ARHEOLOGIE

LOCUIREA MEDIEVALĂ TIMPURIE DIN TRANSILVANIA ȘI VECINĂTĂȚI

Forin Mărginean, Ioan Stanciu, Dan Băcueţ-Crişan

carte
ISBN 978-606-543-860-6
Anul apariției: 2017
Format: A4
Nr. pagini: 346
Copertă cartonată

Cuprins | Contents Cuvânt înainte 7 Foreword 9 Lista participanților | The list of participants 11 Norbert Kapcsos Urmele unei aşezări din perioada târzie a epocii sarmatice descoperite la Şagu „Sit A1_1”, județul Arad 13 Traces of a Settlement from the Late Sarmatian-Period discovered in Șagu „ Site A1_1”, Arad County 31 Ioan Stanciu Câteva aspecte ale locuirii medievale timpurii în partea de nord-vest a României 45 Some Aspects Regardings the Early Medieval Habitation in the North-West Part of Romania 74 Călin Cosma Considerații privind tipologia și cronologia spadelor, a săbiilor și a paloșelor din secolele VII-VIII descoperite în Transilvania, Maramureș și Banatul Românesc 83 Considerations Regarding the Typology and Chronology of 7th and 8th Centuries Swords, Sabers, and Broadswords Discovered in Transylvania, Maramureș, and the Romanian Banat 103 Coralia Dorina Bonta Construction Elements of the Houses from Jucu de Sus, Cluj County (8th–9th Centuries Settlement) 111 Elemente din construcția locuințelor de la Jucu de Sus, jud. Cluj (așezarea din secolele VIII-IX) 123 Florin Mărginean O așezare din perioada avară târzie și urme de locuire din vremea arpadienilor la Mureșul de Jos. Descoperirile arheologice de la Pecica „Est/Smart Diesel”, jud. Arad 141 A Settlement from Late Avar Period and Traces of Habitation from Árpádian Time in the Lower Mures. Archaeological Discoveries from Pecica „Est/Smart Diesel”, Arad County 158 Luminița Andreica-Szilagyi Analiza antropologică a unui mormânt din perioada avară de la Pecica “Est/Smart Diesel”, jud. Arad 185 Anthropological Analysis of a Grave from Avar Age in Pecica “Est/Smart Diesel”, Arad County 186 Dan Băcueț-Crișan Despre cuptorul de olar din perioada medievală timpurie descoperit la Sighișoara „Dealul Viilor” – sector Necropolă (jud. Mureș). Observații privind tehnica de modelare a ceramicii și cronologia. Comparații cu olăria medievală timpurie modelată la roata rapidă din spațiul nord-vestic al României 189 About the Early Medieval Pottery Kiln Discovered in Sighișoara “Dealul Viilor” – Necropolă Sector (Mureș County). Observations on Chronology and the Pottery Modelling Technology. Comparisons with the Early Medieval Pottery Made on the Fast Turning Potters’ Wheel in the North-Western Part of Romania 206 Cristina Paraschiv-Talmațchi Considerații privind tipurile de locuințe medievale timpurii din Dobrogea 211 Considerations Regarding the Types of Early Medieval Dwellings in Dobrudja 222 Claudia Urduzia, Zeno Karl Pinter Materiale romane refolosite în aşezări medievale de pe valea Secaşului (jud. Sibiu) 231 Roman Materials Reused in Medieval Settlements from the Valley of Secaș (Sibiu County) 238 Keve László Tipuri de vase ceramice din perioada arpadiană, în Scaunul Mureş 255 Árpádian Age Ceramic Vessel Types from Mureș Seat 261 Sándor Romát Valea lui Mihai (Érmihályfalva) – Jánostelke. Problematica identificării unei așezări arpadiane 271 Valea lui Mihai (Ér mihály falva) – Jánostelke. The Issue of Identifying an Árpádian Settlement 272 Dan Băcueț-Crișan, Zsolt Csók O locuință medievală timpurie descoperită la Ip „Dealul Bisericii” (județul Sălaj) 281 An Early Medieval Dwelling Discovered in Ip “Dealul Bisericii” (Sălaj County) 286 Maria Crîngaci Țiplic Practica depunerii de monede în cimitirele din Transilvania (secolele XI–XIII). Interpretări și perspective 301 The Practice of Depositing Coins in Cemeteries in Transylvania (11th–13th Centuries). Interpretations and perspectives 323 Dan Culic Monumente uitate (II). Bisericile medievale dispărute din județul Sălaj. Ruina unei biserici medievale din hotarul satului Cheud 333 Forgotten Monuments (II). Lost Medieval Churches in County of Sălaj. The Ruin of a Medieval Church from the Territory of the Village of Cheud 336 Lista abrevierilor | Abbreviations 345