ISTORIE

PETRU MAIOR ÎN MĂRTURII ANTOLOGICE

Ioan Chindriș, Niculina Iacob

carte
ISBN 978-606-543-754-8
Anul apariției: 2016
Format: A4
Nr. pagini: 764

CUPRINS

Petru Maior, un destin iluminist exemplar
Bibliografie
Notă asupra ediţiei

„Cu anevoie iaste a nu grăi adevărul.” – PROZĂ ISTORICĂ
Istoria pentru începutul românilor în Dachia
„Necurmata nevoinţă a celor învăţaţi” – ISTORIE ECLEZIASTICĂ
Istoria besearicei românilor
„În lucrurile necunoscute, mai bine este a tăcea.” – POLEMICĂ
1. Animadversii împrotiva reţensiei Istoriei pentru începutul românilor în Dachia
2. Reflexii asupra respunsului dumisale reţensentului din Viena la Animadversiile asupra reţensiei Istoriei pentru începutul românilor în Dachia. În Pesta, cu tipariul lui Ioan Toma Tratner. 1815
3. Privirea reţensiei asupra anticriticei româneşti, dată (reţensia) în „Gazeta literală” din Viena, nr. 7, fevruarie 1816. În Buda, cu tipariul C Universităţi Ungureşti. 1816
„Câte meastecă cârtitoriul!” – PAMFLET
Răspunsul la cârtirea carea s-au dat asupra personei lui Petru Maior, autorului Istoriei ceii pentru începutul românilor în Dachia
„Uimitoare reminiscenţe ale limbii latine şi romane” – SCRIERI LINGVISTICE ŞI FILOLOGICE
1. Orthographia Romana, sive Latino-Valachica
2. Disertaţie pentru începutul limbei româneşti
3. Disertaţie pentru literatura cea veachie a românilor
4. Dialog pentru începutul linbei română
5. Observaţii la ortografia latino-română a reverendisimului domn Corneli
6. Cenzura lexiconului român-latin-maghiar-german al lui Coloşi
„Au pentru că un împărat să chiamă preaputernic, nime nu-l va învinge?” – LUCRĂRI TEOLOGICE
1. Procanon
2. Protopapadichia
„Rugaţi, propoveduiţi, dojeniţi, ameninţaţi, cercetaţi!” – LUCRĂRI OMILETICE
1. Prediche sau învăţături
2. Didahii, adecă învăţături pentru creaşterea fiilor, la îngropăciunea pruncilor morţi
3. Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi
„Legea tribuie să împărăţească, şi nu omul.” – ROMAN
Întămplările lui Telemah
„Singur de Dumnezeu tu să te lipeşti.” – POEZIE
„Ia-ţi sama, să nu dai de nevoie mai grăind de aceaste!” – CORESPONDENŢĂ
1. [Către episcopul Ioan Bob]
a) Reghinul Unguresc, 8 ianuarie 1788
b) Reghinul Unguresc, 18 februarie 1788
c) Reghinul Unguresc, 4 august 1804
2. [Către Congregaţia de Propaganda Fide]
3. [Către Consistoriul Greco-Catolic din Blaj]
4. [Către Vasile Aaron]
5. [Către Vasile Pop]
6. [Către Mihail Benei]
a) Buda, 6 august 1809
b) Buda, 17 noiembrie 1812
„Luând seama la nestatornicia vieţii omului ...” – TESTAMENT
[Testamentul lui Petru Maior]
Anexă – Catalogul bibliotecii lui Petru Maior
Note şi comentarii
„Cu anevoie iaste a nu grăi adevărul.” – PROZĂ ISTORICĂ
Istoria pentru începutul românilor în Dachia
„Necurmata nevoinţă a celor învăţaţi” – ISTORIE ECLEZIASTICĂ
Istoria besearicei românilor
„În lucrurile necunoscute, mai bine este a tăcea.” – POLEMICĂ
Animadversii împrotiva reţensiei Istoriei pentru începutul românilor în Dachia
„Câte meastecă cârtitoriul!” – PAMFLET
Răspunsul la cârtirea carea s-au dat asupra personei lui Petru Maior, autorului Istoriei ceii pentru începutul românilor în Dachia
„Uimitoare reminiscenţe ale limbii latine şi romane” – SCRIERI LINGVISTICE ŞI FILOLOGICE
1. Orthographia Romana, sive Latino-Valachica
2. Disertaţie pentru începutul limbei româneşti
3. Disertaţie pentru literatura cea veachie a românilor
4. Dialog pentru începutul linbei română
5. Observaţii la ortografia latino-română a reverendisimului domn Corneli
6. Cenzura lexiconului român-latin-maghiar-german al lui Coloşi
„Au pentru că un împărat să chiamă preaputernic, nime nu-l va învinge?” – LUCRĂRI TEOLOGICE 711
1. Procanon
2. Protopapadichia
„Rugaţi, propoveduiţi, dojeniţi, ameninţaţi, cercetaţi!” – LUCRĂRI OMILETICE
1. Prediche sau învăţături
2. Didahii
3. Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi
„Legea tribuie să împărăţească, şi nu omul.” – ROMAN
Întămplările lui Telemah
„Singur de Dumnezeu tu să te lipeşti.” – POEZIE
„Ia-ţi sama, să nu dai de nevoie mai grăind de aceaste!” – CORESPONDENŢĂ
„Luând seama la nestatornicia vieţii omului...” – TESTAMENT

Anexă – Catalogul bibliotecii lui Petru Maior
Glosar
„Mai mult în lume nu sânt fără nume” – EPITAF