ISTORIE

POLONIA ÎNTRE EST ȘI VEST 1918–2016

Daniel Hrenciuc

carte
ISBN 978-606-543-807-1
Anul apariției: 2017
Format: B5
Nr. pagini: 360
Preț: 35 lei

Adam Michnik, cunoscutul disident polonez, scria următoarele: „ca să înțelegi istoria Poloniei trebuie să crezi în miracole. Gândiți-vă la următoarea situație: dacă în 1984 ați fi spus că peste cinci ani Polonia o să-și recapete libertatea și indepedența, cu certitudine că asta echivala cu a admite miracolele. Națiunea poloneză catolică și cu frica lui Dumnezeu nu avea totuși prea mare încredere în acest miracol. La urma urmelor, care dintre noi, cei care lucram pe vremea aceea la „Gazeta Wyborcza”, își imagina pe vremea aceea că foarte curând vom ajunge să lucrăm pentru un cotidian important, respectat atât în Polonia, cât și în întreaga lume?” Așezată între Germania și Uniunea Sovietică, două puteri cu declarate intenţii revizioniste faţă de frontierele sale – recunoscute internaţional în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris (1919–1920) – Polonia a dezvoltat între 1918–1935 sub conducerea atentă şi autoritară a mareşalului Józef Piłsudski, și ulterior, a președintelui Ignacy Mościcki, o politică externă de sine stătătoare.
În cursul secolului al XIX-lea, odată cu maturizarea şi afirmarea conştiinţei naţionale, prin intermediul culturii şi al Bisericii romano-catolice, polonezii şi-au manifestat intenţiile şi au acţionat pentru refacerea statului declanşând o serie de insurecţii (1863–1864) şi revolte reprimate în mod foarte sângeros de către trupele ruse. - Fragment din Introducere

Cuprins INTRODUCERE 9 CAPITOLUL I FRONTIERELE POLONIEI LA CONFERINŢA PĂCII DE LA PARIS (1919–1920) 14 CAPITOLUL II RĂZBOAIELE PENTRU GRANIŢE (1918–1923) 24 CAPITOLUL III DIFICULTĂŢILE INDEPENDENŢEI 30 III.1. Viaţa politică în timpul guvernărilor „Seimocraţiei” 30 CAPITOLUL IV ÎN CĂUTAREA SECURITĂŢII: DIPLOMAŢIA POLONEZĂ 1918–1926 39 CAPITOLUL V „REVOLUŢIA MORALĂ”. CÂTEVA CONSIDERAŢII 51 V.1. Bartelowanie, 1926–1930 54 V.2. Sanaţia: regimul coloneilor (1930–1935) 64 CAPITOLUL VI POLITICA EXTERNĂ A REPUBLICII A II-A POLONE (1926–1939) 69 VI.1. Diplomaţia lui Józef Beck (1932–1939) 74 CAPITOLUL VII POLONIA FĂRĂ JÓZEF PIŁSUDSKI 78 CAPITOLUL VIII MINORITĂŢILE NAŢIONALE 81 VIII.1. Evreii 83 VIII.2. Ucrainenii 87 VIII.3. Bielorușii 93 VIII.4. Germanii 96 CAPITOLUL IX CIESZYN, 1938: SOLUŢIA POLONEZĂ 100 CAPITOLUL X A PATRA ÎMPĂRŢIRE A POLONIEI 106 X.1. 1 Septembrie 1939: Începutul celui de al Doilea Război Mondial: Germania atacă Polonia 106 X.2. Pactul de neagresiune Molotov-Ribbentrop și consecinţele sale asupra Poloniei 110 CAPITOLUL XI REFUGIAŢII POLONEZI ÎN REGATUL ROMÂN 127 XI.1. Józef Beck 127 CAPITOLUL XII CONSIDERAŢII ASUPRA RELAŢIILOR POLONO-SOVIETICE ÎN TIMPUL CELUI DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 135 XI.1. Katyń: radiografia unui masacru 140 XI.2. Descoperirea cadavrelor 146 XI.3. Problema vinovăţiei 148 XI.4. Katyń – tabu politic în perioada comunistă 149 XI.5. Revolta evreilor din ghetoul Varșoviei 151 XI.6. Proiectul Federaţiei Central-Europene versus relaţiile polono-cehoslovace (1940–1943) 158 XI.7. Problema Teschenului revine pe agenda relaţiilor polono-cehoslovace 163 XI.8. Proiectul confederaţiei polono-cehoslovace 163 CAPITOLUL XII INSURECŢIA DE LA VARŞOVIA (1 AUGUST – 2 OCTOMBRIE 1944) 166 CAPITOLUL XIII DE LA O CONFERINŢĂ LA ALTA: PROBLEMA POLONEZĂ ÎN CADRUL CONFERINŢELOR INTERNAŢIONALE 174 XIII.1. Conferinţa de la Teheran (28 noiembrie – 1 decembrie 1943) 177 XIII.2. Conferinţa de la Yalta (4–11 februarie 1945) 178 XIII.3. Conferinţa de la Potsdam (17 iulie – 2 august 1945) 185 CAPITOLUL XIV REPUBLICA POPULARĂ POLONĂ 190 XIV.1. Premisele instaurării regimului comunist 190 XIV.2. Comunizarea 192 XIV.3. Criza 199 XIV.4. Represiunea 200 XIV.5. Opoziţia Bisericii Romano-Catolice 201 CAPITOLUL XV 1956: OCTOMBRIE POLONEZ 204 XV.1. Destalinizarea 204 XV.2. Revoltele și mișcările de protest din 1956 207 XV.3. Revenirea lui Władysław Gomułka la putere 208 XV.4. Criza regimului Władysław Gomułka 211 XV.5. Momentul martie 1968 212 XV.6. Mișcarea studenţească contestatoare 214 XV.7. Polonia lui Edward Gierek 215 XV.8. Ioan Paul al II-lea: un papă polonez 218 XV.9. Apariţia și acţiunile Solidarităţii 223 XV.10. Reacţia regimului comunist 231 XV.11. Legea marţială 234 XV.12. Lech Wałęsa, laureat al Premiului Nobel pentru Pace pe anul 1983 242 XV.13. Statele Unite ale Americii sprijină „Solidaritatea” 243 XV.14. Asasinarea preotului Jerzy Popiełuszko 244 XV.15. Liberalizarea 245 XV.16. Colapsul regimului comunist polonez 247 XV.17. Masa Rotundă 248 CAPITOLUL XVI REPUBLICA A III-A POLONĂ 253 XVI.1. „Președintele vostru, premierul nostru” 255 XVI.2. Leszek Balcerowicz și „terapia de șoc” 260 XVI.3. Provocările și dilemele tranziţiei 260 XVII.4. Provocările legii lustraţiei 266 CONCLUZII 279 ANEXE 285 Anexa nr. 1 286 Anexa nr. 2 288 Anexa nr. 3 291 Anexa nr. 4 300 Anexa nr. 5 333 POLAND IN BETWEEN EAST AND WEST: 1918–1989 337 Summary 337 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 341