ISTORIE

ÎNTRE IDEALURI ȘI REALITATE. ARHIDIECEZA GRECO-CATOLICĂ DE ALBA IULIA ȘI FĂGĂRAȘ ÎN TIMPUL PĂSTORIRII MITROPOLITULUI VASILE SUCIU (1920–1935)

Lucian Turcu

carte
ISBN 978-606-543-835-4
Anul apariției: 2017
Format: B5
Nr. pagini: 626
Copertă cartonată
Preț: 50 lei

Teza lui Lucian Turcu a trasat practic un nou program de cercetare, a soluționat probleme rămase în suspensie din perioada anterioară, altele noi care au apărut în noul context politic și religios de după 1918. A optat pentru o rezolvare a problemelor abordate. A făcut o demonstrație de real profesionalism, de maturitate profesională, cu spirit critic, coroborând informațiile furnizate de la Blaj și de la Roma, într-o reconstrucție istorică ce așează Biserica Română Unită în cadrul societății românești, în evoluția istorică a României. A făcut-o beneficiind de o informație arhivistică copleșitoare, remarcabil gestionată și valorificată, integrată unei bibliografii exemplare pentru o teză de doctorat. Deși stufoasă ca informație, teza de dimensiuni impresionante se citește cu ușurință, fiind redactată într-un stil curgător, antrenant, cu o legătură logică între capitole, cu o foarte bună cunoaștere a problematicii pe care a tratat-o, ceea ce i-a permis să facă numeroase conexiuni, interpretări și încheieri extrem de valoroase. (Prof. univ. dr. Nicolae BOCŞAN)


CUPRINS

PREFAȚĂ
INTRODUCERE

CAPITOLUL I
BISERICA GRECO-CATOLICĂ ÎN TRANZIȚIE: DE LA PREVEDERILE LEGISLAȚIEI AUSTRO-UNGARE LA DECIZIILE JURIDICE ROMÂNEȘTI
1. Context internațional – reacții romanești
2. Constituția din 1923
3. Legea cultelor
4. Concordatul

CAPITOLUL II
MITROPOLITUL VASILE SUCIU
1. Cum a ajuns Vasile Suciu mitropolit al Bisericii greco-catolice românești?
2. Profilul intelectual și direcțiile de activitate ale mitropolitului Vasile Suciu

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ARHIDIECEZEI DE ALBA IULIA ȘI FĂGĂRAȘ
1. Implicațiile metamorfozelor politice și teritoriale de la finalul Primului Război Mondial asupra spațiului eclezial greco-catolic românesc
2. Eforturi de organizare a comunităților greco-catolice din afara României
3. Tentative de extindere ale Bisericii greco-catolice în spațiul românesc extratransilvan
4. Structura administrativ-teritorială a arhidiecezei de Alba Iulia și Făgăraș la finalul deceniului trei al secolului XX

CAPITOLUL IV
SINOADELE ARHIDIECEZANE: CONTEXT, MIZE, DEZBATERI, DECIZII
1. Sinodul arhidiecezan din 1919
2. Sinodul arhidiecezan din 1921
3. Sinodul arhidiecezan din 1927

CAPITOLUL V
GENEZA REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE A MITROPOLITULUI GRECO-CATOLIC

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE ȘI ABREVIERI
INDICE DE NUME
INDICE DE LOCURI