ISTORIE

O ISTORIE DIN FĂRÂME: PROTOPOPIATUL GRECO-CATOLIC AL MUREȘULUI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX

Corina Teodor

carte
ISBN 978-606-543-804-0
Anul apariției: 2017
Format: B5
Nr. pagini: 508
Copertă cartonată
Preț: 50 lei

„Evenimentele trezesc emoții și reverberează în istoria locală, însă, cu timpul se estompează și rămân în memoria noastră ca «o amprentă lăsată de un loc sau de un personaj». Ceea ce încă întâlnim în amintiri, ceea ce se întrezărește în amprenta lăsată de evenimente, ceea ce întâlnim în cioburi și frânturi sunt parte a unui întreg, o istorie locală ca parte a unei istorii mai ample, la rândul ei o parte a istoriei universale. Nici o frântură de adevăr nu trebuie uitată, istoria, cu bune și rele, trebuie redată în mod obiectiv pentru că «nimic nu e chiar întâmplător» sau lipsit de semnificație, iar posteritatea trebuie să cunoască adevărul. Arhivele, memoriile, amprentele evenimentelor sunt «o istorie în fărâme sau din fărâme», devenite materie primă a cercetătorului chemat să restituie întregul.
Este ceea ce Corina Teodor ne oferă prin lucrarea de față: O istorie din fărâme: protopopiatul greco-catolic al Mureșului la începutul secolului XX. Dincolo de rigoarea cercetării și de aparatul critic aferent, această carte este transpusă într-o manieră dinamică, ne oferă scenariul unui tablou în mișcare care ne introduce în atmosfera începutului de secol XX, așa cum aceasta se întruchipează în «aerul domol ardelean». Dacă memoria selectivă a posterității reține numai marile evenimente, aceste «fărâme de istorie» ne coboară în intimitatea protagoniștilor istoriei timpului respectiv, ne prezintă oameni cu speranțe și deziluzii, dedicați idealurilor pe care caută să le promoveze în ciuda dificultăților, descoperim oamenii, eroii care au clădit istoria, azi anonimi pentru marea majoritate.
Istoria protopopiatului greco-catolic de Târgu Mureș la început de secol XX reînvie memoria protopopului Dionisie Decei, a parohului George Târnăvean și a altor preoți dedicați muncii de păstorire a comunităților de credincioși și apostolatului. Adevărul revelează lumea reală, cu luminile și umbrele ei inerente, cititorul descoperind de multe ori «istorii» și trăsături de caracter pe care le regăsim constant în istoria lumii și în trecutul Bisericii“. (Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, în Cuvânt înainte)

CUPRINS

Cuvânt înainte (Virgil Bercea)
Argument

Capitolul I. Fragmente din istoria ecleziastică și a vieții religioase
I.1. Antecedente: din istoria protopopiatului greco-catolic al Mureșului
I.2. O metamorfoză ecleziastică și implicațiile din Ardeal: Episcopia greco-catolică maghiară de Hajdúdorogh
I.3. O lume de sate și preoți în Ardeal: protopopiatul greco-catolic al Mureșului la începutul secolului XX
I.4. Dincolo de captivitatea noii episcopii de Hajdúdorogh: reacții politice din protopopiatul greco-catolic al Mureșului
I.5. File dintr o istorie de familie: Dionisie Decei
I.6. Noi începuturi: Dionisie Decei – paroh la Bandul de Câmpie
I.7. Într o primăvară, un sinod
I.8. Din realitatea ecleziastică: câteva vizitații canonice
I.9. Simpatii și antipatii clericale: Dionisie Decei, George Târnăvean și Ioan Roman
I.10. Dascăli și parohi: de la altarul bisericesc la altarul didactic
I.11. Marginalii confesionale: sectanții în Ardeal

Capitolul II. Umbrele Marelui Război
II.1. Când încă verba volant: zvonurile în timpul Primului Război Mondial
II.2. Daune materiale în parohii
II.3. Despre eroi și morminte în arealul mureșean
II.4. Ajutoare din tărâmul făgăduinței

Capitolul III. Schițe dintr o tulburătoare istorie socială
III.1. Prezențe discrete: câteva personaje feminine
III.2. Eșecuri matrimoniale, cu parfum de femeie
III.3. Căsătorii în cumpănă. Dispăruți fără urmă pe frontul Primului Război Mondial
III.4. Despre copilărie în vremuri de război
III.5. Victime colaterale: singuri pe lume

Capitolul IV. În căutarea unor sociabilități publice și private
IV.1. Când viața e mai presus de canoane. Moravuri la început de veac
IV.2. Biblioteci parohiale în secvențe mureșene
IV.3. Călătorii și călători la început de veac
IV.4. Un sacerdoțiu uman: detalii medicale în documentele protopopiatului
IV.5. Concedii clericale
IV.6. Tutun, tămâie și alte fumuri ardelene
IV.7. „Nihil sine Deo” în ambient ardelean

Capitolul V. O istorie aproape de final
V.1. Un personaj nou în scenă: Elie Câmpeanu
V.2. Reîntregirea protopopiatului greco-catolic al Mureșului

Epilog
Bibliografie selectivă
Anexă