ARHEOLOGIE

OMUL ȘI FLUVIUL/ THE MAN, THE RIVER AND THE SEA STUDIES IN ARCHAEOLOGY AND HISTORY IN HONOUR OF FLORIN TOPOLEANU ON HIS 65TH ANIVERSARY

George Nuțu, Sorin-Cristian Ailincăi, Cristian Micu

carte
ISBN 978-606-543-894-1
Anul apariției: 2017
Format: A4
Nr. pagini: 506
Copertă cartonată
Preț: 80 lei

CUPRINS / CONTENT Laurent CHZARNOVSCHI Lui Florin Topoleanu / Á Florin Topoleanu ..................................................................................... 13 Crişan MUŞEŢEANU Florin Topoleanu la 65 de ani / Florin Topoleanu turns 65 ............................................................. 19 LUCERNAE / LICHNOLOGY Maurizio BUORA Lo studio delle lucerne romane dell’etá tardorepubblicana e del primo-medio periodo imperiale nell’Italia Settentrionale ................................................. 21 Ştefan Viorel GEORGESCU Opaițe cu cioc triunghiular, flancat de volute, descoperite la Tomis .........................................39 Lamps with Triangular-Shaped Nozzle Flanked by Volutes from Tomis Laurent CHRZANOVSKI, Piotr DYCZEK Deux types lampes tardo-antiques, decouvertes dans les fouilles de Novae ........................... 51 Simona REGEP Consideraţii asupra unor lămpi romane descoperite în aşezarea civilă de la Tibiscum .................................................................................................................................... 65 Considerations on a Few Roman Lamps Found in the Civil Settlement from Tibiscum Costin CROITORU Sur les lampes du type « Euctemon » decouvertes a Barbosi, dep. de Galaţi............................ 85 Dan ELEFTERESCU Opaiţe romane şi romano-bizantine de la Izvoarele (Sucidava), jud. Constanţa...................... 99 Roman and Early Byzantine Lamps from Izvoarele (Sucidava), Constanța County Ioan VASILIU Un opaiţ cu simbol creştin de la Dinogetia–Garvăn ................................................................... 143 A Lamp with Christian Symbol from Dinogetia–Garvăn Radu PETCU, Ştefan V. GEORGESCU A Romano-Byzantine Bronze Oil Lamp with Christian Symbols Discovered at Capidava (Scythia Minor) .......................................................................................................... 151 Florin CURTA Observaţii cu privire la opaiţele de lut din Peninsula Balcanică în decursul secolului al VI-lea şi la începutul secolului al VII-lea ..................................................................159 Remarks on 6th to Early 7th Century Clay Lamps in the Balkans ARHEOLOGIE / ARCHAEOLOGY Mihai IONESCU, Nicolae ALEXANDRU, Robert CONSTANTIN La ville de Callatis à l’époque hellénistique ................................................................................. 241 Virgil MIHĂILESCU-BÎRLIBA Jocuri şi jucători în Dacia ................................................................................................................ 257 Game and Gamers in Dacia Bernd PÄFFGEN, George NUŢU, in Zusammenarbeit mit: DANIEL ANTON, MARIO HÖLZL, Florian RINSER, Ursula SCHARAFIN-HÖLZL, Marion SCHEIBLECKER, Michaela SCHAUER Neue Prospektionsmethoden im Antiken Aegyssus ................................................................. 281 Max FIEDERLING, Bernd PÄFFGEN, Tobias PFLEDERER Noviodunum – die Suche nach dem Hafen. Eine Alte Frage und Neue Forschungen unter Einsatz von Modernen Unterwasserarchäologischen Prospektionsmethoden ........... 293 Ştefan-Emilian GAMUREAC A Forlimpopoli Amphora Type at Noviodunum ....................................................................... 307 Ştefan HONCU, Aurel-Daniel STĂNICĂ Amfore romane şi romano-bizantine descoperite în villa rustica de la Capaclia, judeţul Tulcea ................................................................................................313 Roman and Roman-Byzantine Amphorae Descovered at Villa Rustica from Capaclia, Tulcea County Martin AUER Municipium Claudium Aguntum – Kitchen Residues from the Atrium House ................... 333 George BOUNEGRU, Sorin COCIŞ Again on the Dalmatian Brooches from Dacia ............................................................................ 347 Ergün LAFLI, Maurizio BUORA Some Bizantyne Ceramics in the Museum of Bursa ................................................................... 351 Cristian SCHUSTER Zur Wasserversorgung einer Frühmittelalterlichen ................................................................... 357 Dridu-Siedlung im Unteren Argeş-Gebiet ISTORIE–EPIGRAFIE–PAPIROLOGIE / HISTORY–EPIGRAPHY–PAPIROLOGY Lucreţiu MIHĂILESCU-BÎRLIBA About the Crisis under Marcus Aurelius in Moesia Inferior..................................................... 371 Alexandru AVRAM Une stèle funéraire de byzance (?) de la collection Mihail C. Sutzu ........................................ 377 Octavian BOUNEGRU Aspects of the pottery industry in Hellenistic and Roman Egypt. ........................................... 381 Papyrological Sources NUMISMATICĂ / NUMISMATICS Gabriel TALMAŢCHI Din nou despre activitatea monetăriei histriene în perioadă preromană ............................... 385 Again about the Activity of the Histrian’s Mint in the Preroman Period Gheorghe MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Monede din secolele X-XIII descoperite la Isaccea–Noviodunum–Vicina. Campaniile 2003-2008 ......................................... 417 Monnaies des Xe–XIIIe siècles trouvés à Isaccea–Noviodunum–Vicina. Les campagnes archéologiques 2003-2008 GEOGRAFIE / GEOGRAPHY Gheorghe ROMANESCU Ape curgătoare și izvoare sărate: etnomanagement și management actual în arealul Moldovei (bazinele hidrografice Siret și Prut) ........................................................... 429 Flowing Waters and Salt Springs: Ethno-Management and Management in Effect in the Area of Moldavia (the Hydrographic Networks of Siret and Prut Rivers) ARTĂ / ARTS Dan BASARAB-NANU Difuzarea modelelor plastice în zona Galaţi, secolele XVIII-XIX ............................................. 449 The Diffusion of Plastic Models in the Area of Galați, 18th-19th centuries. ISTORIE MODERNĂ /MODERN HISTORY Stoica LASCU Modernizarea Dobrogei în cadrul Statului Român (1878-1916) şi reîntregirea ei în contextul reechilibrării teritoriale în sud-estul european (1913) ...461 The Modernization of Dobrudja within the Romanian State (1878-1916) and its Reintegration in the Context of Territorial Rebalancing in South-Eastern Europe (1913) Abrevieri .......................................................................................................................................... 501