NUMISMATICĂ

SĂRAC SAU BOGAT ÎN TIMP DE PERICOL? TEZAURUL IMPERIAL ROMAN DE LA GRUIA (JUD. MEHEDINȚI)

Cristian Găzdac, Marin Neagoe

carte
ISBN 978-606-543-941-2
Anul apariției: 2018
Format: A4
Nr. pagini: 250
Preț: 50 lei

CUPRINS

MULȚUMIRI 7
INTRODUCERE 9
CONDIȚIILE DE DESCOPERIRE 10
NOMINALE 11
STRUCTURA TEZAURULUI 12
MONETĂRII 15
VALOAREA TEZAURULUI ÎN EPOCĂ 16
MOTIVUL ASCUNDERII ȘI NERECUPERĂRII TEZAURULUI 18
MONEDE CU ERORI 19
BIBLIOGRAFIE 25
TABELE 29
Tab. 1. Structura tezaurului de la Gruia 29
Tab. 2. Distribuția pe monetării a pieselor din tezaurul de la Gruia 30
GRAFICE 31
HĂRȚI 37
CATALOG 45
PLANȘE 197