ARHEOLOGIE

DEPOZITE DE BRONZURI DIN SĂLAJ

Ioan Bejinariu

carte
ISBN 978-606-543-942-9
Anul apariției: 2018
Format: A4
Nr. pagini: 126
Preț: 25 lei

„Noile acumulări ale cercetării din ultimele decenii au contribuit într-o măsură importantă la creionarea unei imagini tot mai coerente a societății europene a epocii bronzului. Aparentul sistem egalitar al perioadei neo-eneolitice se restructurează treptat, iar consecința directă se va regăsi în ierarhizarea societății pe paliere, determinate în funcție de putere și avuția personală. Ideologia noii epoci este dominată de războinici și faptele lor de arme, de preocuparea pentru obținerea și consolidarea prestigiului, de imortalitatea eroului și a faptelor sale. Aceasta transpare nu doar din sursele scrise (chiar dacă ceva mai târzii), dar și din reprezentările iconografice ori din interpretarea unor contexte arheologice. Construcția identitară a elitelor se fundamentează nu doar pe obiectele de prestigiu personal, ci și pe deținerea unor poziții strategice, dominante în peisaj. Afișarea, adesea ostentativă a poziției înalte deținute în societate se manifestă pe multiple planuri. Unul dintre ele este cel al relației cu nivelul transcedental, cu divinitatea, domeniu unde se plasează, conform opiniei majorității specialiștilor, cea mai mare parte a depunerilor sau depozitelor de bronzuri. Depozitele de bronzuri reprezintă o sursă importantă pentru cunoașterea unor aspecte particulare ale civilizației europene a epocii bronzului. Multiplele niveluri ale abordării acestui fenomen au fost precizate într-o serie de studii, care au evidențiat însă și limitele cercetării. Una dintre cele mai serioase, cu care frecvent ne întâlnim, constă în caracterul fortuit al multora dintre depozitele descoperite. Într-o lucrare mai veche constatam, cel puțin pentru spațiul românesc, că depozitele de bronzuri care au fost descoperite / scoase la iveală de către specialiști reprezintă un procent periferic în ansamblul descoperirilor.” - fragment din Introducere

CUPRINS

Vorwort 7
Introducere 9
Pandantivele de bronz descoperite la Șimleu Silvaniei 11
Depozitul de bronzuri de la Gălpâia (com. Bălan) 19
Depozitul de bronzuri de la Aghireș (com. Meseșenii de Jos) 37
Două seceri de bronz descoperite în zona Porții Meseșene 45
Depozitul de bronzuri de la Jibou 51 Câteva concluzii 59
Date referitoare la compoziția unora dintre obiectele de bronz (Gheorghina Olariu, Ioan Bejinariu) 65
New Bronzehoard from Sălaj County (north-western Romania) (summary) 77 Abrevieri bibliografice 83
Lista ilustrațiilor / List of illustrations 95
Planșe 97