ARHEOLOGIE

BRONZUL TÂRZIU LA DUNĂREA DE JOS. COMPONENTE ȘI RELAȚII INTERCULTURALE
LATE BRONZE AGE AT THE LOWER DANUBE. COMPONENTS AND INTERCULTURAL RELATIONS

Neculai Bolohan

carte
ISBN 978-606-543-775-3
Anul apariției: 2016
Format: A4
Nr. pagini: 362
Copertă cartonată
Preț: 40 lei

Această carte a câștigat Premiul „Vasile Pârvan“ al Academiei Române în anul 2016

Această contribuție încearcă să refacă o secvență cronologică și culturală importantă pentru Preistoria sud-estului Europei. Perioada târzie a epocii bronzului a generat, în condiții diverse, reconfigurări ale vechilor scenarii. Este unul dintre primele momente istorice care a dus la scindarea Europei. Astfel, centrele de civilizație mai vechi, de la fațada răsăriteană a Mării Mediterane, tind să devină centre de iradiere/difuziune a bunurilor și ideilor culturale. În același timp, are loc un fenomen de diminuare a rolului cultural jucat de unele zone europene, care tind spre un nou statut. Între două concepte, centru și periferie, am încercat să definesc rolul jucat de ceea ce este denumit îndeobște cu termenul de zonă de contact. Mai rămân de stabilit mecanismul și componentele care au ordonat aceste relații. Din nefericire, pentru mulți ani, cercetarea arheologică din România s-a situat la un nivel conceptual și ideologic adeseori impropriu unor dezvoltări sau încheieri multidimensionale. Achizițiile teoretice și metodologice din ultimii ani permit, pe lângă racordarea la curentele arheologice actuale, conceptualizări proprii care, cu siguranță, vor duce la noi posibilități de abordare.

CUPRINS

Prefață (Attila László)
CUVÂNT ÎNAINTE

I. INTRODUCERE

II. CADRUL GEOGRAFIC
II.1. Carpații Meridionali
II.2. Zona subcarpatică
II.3. Podișul Dobrogei
II.4. Podișul Getic
II.5. Câmpia Română
II.6. Partea răsăriteană a Peninsulei Balcanice
II.7. Platforma prebalcanică
II.8. Bazinul Maritsa și bazinul Ergene
II.9. Repere geografice privind ținuturile nord-egeene

III. CATALOGUL DESCOPERIRILOR
III.1. Grupul Coslogeni-Yagnilo
III.2. Grupul Zimnicea-Plovdiv-Cherkovna

IV. ISTORICUL ȘI STADIUL CERCETĂRILOR

V. GRUPURILE CERAMICE DIN BRONZUL MIJLOCIU

VI. GRUPUL COSLOGENI-YAGNILO
VI.1. Aria de răspândire
VI.2. Așezări, locuințe și anexe gospodărești
VI.3. Rit și ritual funerar
VI.4. Artefacte din silex, piatră, os și corn
VI.5. Olăria
VI.5.1. Tehnica de prelucrare
VI.5.2. Forme ceramice
VI.5.3. Concluzii privind olăria
VI.6. Activitatea metalurgică
VI.6.1. Catalogul descoperirilor metalice
VI.6.2. Observații privind activitatea metalurgică
VI.6.2.1. Unelte
VI.6.2.2. Arme
VI.6.2.3. Obiecte de port și de podoabă
VI.6.2.4. Alte obiecte din bronz
VI.6.2.5. Resturi și dovezi ale prelucrării metalelor
VI.7. Cronologie și origini

VII. GRUPUL ZIMNICEA-PLOVDIV-CHERKOVNA
VII.1. Aria de răspândire
VII.2. Așezări, locuințe și anexe gospodărești
VII.3. Rit și ritual funerar
VII.4. Olăria
VII.4.1. Forme ceramice
VII.4.2. Concluzii privind olăria
VII.5. Activitatea metalurgică
VII.5.1. Catalogul descoperirilor metalice
VII.5.2. Concluzii privind activitatea metalurgică
VII.6. Cronologie și origine

VIII. CONSIDERAȚII PRIVIND CONEXIUNILE CULTURALE DIN BRONZUL TÂRZIU ÎN RĂSĂRITUL PENINSULEI BALCANICE

IX. CONCLUZII
SUMMARY
ABREVIERI
BIBLIOGRAFIE
LISTA ILUSTRAȚIILOR
LIST OF ILLUSTRATIONS
PLANȘE 1 – 82