ISTORIE

STUDIU PRIVIND ARIA CARACTERISTICĂ PENTRU PEISAJ CULTURAL ÎN ZONA CERU-BĂCĂINŢI, JUDEŢUL ALBA

Coordonatori: Toma Gorone, Mihai Pascaru, Cristian I. Popa
Autor: Radu Totoianu, Călina Ana Buţiu, Călin A. Şuteu, Viorel Cioflică

carte
ISBN 978-606-543-290-1
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

CUPRINS

I. INTRODUCERE

II. OBIECTIVE ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII (M. Pascaru, T. Goronea, C. A. Buţiu)

III. ELEMENTE SPECIFICE PEISAJULUI CULTURAL „ZONA CERU-BĂCĂINŢI”
III.1. Cadrul natural (V. Constantin)
III.2. Patrimoniul arheologic (C. I. Popa)
III.3. Reflectarea localităţii în hărţile iosefine (sec. XVIII) (T. Goronea)
III.4. Istoria modernă a satelor (C. I. Popa)
III.5. Tipuri de aşezări umane (T. Goronea)
III.6. Oameni care gândesc în lemn şi piatră. Tipologia locuinţei (T. Goronea)
III.7. Arta populară, ocupaţiile şi tradiţiile din zona Ceru-Băcăinţi (R. Totoianu)

IV. REFERENŢI IDENTITARI ÎN COMUNA CERU-BĂCĂINŢI. REZULTATELE UNEI INVESTIGAŢII SOCIOLOGICE (C. A. Buţiu, M. Pascaru, V. Cioflică)
IV.1. Conştiinţa istorică: reflecţia vetrei imemoriale
IV.2. Tezaur cultural: elementele fabulosului popular
IV.3. Elemente concrete ale specificului localităţii
IV.4. Percepţia propriei valori a comunităţii
IV.5. Percepţia posibilelor măsuri şi soluţii de reanimare a zonei
IV.6. Obiceiuri. Tradiţii. Păstrători
IV.7. Proiecţia viitorului

V. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI DE POLITICĂ A PEISAJULUI CULTURAL „ZONA CERUBĂCĂINŢI” (T. Goronea, M. Pascaru, C. A. Buţiu)

Anexe (C. A. Buţiu, M. Pascaru, Viorel Cioflică)

Bibliografie

Abstract

Résumé