ARTĂ ŞI ISTORIA ARTEI

CRONICA DE ARTĂ. DESPRE PICTORI ŞI TABLOURI ÎN PAGINILE GAZETELOR ROMÂNEŞTI DIN VEACUL AL XIX-LEA (1860–1900)

Lidia Trăușan-Matu

carte
ISBN 978-606-543-818-7
Anul apariției: 2017
Format: A5
Nr. pagini: 366
Preț: 25 lei

„Modernizarea societății românești în a doua jumătate a secolului al XIX‑lea a încurajat apariția unei piețe de artă la gurile Dunării, după un model de tip occidental pe care elita epocii l‑a copiat și l‑a transplantat, cu reușitele, eșecurile, particularitățile inerente. [...]
Lidia Trăușan‑Matu ne propune prin paginile de față o recuperare necesară a cronicii de artă din a doua jumătate a epocii menționate. Rândurile respective, împrăștiate printr‑o presă culturală eterogenă și, uneori, efemeră, reconstituie biografii, trasee și destine profesionale, mecanisme de promovare și excludere profesională, legături din interiorul unei bresle și încă ceva, care apare printre rândurile cronicilor: drumul european al unei societăți care începuse să descopere cu deplină curiozitate Europa și să se integreze în cadrul cosmopolit al acesteia. Ele au fost identificate și alăturate cu acribie, puse în contextul epocii și oferite specialiștilor a căror cercetări vor beneficia de susținerea acestui prețios volum“. (din „Prefață“, dr. Alin Ciupală)

CUPRINS

Prefață
Cuvânt înainte

Picturi murale executate în biserica Saint Eustache la Paris de D‑l F. Barrias
Esarcu, Belle Arte
Esarcu, Belle Arte. Deșteptarea României
C. Stăncescu, Discurs asupra mișcării artelor în România în anul 1867
T., Cronica artistică
C. Stăncescu, Discursul rostit de D.C. Stăncescu la inaugurarea conferințelor pe 1868/9
Iacob Negruzzi, Galeria de tablouri din Iași
Red., Exposițiunea artiștilor în viață la București
Exposiția artiștilor din 1874 în Bucuresci
Delavrancea, Salonul „Atheneului”. Obedeanu – Vermont – Juan Alpar (Paraschivescu) – Eugen Voinescu – Grigorescu
Delavrancea , Salonul „Atheneului” (Urmare și fine). Ion Andreescu – G. D. Mirea – Ion Georgescu – St. Valbudea – Conclusie. II
N. Ținc, Constantin Lecca (1810–1887)
N. Ținc, Alexandru Orăscu (1817–1894)
Ionnescu‑Gion, Expozițiunea Grigorescu (Palatul Atheneului)
Ionnescu‑Gion, Exposițiunea operelor artiștilor în viață (Palatul Ateneului Român)
C. I. Stăncescu, Theodor Aman 1828–1891
Redacția, Spice culese
Cost. Petrescu, Exposiția de pictură a D-lui Grant
Redacția, Romeo Gerolamo. Pictorul Teatrului Național Român
Petrescu, Portretul
Petrescu, Mozaicul
Costin Petrescu, Exposiția pictorului Marinescu
Costin Petrescu, Tablourile din Cișmegiu
«Revista poporului», Theodor Aman
„Sociala”, O lucrare de artă
John de Krômm, Câteva notițe asupra artei la noi. Expoziția Tinerimei Artistice
Pan O, Critica în artă. (Expozițiile Marinescu, Neyliès, Mendel)
A.D. Xenopol, Expoziția de pictură din München a Şcoalei Secesioniste
Vasile Ravici, Expozițiunile artistice de la Ateneul din București. Expoziția Domnilor Gropeanu și E. Voinescu
A.D. Atanasiu, Reorganizarea Şcoalelor de Arte Frumoase. Picturi expuse
Vasile Ravici, Expozițiunile artisticede la Ateneul din București. Expoziția Domnilor Gropeanu și E. Voinescu (Urmare)
A.D. Atanasiu, Arta și Domnul Ilie B(ărbulescu)
N. Tonița, Importanța criticei în artă
Redacția, Sculpturi și picturi expuse
Vasile Ravici, Eugeniu Voinescu
A.D. Atanasiu, Criticii de artă și presa
Vasile Ravici, Expozițiile artistice (La Ateneul din București, Noiembrie 1909). Derain, Forain, Galanis, Iser. Expoziția de pictură și desemn
Th. Cornel, Muzeul A. Simu din București
Vasile Ravici, Expozițiunile artistice de la Ateneul din București. Expoziția d-lui Jean A. Steriade
Vasile Ravici, Expozițiile artistice de la Atheneul din București. Expoziția de pictură a D-lui Emilian Lăzărescu Vasile Ravici, A IX‑a expoziție de pictură și sculptură a Societăței „Tinerimea Artistică” (în localul propriu, lângă primăria Capitalei). Salonul oficial 1910. Expoziție de pictură și sculptură la Ateneu
C. Ardeleanu, Expozițiile artistice din București. La Ateneu: a doua expoziție de pictură și sculptură a soților Iordănescu
Vasile Ravici, În saloanele „Tinerimei Artistice” de lângă Primăria capitalei; a II‑a expoziție a pictorilor P. Athanasescu și Gore Mircescu
Vasile Ravici, Expozițiile artistice din București. Expoziția doamnei Esmeralda Theodorovici
Vasile Ravici, Salonul oficial 1911
Vasile Ravici, Expozițiile artistice de la Ateneul din București. Expoziția P. E. Vibert (xilogravură) și S. Sanielevici (pictură)
Vasile Ravici, Reflecții de la „Salonul Oficial” 1911
Vasile Ravici, Salonul Oficial 1911. Decernarea premiilor la expozanți
A.D. Atanasiu, Expoziția Cosmovici și Briese
Vasile Ravici, Reflecții de la expozițiile artistice
A.D. Atanasiu, „Sentinela” de Octav Băncilă
Viorel, Exposițiunea cercului artistic
Victor, Celebritățile noastre: Nicolae Grigorescu
Victor, Celebritățile noastre: Aman
J. M., Exposiția cercului artistic la Atheneu
Juarez Movillă, Exposiția de la Atheneu. II
Juarez Movillă, Muzeul lui Aman
Redacția, Artiștii noștri: Constantin I. Stăncescu
Juarez Movilă, Exposiția de la Atheneu. (Urmare)
Victor, George Tătărescu
Posthumus, Pictorii noștri: Em. P. Bardasare
Victor, Exposițiunea pictorului Artur G. Verona
Estompă, Exposiția Vermont (Pasagiul Român)
Pyck, Sculptorii și pictorii maghiari
Salonul național maghiar
Rep., Deschiderea exposițiunei Tinerimei Artistice
Victor, Artiștii noștri: pictorul Nicolae Tintoreanu
Victor, Expozițiunea „Tinerimei Artistice”
Raphael, Pictorii noștri: G. Ioachim Pompilian
Raphael, Pictori celebri: Rembrandt
Raphael, Pictorii noștri: Nicolae Bran
Juarez Movillă, Muzeul Aman și Camera deputaților
Raphael, Exposiția Grigorescu
Juarez Movillă, Th. Aman și dr. Istrati
A.Tag., Pictorii noștri: Sava Henția
E. C., Expoziția d-lui G. Petrașcu
Eman. Cerbu, Expoziția pictorului I. Țincu
Eman. Cerbu, Expoziția „Tinerimei Artistice”
Pandora, O vizită la pictorul Băncilă

Index de nume