ARHEOLOGIE

POROLISSUM. UN FOCAR AL CREȘTINISMULUI TIMPURIU ÎN PROVINCIAL POROLISSENSIS (SECOLELE II–III P. CHR.) ȘI ÎN EPOCA POST AURELIANĂ (SECOLELE IV–VI P. CHR.)

POROLISSUM. EIN ZENTRUM DES FRÜHEN CHRISTENTUMS IN DER PROVINZ DACIA POROLISSENSIS (2.–3. JAHRHUNDERT N. CHR.) UND IN DER NACHAURELIANISCHEN ZEIT (4.–6. JAHRHUNDERT N. CHR.)

Nicolae Gudea

carte
ISBN 978-606-543-738-8
Anul apariției: 2016
Format: A4
Nr. pagini: 162
Copertă cartonată
Preț: 50 lei

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE

I. PROLEGOMENA
1. Un foarte scurt istoric al cercetărilor în legătură cu creștinismul primitiv daco‑roman
2. Metoda de cercetare aplicată pentru Porolissumul creștin
3. Izvoare scrise
Bibliografie

II. CUVÂNT DESPRE POROLISSUM
1. Porolissum – cheia de boltă a apărării Daciei
2. Porolissum – centru de producție și un emporium pe granița de nord‑vest a Daciei Porolissensis
3. Porolissum – capitala Daciei Porolissensis: orașul și instituțiile lui
4. Porolissum – centru religios roman păgân și pașii spre creștinism
Bibliografie

III. CREȘTINISMUL PRIMITIV ÎN PROVINCIILE DACICE ȘI PROBLEMELE LUI
1. Izvoarele scrise – izvoarele arheologice
2. Influențele din afară; influențele dinspre sud‑vest și dinspre sud‑est
3. Aspectul creștinismului daco‑roman în raport cu cel din provinciile vecine (în secolele II–III
și în secolele IV–VI)
4. Schiță pentru o prezentare a simbolurilor folosite
Bibliografie

IV. CREȘTINISMUL PRIMITIV LA POROLISSUM
1. Situația creștinismului în secolele II–III p. Chr.
2. Evoluția creștinismului în secolul IV
3. Situația din secolele V–VI; raporturile cu migratorii
Bibliografie

V. CATALOGUL OBIECTELOR ȘI MONUMENTELOR CREȘTINE ȘI CREȘTINATE DE LA POROLISSUM
Epoca romană (secolele II–III p. Chr.)
1. Talismane creștine și gnostice
2. Piese și podoabe din metal și os creștinate
3. Obiecte de uz casnic creștinate (ustensile, vase etc.)
Epoca postaureliană
4. Artefacte servind, probabil, la serviciul religios
5. Un probabil lăcaș de cult
Bibliografie

ABREVIERI ȘI BIBLIOGRAFIE
ABREVIERI TEHNICE
REZUMAT

POROLISSUM. EIN ZENTRUM DES FRÜHEN CHRISTENTUMS IN DER PROVINZ DACIA
POROLISSENSIS (2.–3. JAHRHUNDERT N. CHR.) UND IN DER NACHAURELIANISCHEN ZEIT (4.–6. JAHRHUNDERT N. CHR.) (ZUSAMMENFASSUNG)
I. Prolegomenon
II. Ein Wort über Porolissum
III. Das Urchristentum in den dakischen Provinzen und die diesbezüglichen Fragen
IV. Das Urchristentum in Porolissum
V. Katalog der christlichen oder christianisierten Gegenstände und Denkmäler von Porolissum

INDICI
LISTA ILUSTRAȚIILOR
ILUSTRAȚII