ETNOGRAFIE ŞI ETNOLOGIE

MULTICULTURALITATE ŞI ENCLAVIZARE CULTURALĂ ÎN TRANSILVANIA

Răzvan Roșu

carte
ISBN 978-606-543-891-0
Anul apariției: 2017
Format: A5
Nr. pagini: 202

„Contribuțiile din cartea de față atrag atenţia cercetării interetnice multidisciplinare asupra unei zone multietnice, Ardealul, și ajută la înţelegerea structurilor etnice, precum şi a mecanismelor care condiţionează nuanţele conviețuirii în zonele cu o mare variaţie lingvistică, etnică și confesională. Cercetarea comunităţilor din diferitele zone poate oferi nu doar o mai bună cunoaștere a unei regiuni și a populațiilor ei, ci şi o lămurire asupra înţelegerii conştiinţei religioase. În același timp, se pot articula evaluări şi atitudini şi se poate explica percepția conflictelor de către participanţi. Astfel se întregește câmpul cunoaşterii relaţiilor interetnice și interculturale, de aici rezultand posibilităţi de dezvoltare a modelelor de coexistenţă multiculturală.
Răzvan Roșu abordează diferite metode şi teorii ale cercetării antropologice şi etnografice bazându-se pe experienţele și cercetările lui pe teren. Toate cele șase studii de caz se bazează pe analiza unor informanți din mediul tradiţional. Cercetările prezentate nu pot fi realizate decât într-o manieră interdisciplinară, existând posibilitatea, datorită caracterului preponderent antropologic al studiilor, de a-i surprinde pe istorici, muzicologi sau sociologi. Volumul se compune din mai multe studii antropologice conectate între ele prin ideea centrală – dacă, în ce condiţii și în ce măsură s-a produs un schimb cultural“. (Acad. prof. univ. dr. dr. h.c. Thede Kahl, „Cuvânt înainte“)