ARHEOLOGIE

RĂZBOINICI AVARI ÎN TRANSILVANIA

Călin Cosma

carte
ISBN 978-606-543-845-3
Anul apariției: 2014
Format: A4
Nr. pagini: 164
Copertă cartonată
Preț: 40 lei

„Atât în Transilvania cât și în întregul spațiu al Europei central sud estice, în Evul Mediu timpuriu au avut loc o serie de evenimente militare ce au generat transformări majore în respectivele teritorii la nivelul relațiilor interetnice, politice, sociale și culturale care au marcat evoluția istorică ulterioară a respectivelor spații geografice.
Cu toate acestea cercetarea Evului Mediu timpuriu din spațiul transilvănean, a intrat într-un con de umbră, mai ales după anul 1990. Diversele probleme arheologico istorice ridicate de studierea Evului Mediu timpuriu din Depresiunea Transilvaniei, sunt departe de fi rezolvate. Încă persistă în istoriografia românească, interpretări eronate ale fenomenului politic, cultural şi istoric din acea perioadă. De asemenea se resimte lipsa unei cronologii racordate la periodizările operate pe plan european. Sunt foarte multe deficiențe referitoare la interpretarea obiectivă a descoperirilor din secolele VII-X, din Transilvania, din punct de vedere etno-cultural. Toate aceste carențe reduc posibilitatea creionării în termeni moderni, credibili, a statutului militar, social și politic al Transilvaniei în ultimele secolele ale primului mileniu creștin.
După K. Horedt și M. Rusu, trecuți în lumea umbrelor, ambii cu procopări majore în cercetarea Evului Mediu timpuriu transilvănean, specialiști dedicați studierii istoriei Transilvaniei din a doua jumătate a mileniului I. d. H. din Transilvania, sunt tot mai puțini, ca de altfel și şantierele arheologice sistematice pentru cercetarea acestei perioade. Cauzele pentru această situație sunt numeroase, toate găsindu-și rădăcinile în inexistența unor programe universitare aprofundate care să vizeze studiul Evului Mediu timpuriu din Transilvania.
După anul 1990 și până în prezent s-au scris o serie de Istorii a Transilvaniei, toate bazate sau mai corect spus folosind datele din istoriile scrie în anii 60 ai secolului XX. Istoriografia europeană ce vizează cercetarea celei de-a doua jumătăți a primului mileniu creștin a evoluat foarte mult, evoluție care din păcate cu foarte mici excepții nu se regăsește în istoriografia românească.” Dr. Călin Cosma, Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj-Napoca în Cuvânt Înainte

Cuprins I. SCURTĂ PLEDOARIE PENTRU CERCETAREA EVULUI MEDIU TIMPURIU ÎN SPAŢIUL TRANSILVANIEI 7 II. AVARII – RĂZBOINICI AI STEPELOR ÎN EUROPA 9 II.1. Războinici avari la Constantinopol. Portrete în scrierile vremii 9 II.2. „Iureșul” avar în Europa 9 III. RĂZBOINICI AVARI ÎN TRANSILVANIA 13 III.1. Precizări referitoare la cadrul geografic abordat 13 III.2. Precizări metodologice referitoare la abordarea subiectului 14 III.3. Cucerirea Transilvaniei de către avari 15 III.3.1. Morminte avare în cimitire gepide din Transilvania 15 III.3.2. Cimitire și morminte avare din Transilvania 18 III.4. Considerații privind motivele și etapele de pătrundere a avarilor în Podișul Transilvaniei 22 III.5. Statutul politic al Transilvaniei în epoca avară 24 IV. PRECIZĂRI FINALE 29 ABRIDGED VERSION 31 1. Remarks on the geographical area 31 2. Remarks on the methodological approach to the subject 31 3. The conquest of Transylvania by the Avars 33 3.1. Avar graves in Gepid cemeteries from Transylvania 33 3.2. Avar cemeteries and graves from Transylvania 34 4. Remarks on the motives and phases of the Avar advance into the Transylvanian Plateau 37 5. The political status of Transylvania during the Avar period 39 6. Final notes 42 VI. CATALOGUL CIMITIRELOR ȘI MORMINTELOR AVARE DIN TRANSILVANIA 45 VII. BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAPHY 93 PLANȘE 99