ISTORIE

PARLAMENTUL ȘI POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI (1899 – 1914)

Sebastian-Dragoș Bunghez

carte
ISBN 978-606-543-937-5
Anul apariției: 2018
Format: B5
Nr. pagini: 458
Copertă cartonată
Preț: 40 lei

Aşa cum prompt avizează de la bun începutul lucrării, autorul şi‑a propus „să analizeze modul cum a fost reflectată politica externă a României în dezbaterile parlamentare din perioada 1899–1914”. Este, potrivit Domniei Sale, prima abordare „din unghi parlamentar” a problemelor de politică externă a României dintr‑o etapă istorică mereu încărcată de tensiuni, când sub acoperirea tot mai perforată a „diplomaţiei secrete” se decantau cauzele sau originile Războiului Mondial. Tema lucrării poate să apară surprinzătoare, dacă ţinem seama că în timpurile „diplomaţiei secrete” reflectarea politicii externe a unui stat anume, precum România, de dezbaterile parlamentare nu a prea avut cum să fie decât anevoioasă, cam la distanţă de posibilităţile raportării lor la „textul formal, diplomatic”. Şi totuşi, asemenea dezbateri au avut loc, incitate de articolele de presă, de curiozităţile şi neliniştile publicului privind „securitatea externă”. Am putut cunoaşte din aproape, mai întâi ca membru în comisiile de examene şi referate, apoi în calitate de conducător ştiinţific, căutările şi „paşii” doctorandului într‑un demers istoriografic pe cât de dificil, pe atât de util din perspectiva reconstituirii pe cât posibil detaliată a unei etape aparte din istoria politicii externe româneşti. (Prof. univ. dr. GHEORGHE CLIVETI)

Lucrarea domnului Sebastian-Dragoş Bunghez nu mai este o operă de pionierat în istoriografia românească în ceea ce priveşte istoria parlamentară şi politica externă a României în perioada premergătoare primei conflagraţii mondiale, totuşi, ea aduce suficiente informaţii inedite, precum şi amendări, interpretări parţial diferite de ceea ce se cunoştea până acum. La o primă evaluare a lucrării, trebuie să remarcăm imensa cantitate de muncă înmagazinată în paginile ei, reflectată atât în dimensiunea, în cuprinsul propriu-zis, cât şi în demersul interpretativ al miilor de file de documente şi extrase din actele oficiale ale Parlamentului României care susţin şi fundamentează explicaţiile, ipotezele avansate de către autor. În ciuda mărimii în pagini a lucrării, lectura ei este una relativ facilă, datorită unei judicioase fragmentări a capitolelor, a alternării stilului sobru, propriu profesionistului, cu cel literar narativ, prin utilizarea multor citate de epocă, doctorandul etalând reale calităţi în acest sens. De asemenea, lectura s‑a dovedit a fi şi provocatoare intelectual, ştiinţific, tratarea uneori strict pozitivistă, descriptivă a evoluţiilor politice internaţionale fiind compensată de abordări care problematizează, care implică perspective transversale şi uneori chiar interdisciplinare. (Prof. univ. dr. IOAN BOLOVAN)