ARHEOLOGIE

LOCUIREA DIN BAZINUL SOMEŞULUI MIC ÎN SECOLELE VII–IX. AȘEZAREA DIN BAZINUL SOMEȘULUI MIC ÎN SECOLELE VII–IX

Coralia Bonta

carte
ISBN 978-606-543-856-9
Anul apariției: 2017
Format: A4
Nr. pagini: 468
Copertă cartonată
Preț: 90 lei

CUPRINS CUVÂNT ÎNAINTE 13 INTRODUCERE 15 1. Scop și motivație 15 2. Structură și metode 16 3. Istoricul cercetărilor, periodizare 21 CAPITOLUL I. CADRU GEOGRAFIC ȘI ISTORIC 27 I.1. Depresiunea colinară a Transilvaniei 27 I.1.1. Geografie 27 I.1.2. Resurse naturale 28 I.1.3. Căile de comunicație 29 I.1.4. Evoluția istorică după epoca romană 31 I.2. Bazinul Someșului Mic 37 I.2.1. Geografie 37 I.2.2. Aspect general 39 I.2.3. Procese geomorfologice 39 I.2.4. Solurile 39 I.2.5. Apele 40 I.2.6. Clima 40 I.2.7.Vegetația 41 I.2.8. Fauna 41 I.2.9. Locuirea din sec. VII–IX din bazinul Someșului Mic 41 I.3. Concluzii 43 CAPITOLUL II. AȘEZAREA DIN SEC. VIII–IX DE LA JUCU DE SUS–RĂSCRUCI 45 II.1. Cadrul natural 45 II.2. Suprafața 45 II.3. Structura internă 47 II.3.1. Sectorul Ia (sud-estic) 47 II.3.2. Sectorul Ib (sud-vestic) 68 II.3.3. Sectorul Ic (nord-vestic) 69 II.4. Concluzii 75 CAPITOLUL III. COMPLEXELE 79 III.1. Complexele din zonele cu locuințe 79 III.1.1. Complexele adâncite 79 III. 1.1.1. Locuințele 79 III.1.1.2. Gropile 92 6 CUPRINS III.1.2. Complexele de suprafață 96 III.1.2.1. Grupările de materiale 96 III.1.2.2. Complexe cu materiale distanțate/ degrupate 99 III.2 Complexele din zonele economice/ fără locuințe 101 III.2.1. Complexele adâncite 101 III.2.1.1. Fântânile 101 III.2.1.2. Gropile 102 III.2.2. Complexele de suprafață 105 III.2.2.1. Instalații pentru foc, în aer liber 105 III.2.2.2. Grupările 106 III.2.2.3. Complexe cu materiale distanțate/ degrupate 109 III.3. Concluzii 111 CAPITOLUL IV. CARACTERUL LOCUIRII DE LA JUCU DE SUS–RĂSCRUCI 117 IV.1. Inventarul 117 IV.1.1. Ceramică/lut 117 IV.1.1.1. Vasele 117 IV.1.1.2. Alte obiecte 118 IV.1.2. Fier 119 IV.1.2.1. Unelte 119 IV.1.2.2. Elemente/ părți de îmbinare/fixare 120 IV.1.2.3. Alte obiecte 120 IV.1.2.4. Obiecte neidentificate 121 IV.1.2.5. Zgura 122 IV.1.3. Alte metale 123 IV.1.3.1. Bronz 123 IV.1.3.2. Argint 124 IV.1.3.3. Plumb 124 IV.1.4. Os 124 IV.1.4.1. Străpungătoarele 124 IV.1.4.2. Alte obiecte 125 IV.1.5. Piatră 125 IV.1.5.1. Cute 125 IV.1.5.2. Râșnițe 126 IV.2. Economia așezării 126 IV.2.1. Agricultura 126 IV.2.1.1. Cultivarea plantelor 126 IV.2.1.2. Creșterea animalelor 127 IV.2.2. Meșteșugurile 127 IV.2.2.1. Prelucrarea osului și a pieilor 127 IV.2.2.2. Prelucrarea lânii și a fibrelor vegetale 127 IV.2.2.3. Prelucrarea lutului 128 IV.2.2.4. Prelucrarea lemnului 128 IV.2.2.5. Prelucrarea pietrei 129 IV.2.2.6. Exploatarea și prelucrarea fierului 129 IV.2.2.7. Vânătoarea și pescuitul 131 IV.2.3. Schimburile de produse 131 IV.3. Stratigrafia de context și de umplutură (internă și externă) 131 IV.3.1.Contextul stratigrafic al locuirii 132 IV.3.2. Stratigrafia de umplutură 134 IV.4. Concluzii 135 CONCLUZII 139 BIBLIOGRAFIE 143 CATALOGUL DESCOPERIRILOR DIN BAZINUL SOMEȘULUI MIC 151 INVENTARUL COMPLEXELOR ȘI AL CAROURILOR 239 THE EARLY MEDIEVAL HABITATION (7TH–9TH CENTURIES) IN THE SOMEȘUL MIC RIVER BASIN. THE SETTLEMENT FROM JUCU DE SUS–RĂSCRUCI (JUCU COM.), CLUJ COUNTY 267 LISTA ABREVIERILOR 271 LISTA FIGURILOR. LISTA TABELELOR 273 LISTA PLANȘELOR 277 PLANȘE 283