ISTORIE

CONVERGENȚE ETNOCULTURALE
IN HONOREM MIRCEA PRAHASE

Editori: Adrian Onofreiu, Dan Lucian Vaida

carte
ISBN 978-606-543-284-0
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

CUPRINS

Cuvânt înainte

Ioan Mircea Prahase – date privind biografia şi opera ştiinţifică

Acad. Dumitru PROTASE
Vir egregius lauro dignus

Mircea PRAHASE
Unde ne sunt tradiţiile?

MIRCEA PRAHASE VĂZUT DE CONTEMPORANI

Pavel BERENGEA
Mentorului meu

Cornel COTUŢIU
Şi el crede că „veşnicia s-a născut la sat”

Mircea DAROŞI
Ioan Mircea Prahase – o viaţă dedicată culturii

Ioan DÂMBU
Scrisoare despre un prieten drag

Vasile FILIP
Mircea Prahase – la ultima carte?

Niculae GHERAN
A fost să fie!

Gavril ISTRATE
Un gând bun despre un prieten – Mircea Prahase

Livia ISTRATE
Un om, un tribut pe altarul folclorului

Ioan LĂPUŞNEANU
Chemarea satului natal

Macavei Al. MACAVEI
Un dicţionar neaoş

Ironim MARŢIAN
Mircea Prahase … la borna 65

Menuţ MAXIMINIAN
Mircea Prahase – Omul şi etnologul

Adrian L. MĂNARCĂ
Un intelectual rasat şi un prieten adevărat

Andrei MOLDOVAN
Poveste cu un tânăr aristrocat

Veronica OŞORHEIAN
Cu mirişug, mi-a fost întoarcerea spre obârşie

Aurel PODARU
Mircea Prahase – „Fragmentarium”

Alexandru PUGNA
Profesorul Mircea Prahase mi-a marcat existenţa

Pompei RAUS
Mircea Prahase – o viaţă închinată culturii

Gavril RUS
Mircea Prahase – cetăţean de onoare al comunei Zagra

Claudia Septimia SABĂU
Cartea celor peste 1500 cuvinte

Ioan SENI
Mircea Prahase – la 65 de ani

Victor ŞTIR
Despre trei cărţi ale cercetătorului Mircea Prahase

Crin Triandafil THEODORESCU
În robia cuvântului

Sever URSA
Despre Mircea Prahase, profesorul, lingvistul, dialectologul, folcloristul, scriitorul, animatorul cultural

Nicolae VRĂSMAŞ
Mircea Prahase, un cercetător de elită

ISTORIE ŞI TRADIŢIE ÎN SPAŢIUL TRANSILVĂNEAN

Ioan BÂCA
Aspecte de toponimie comparată. Studiu de caz: denumiri topografice din Munţii Bârgăului

Silvius Ovidiu CHIŞ
Reprezentări ale mijloacelor de transport pe monumentele funerare din Dacia Romană

Aurelia DAN
Dascălii şcolilor năsăudene – artizanii arcului peste timp. Activitatea profesională a dascălilor năsăudeni
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Vasile DOBRESCU
Din opera de tinereţe a istoricului Vasile Netea

Ana-Maria NENIŢOIU
Loisir-ul în spaţiul public şi privat secolele (XIX-XX) în Bistriţa-Năsăud

Adrian ONOFREIU
Contribuţii documentare referitoare la construirea Bisericii greco-catolice din Năsăud

Dan PRAHASE
Minunile Maicii Domnului: salvarea unui epitrop

Liviu PĂIUŞ
Florian Porcius – luptător pentru drepturile grănicereşti

Viorel RUS
Un eveniment cultural românesc în Bistriţa anului 1902: Adunarea generală a Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român (Ecouri în presa românească a vremii)

Andreea SALVAN
Zestrea bisericilor din Districtul Bistriţei şi Năsăudului în secolul al XVIII-lea

Angela Livia ŞTEOPAN
Exordiu pentru o idee sau despre un repetabil început

Iosif UILĂCAN
Leon Scridon

Floare VAIDA, Dan Lucian VAIDA
O filă din istoria satului Mocod – bătălia de la „Valea Hotarului” (2 ianuarie 1849)

ANEXE