ETNOGRAFIE ŞI ETNOLOGIE

CORPUSUL RĂSPUNSURILOR LA CHESTIONARELE ION MUŞLEA I. BASARABIA ŞI BUCOVINA

Cosmina Timoce-Mocanu, Ion Cuceu, Maria Cuceu

carte
ISBN 978-606-543-676-3
Anul apariției: 2015
Format: B5
Nr. pagini: 744
Copertă cartonată
Preț: 50 lei

„Cu lucrările ce debutează prin volumul de față, Repertoriul general al Arhivei de Folclor a Academiei Române 1930–1948. Corpusul răspunsurilor la chestionarele Ion Mușlea, îi rămăsesem de prea multă vreme datori celui ce a înființat, aici la Cluj, în 1930, institutul nostru, care, iată, împlinește acum, 85 de ani de la întemeiere, o perioadă lungă de timp, de când fondurile sale documentare stau generos la îndemâna tuturor, cu materiale prețioase pentru studii, pentru lucrări monografice, pentru încercări de sinteză, lucrări de doctorat sau de licență etc. Instituția este considerată drept cea de-a doua bază națională de informare și documentare, după Arhiva fondată, în 1928, la București, de Constantin Brăiloiu, reedificată, din 1949, ca Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor, ce poartă, după 1990, numele marelui ei întemeietor. Alte câteva din îndatoririle față de memoria creatorului instituției noastre au fost îndeplinite între timp. I-am adunat într-un volum studiile și memoriile întemeietoare, rapoartele anuale de activitate și chestionarele lansate între 1930 și 19481, pentru ancheta indirectă.
(...)
Aceste seturi de excerpte din Corpus trebuie văzute într-o dublă perspectivă. Întâi cu o valoare practică nemijlocită, de punere cât mai facilă în circuit științific a unei mase de informații folclorice la care n-au avut acces decât puțini cercetători din Republica Moldova și doar după 1990. În aceeași viziune, după valorificarea într-un volum separat a răspunsurilor la primul chestionar (I. Calendarul poporului pe lunile ianuarie-februarie), care se va edita, sperăm, împreună cu cele primite la chestionarul neoficial, din 13 decembrie 193053, se va putea pune problema unei veritabile repertorizări, mai complete, căreia să i se anexeze un prim corpus de date folclorice basarabene și bucovinene din Arhiva de Folclor a Academiei Române, de la Cluj.” - fragment din Introducere

CUPRINS

INTRODUCERE I
NOTA EDITORILOR XL
CHESTIONARUL II. OBICEIURI DE VARĂ XLI CHESTIONARUL IV.
OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ XLVII
CHESTIONARUL VII.
CALENDARUL POPORULUI PE LUNILE OCTOMBRIE-DECEMBRIE L
ŞEZĂTOAREA LII
1. [RĂSPUNS LA] CHESTIONARUL II: OBICEIURI DE VARĂ 7
2. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL II: OBICEIURI DE VARĂ] 15
3. [RĂSPUNS LA] CHESTIONARUL II: [OBICEIURI DE VARĂ] 19
4. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL II: OBICEIURI DE VARĂ] 27
5. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL II.] OBICEIURI DE VARĂ 31
6. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL IV: OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ] 41
7. [RĂSPUNS LA] CHESTIONARUL IV: OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ 57
8. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL II]: OBICEIURI DE VARĂ 63
9. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL IV]: OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ 73
10. RĂSPUNS LA CHESTIONARUL II: OBICEIURI DE VARĂ 87
11. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL II: OBICEIURI DE VARĂ] 93
12. [RĂSPUNS LA] CHESTIONARUL IV: OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ 97
13. [RĂSPUNS LA] CHESTIONARUL VII: OCTOMBRIE-DECEMBRIE 105
14. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL II]: OBICEIURI DE VARĂ 115
15. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL IV: OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ] 129
16. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL VII: OCTOMBRIE-DECEMBRIE 137
17. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL II: OBICEIURI DE VARĂ] 141
18. RĂSPUNS LA CHESTIONARUL IV: [OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ] 145
19. RĂSPUNS LA CHESTIONARUL AL VII: [OCTOMBRIE-DECEMBRIE] 157
20. RĂSPUNS LA CHESTIONARUL IV: [OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ] 163
21. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL II: OBICEIURI DE VARĂ] 173
22. [RĂSPUNS LA] CHESTIONARUL II: OBICEIURILE DE VARĂ 179
23. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL VII: OCTOMBRIE-DECEMBRIE] 185
24. RĂSPUNS LA CHESTIONARUL NUMĂRUL IV: [OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ] 191
25. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL VII: OCTOMBRIE-DECEMBRIE] 199
26. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL II: OBICEIURI DE VARĂ] 213
27. [RĂSPUNS LA] CHESTIONARUL II: OBICEIURILE DE VARĂ 215
28. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL II]: OBICEIURI DE VARĂ 219
29. [RĂSPUNS LA] CHESTIONARUL IV: OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ 223
30. [COMPLETARE LA RĂSPUNSUL LA CHESTIONARUL IV: OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ] 229
31. OBICEIURI. CREDINŢE [ŞI SUPERSTIŢII] [CALENDAR I ŞI VII 231
32. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL IV: OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ] 237
33. RĂSPUNSURILE CHESTIONARULUI VII: [OCTOMBRIE-DECEMBRIE] 243
34. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL IV: OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ] 249
35. CULEGERI DE DATINE ŞI CREDINŢE POPORANE 255
36. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL II]: OBICEIURI DE VARĂ 257
37. [RĂSPUNS LA] CHESTIONARUL IV: OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ 265
38. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL VII: OCTOMBRIE-DECEMBRIE] 271
39. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL II]: OBICEIURI DE VARĂ 273
40. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL IV]: OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ 279
41. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL II: OBICEIURI DE VARĂ] 291 v 42. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL IV]: OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ 297
43. RĂSPUNS LA CHESTIONARUL II: OBICEIURI DE VARĂ 305
44. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL II]: OBICEIURI DE VARĂ 309
45. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL II] OBICEIURI DE VARĂ 315
46. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL IV]: OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ 321 v 47. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL II]: OBICEIURI DE VARĂ 327
48. [RĂSPUNS LA CHESTIONARUL IV]: OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ 333
49. RĂSPUNS LA CHESTIONARUL VII: OCTOMBRIE-DECEMBRIE 343
EXCERPTE PENTRU LUCRĂRI DE REFERINȚĂ TIPOLOGII, ENCICLOPEDII, BAZE DE DATE 347
INDICELE ANALITIC ȘI TEMATIC 615
GLOSAR 651
INDICELE RESPONDENŢILOR ANCHETATORI 677
INDICELE SUBIECŢILOR/INFORMATORILOR 681
INDICELE LOCALITĂȚILOR ANCHETATE 689