ISTORIE

DIN ISTORIA ȘI ARTA CĂRŢII ROMÂNEȘTI VECHI: GRAVURA DE LA BUDA (1780–1830)

Anca Elisabeta Tatay

carte
ISBN 978-606-543-188-1
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„Ca finalitate, avem de-a face cu un elaborat prin excelenţă de istoria culturii, realizat interdisciplinar, prin armonizarea interpretării textuale și a ilustrării artistice, Anca Elisabeta Tatay căutând, dincolo de imaginile artistice transmise prin intermediul artei tipografice, lumea vrăjită a unui trecut saturat de mesaje și simboluri, care trebuia înţeles, trăit și reconstituit prin judecăţile de valoare personale.” (Cercet. șt. gr. I dr. Ioan CHINDRIȘ)

„Dedicată unui capitol important din istoria tiparului, lucrarea de faţă este rezultatul unei munci impresionante, susţinută de o mare pasiune pentru cartea veche.” (Conf. univ. dr. Olimpia MITRIC)

„Se poate spune că lucrarea, extrem de pretenţioasă prin subiectul ei, acoperă o muncă impresionantă, de cercetător desăvârșit, atât prin bogăţia informaţiei aduse și valorificate, cât și datorită exprimării unor puncte de vedere noi și pertinente, în măsură să reconfirme păreri deja exprimate în literatura de specialitate sau chiar să nuanţeze, dacă nu să modi - fice în unele privinţe, judecăţi tradiţionale.” (Cercet. șt. gr. I dr. Susana ANDEA)

„Ampla lucrare, prezentată de Anca Elisabeta Tatay, este un demers știinţific remarcabil, realizat cu rigoare și o metodă modernă de documentare și redactare a textului, fiind o contribuţie cu un bogat material inedit, privind un fenomen de o importanţă deosebită pentru cultura românească.” (Acad. Marius PORUMB)


Cuprins

1. Argument

2. Istoriografi a cărţii româneşti vechi tipărite la Buda şi a elementelor sale grafice

3. Istoricul Tipografiei Universităţii din Buda, cu o privire specială asupra secţiei sale româneşti

4. Tehnicile graficii utilizate în cărţile româneşti de la Buda (1780–1830)

5. Scurtă privire asupra reprezentărilor religioase existente în tipăriturile româneşti vechi

6. Ilustraţiile din cărţile de strană sau din cele cu conţinut religios tipărite la Buda (1804–1830)
6.1. Minei, 1804–1805
6.2. Acatist, 1807
6.3. Polustav, 1807
6.4. Psaltire, 1808
6.5. Octoih, 1811
6.6. Evanghelie, 1812
6.7. Polyeleul, 1814
6.8. Triod, 1816
6.9. Strastnic, 1816
6.10. Psaltire, 1817
6.11. Psaltire, 1818
6.12. Salomon Gessner, Moartea lui Avel, 1818
6.13. Culegere a multor rugăciuni, 1821
6.14. Octoih cu Catavasier, 1826
6.15. Leopold Şimani, Pruncii cei părăsiţi, 1830
6.16. Ilustraţii

7. Scurtă privire asupra elementelor laice existente în tipăriturile româneşti vechi

8. Ilustraţiile din cărţile laice (1810–1830)
8.1. L. Mitterpacher, Învăţătura despre bumbac, 1810
8.2. I. Neuhold, Învăţătură de a face sirup şi zahăr, 1812
8.3. Calendariu... pre 100 de ani, 1814
8.4. Întâmplările războiului franţozilor, 1814
8.5. I. D. F. Rumpf, Alexandru I, 1815
8.6. Vrednica de pomenire biruinţă, 1815
8.7. Geografi a, 1814 – 1815
8.8. I. H. Kampe, Descoperirea Americii, 1816
8.9. Genealogia. Calendariu, 1817
8.10. P. Blanchard, Plutarh nou, 1819
8.11. Voltaire, Tragodia lui Orest, 1820
8.12. Biblioteca românească, 1821
8.13. I. Tomici, Cultura albinelor, 1823
8.14. Învăţătură pentru lucrătorii de tabacă, 1823
8.15. P. Kengyelácz, Istoria universală, 1824
8.16. Biblioteca românească, 1829–1830
8.17. Calendar românesc, 1829 şi Calendar românesc, 1830
8.18. Ilustraţii

9. Frontispicii şi viniete din cărţile tipărite la Buda (1780–1830)
9.1. Frontispicii şi viniete cu teme religioase
9.2. Frontispicii şi viniete cu teme laice

10. Din relaţiile tipografi ei de la Buda cu Ţara Românească şi Moldova

11. În loc de concluzii

Bibliografie

Lista oraşelor şi a bibliotecilor unde au fost cercetate cărţile româneşti vechi tipărite la Buda

Lista cărţilor româneşti de Buda (1780–1830)

Lista elementelor grafice din cărțile românești de la Buda

I. Ilustrații (89 găsite din 90)

II. Frontispicii şi viniete

Lista gravorilor

Lista ilustraţiilor

On the History and Art of the Old Romanian Books: The Engravings of Buda (1780–1830) (Abstract)

Indice de nume de persoane

Indice de localități și de centre tipografice

Indice de cărţi româneşti vechi