, dr. Andreea Grecu, economist Gabriela Baciu 88 CAPITOLUL III. PATRIMONIU, CONSULTANŢĂ DE MANAGEMENT ŞI POLITICI CULTURALE 105 Perspective sumbre pentru Fondul Cultural Naţional, în „Observator cultural”, nr. 551, noiembrie 2010, p. 12 Interviu realizat de Raluca Pop 106 Nu poţi susţine proiecte culturale dacă aplici acelaşi tip de limitări bugetare ca la construirea unei autostrăzi, în Spunesitu.adevarul.ro, 2011 Interviu realizat de Laura Ganea 112 Andreea Grecu, manager cultural, despre „Demolarea României”: Statul nu duce lipsa de resurse ci, mai degrabă, de idei şi planuri viabile, Adevărul online, 2011 Interviu realizat de Laura Ganea 130 Cine are nevoie de studii de patrimoniu?, articol publicat în „Cultura”, an XII, nr. 1 (452), 2014 133 CAPITOLUL IV. STRATEGIA CULTURALĂ ŞI CREATIVĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 2015–2020 – UN STUDIU DE CAZ 136 CONCLUZII 174